Ozon Tedavisi Nedir? Faydaları Nelerdir?

Ozon tedavisi birçok patolojik durumu iyileştirir veya tamamen düzeltir. Hastalıkların tedavisinde ozon diğer tedavilere ek olarak uygulanır ve tamamlayıcı tedavi grubuna girer.

Ozon Tedavisi Nedir? Faydaları Nelerdir?

Ozon Nedir? Ozon Hakkında Genel Bilgiler

Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir (O3). Ozon, atmosferde genel olarak iki atomlu halde bulunan normal atmosferik oksijene (O2) nazaran çok daha yüksek enerji taşıyan bir yapıya sahiptir.

Ozon; oksijenin normal atmosferik birleşimine göre bazı farklılıklar gösterir. Oda sıcaklığında renksiz olan ozon gazının karakteristik bir kokusu vardır. Fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında doğal olarak oluşur ve hissedilebilir. Ozon gazının ismi bu karakteristik kokusundan dolayı Yunanca "koklamak " manasına gelen ozein'den türetilmiştir. Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) tarafından 1840 yılında keşfedilen ozon deniz seviyelerine yakın yerlerde 10 milyon hava partikülü başına bir partikül O3 (= 0.1 ppm = 200 µg/m³) konsantrasyonlarında duman şeklinde bulunur. Yükseklik arttıkça azalır. Mesela 2000 metre yükseklikte 0.03 - 0.04 ppm seviyelerine düşer.

Çok güçlü okside etme özelliği vardır. Etkin bir dezenfektasyon maddesidir. Etkin dezenfektasyon özelliği sayesinde tüm dünyada içme sularındaki mikropları öldürmek amacıyla arıtma tesislerinde güvenle kullanılmaktadır.

Ozon Tedavisi Hangi Hastalara Uygulanır?

Ozon tedavisi birçok patolojik durumu iyileştirir veya tamamen düzeltir. Bu olumlu sonuçlar bir seri tıbbi araştırma ve tıbbi yayın ile kanıtlanmış olmakla birlikte kural olarak hastalıkların tedavisinde ozon diğer tedavilere ek olarak uygulanır ve tamamlayıcı tedavi grubuna girer.

Medikal ozon kurallara uygun olarak uygulandığında tamamen güvenli, pratik, etkili ve ucuzdur.

Diğer tıbbi tedavi yöntemlerinde de olduğu gibi % 100 başarı garantisi hiçbir zaman vaad edilemez. Tedavi başarısı uygulanan duruma, hastalığın ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Ozon tedavisi ile hastanın genel durumunda iyileşme ve ağrılarında azalma mutlaka olmaktadır. Başarı hastanın ve hastalığın durumuna bağlı olduğu gibi uygulanan yönteme, konsantrasyona ve sıklığına da bağlıdır. Bu konuda tıbbi uygulamayı yapacak olan doktorun eğitimi ve tecrübesi de önem kazanmaktadır.

Avrupa da pek çok terapist bir araya gelip "Medical Society for Ozone Application in Prevention and Therapy " birliğini oluşturmuşlar ve tüm hastalar için, ozon tedavi ile ilgili en son yeniliklerin hızla öğrenilebilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Grubun amacı doktorlar ve hastaların konu hakkındaki bilgilerini geliştirmek ve ilerletmektir. Bilgi alış verişi seneler içinde teknolojiye ayak uydurarak daha da hızlanmış ve gelişmiştir.

Dolaşım Bozuklukları

Arteriel dolaşım bozukluklarında karşılaşılan diğer semptomların yanı sıra bacaklarda hissedilen soğukluk, kısa yürüyüşler sonrasında ayaklarda hissedilen ağrı alarm veren semptomlardır. Bu durum ozon tedavi için 40 yıldır çok önemli endikasyon oluşturur. Ozon tedavinin dolaşım bozukluklarındaki başarısı yapılmış birçok tıbbi çalışma ile kanıtlanmıştır. Ozon klasik tedaviye ek olarak veya tamamlayıcı olarak kombine kullanılabilmektedir.

Anti - Aging (Geriye Yaşlanma) ve Yeniden Canlanma

Ozonun kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin metabolizma akivasyonu sayesinde kazandırdığı genel iyilik hali kişilere kendilerini yenilenmiş hissini vermektedir. İş hayatındaki stres, yoğun çalışma temposu, zihinsel ve bedensel yorgunluk ozon (O3) tedavisiyle etkin bir şekilde giderilmektedir. Profesyonel sporcular ve kadınlar bu tedaviden oldukça faydalanmaktadırlar. Ozon fiziksel dayanıklılığı arttırmaktadır.

Yaşlı Kişilerde Önlem ve Tedavi

Yaşlı kişiler ozon tedavisine oldukça iyi yanıt verirler. Bütün klinik avantajlarının yanı sıra oksijenin dokular tarafından daha iyi kullanımını sağlar, bağışıklık sistemini harekete geçirir ve vücudun kendi antioksidanlarını ve serbest radikallere karşı savaşan hücreleri harekete geçirir. Bunun ötesinde beyindeki dolaşım bozukluklarında olumlu etkileri mevcuttur. Bu durumlarda fiziksel performansta azalma, yürüme güçlüğü ve baş dönmesi hissedilir. Tamamlayıcı tedavinin yanı sıra, ozon tedavi yaşam kalitesini arttırmak için kullanılmaktadır.

Göz Hastalıklarında Ozon Tedavi

Yaşa bağlı dolaşım bozuklukları atrofik ve dejeneratif değişikliklerle gözü de etkilemektedir. Örneğin vizüel fokusun en keskin oluğu noktada, retina merkezinde meydana gelen senil makuler dejenerasyondan dolayı oluşan sekeler optik sinir atrofisine kadar giden çeşitli derecelerde etkili olmaktadır. Siena Üniversitesinde yapılan klinik çalışmalarda ozon otohemotrans füzyon sonrası 6-8 ay içerisinde vizyonda iyileşmeler kaydedilmiştir. Tedavinin devam ettirilmesi halinde vizüel performansta artış gözlenmiş veya daha kötüye gidişin durduğu saptanmıştır.

Kanser ve Kanserde Ozon Tedavi

Ozon tedavisi tamamlayıcı tedavi olarak Kanser hastalarında oldukça başarılıdır. Burada düşük dozlarda ozon bağışıklık sistemi (immun sistem) aktivasyonunda kullanılır. Lenfositler, yardımcı ve baskılayıcı hücreler, lenfositler ve natural killer hücreler (katil hücreler) gibi İmmun hücreler cytokin denilen interferonu da içeren haberci proteinleri üretmek için ozonun başlattığı biyolojik reaksiyonlar yoluyla aktif hale getirilir. Aslında, ozon vücudun kendi interferon ve interlökinlerini artan miktarlarda üretmesini sağlar. Ozonlanmış kanın hastaya verilmesiyle, pozitif olarak artan bir immun reaksiyonu başlatılır. Bu aynı zamanda vücudun genel direncinin ve zindeliğinin artmasına katkıda bulunur.

Cilt Mantarları ve Enfekte Cilt Lezyonları

Ozonun mantar ve bakterileri yok edici özelliği, 100 yıl boyunca içme suyunun arıtılmasında başarılı bir şekilde kullanıldı. Bu özellikleri, bakteriyel enfeksiyonlu ayaklar, gövdedeki mantar enfeksiyonları, mukozaların fungal / mycotic enfeksiyonları gibi inatçı deri humusları ve mantarlarla savaşmakta tıbbi ozonu çok etkili bir tedavi ajanı yapar.

Enfekte Yaralar

Açık yatak yaraları (decubitus ülserler), alt bacağın ülserleri (Ulcus cruris), şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları ve kangren gibi enfeksiyonlu yaraların lokal tedavisi tıbbi ozonun klasik uygulama alanlarına ait olan proseslerdir. Burada öncelikle, mikropsuz ve temiz yaralar elde etmek için ozonun dezenfektan özelliğinden, diğer deyişle bakterisid ve fungisid etkisinden yararlanılır. Yaranın temizlenmesinden itibaren, düşük dozda ozon uygulayarak iyileşme süreci hızlandırılır.

Bağırsak Hastalıkları: Proktitis ve Kolit

Enflamasyonlu bağırsak hastalıkların özellikle erken dönemlerinde rektal Ozon gazı üflenmesi şeklinde yapılan lokal uygulamanın çok yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Birçok durumda arka arkaya 10 seans ozon uygulanması yeterli olur. 248 hasta üzerinde yapılan proktitis klinik çalışmasında sadece hastaların %90'ı 10 seans sonunda iyileşmiş, sadece %10'unda birkaç 10 seanslık uygulama gerekmiştir.

Virüslerden Kaynaklanan Hastalıklar

Herpes simplex (facial herpes), herpes zoster (shingles)

Uçuğun her iki tipi, virüsler tarafından oluşur. Dudak uçuğu (Herpes Labialis), sık sık tekrar eden ve nahoş bir hastalıktır, çok başarılı bir şekilde diğer tıbbi metotlarla ozonun kombinasyonu şeklinde tedavi edilir.

Herpes zoster veya padavralara, ozonla tamamlayıcı uygulama faydalıdır, ozonlu su kompresleri ve ozonlu kan transfüzyonu şeklinde iki farklı yoldan tedavi edilebilir.

Karaciğer Enflamasyonu (Hepatit A, B, C)

Karaciğerin enflamasyonu, tıbbi ozon için klasik tedaviler arasında sayılır. Hepatit A (HVA = hepatitis virus A) diğerlerine göre problemsiz ve tamamen iyileşebilirken, virüsün diğer şekli, hepatit B (HVB = hepatitis virus B), sıklıkla kronik bir şekilde seyreder. Burada klasik tıbbi tedavi metodlarına ilave olarak, ozonlu kan transfüzyonu ya da rektal yolla ozon/oksijen gazının kontrollü bir şekilde verilmesi ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Aynı yöntemler ayrıca kuluçka süresi yıllar süren ve kronikleşene kadar bir karaciğer hastalığı olarak teşhis edilemeyen hepatit C hastalığına da uygulanır.

Enflamasyonlu ve Dejeneratif Eklem Hastalıkları

Enflamasyonlu eklem hastalıklarını üç evreye ayırdığımızda, özellikle evre 1 ve 2, bir başka deyişle ağır kemik deformasyonlarının olmadığı durumlar, medikal ozon uygulamalarına cevap verir. Gonartroz (diz eklemi enflamasyonu) ya da diz ve omuz eklemlerindeki aktif arthritic form tedaviye cevap veren sınıfa dahildir. Standart tıbbi metodlara - spesifik egsersiz terapileri - ilave olarak bu gibi durumlarda intraartiküler ozon enjeksiyonu başarıyla uygulanır. Bağışıklık sistemini güçlendirme ve kıkırdak metabolizmasını aktive etme özelliklerine ek olarak burada ozonun tamamıyla antienflamatuar özelliğinden faydalanıyoruz.

Artritik/Romatizmal Durumlar - Kronik Poliartritler

Artritik/romatizmal durumlar iskelet veya kas sistemiyle ilgili pek çok ağrılı, fonksiyon kısıtlılığı da yapabilen hastalığı kapsamaktadır. Genel olarak medikal ozon uygulaması fizik tedavi ile beraber kombine olarak tamamlayıcı amaçla kullanılmaktadır. Romatoid artrit ( kronik poli artrit ) de yapılan çalışmalarda akut olmayan durumlarda ozon majör otohemoterapi tamamlayıcı olarak başarılıdır. Burada kullandığımız etkisi anti enflamatuar etkidir .

22.03.2009 - 929

Uzm.Dr. Ümit Sabancı
Yazarın Yazdığı Tüm Makaleler
Yazarın Yazdığı Tüm Makaleler İçin Tıklayınız.
Ozon Tedavisi Nedir? Faydaları Nelerdir? Konusunda Ziyaretçi Görüşleri

Hüseyin Şahin dedi ki;
slm hocam ben çorum iskilipten size yazıyorum geçen hafta babamı çorumda bir özel klinige götürdük ve mr çekildi bel fıtıgı teşisi kondu amaliyat dediler bizde amaliyat ettirmedik internetten araştırdım konyada fizikon diye bir özel fizik ted.ve rehabilitasyan merkezinde ozon tedavisi yapıldıgını gördüm şimdi konyada babam 10 seyans ozon alacak ikisi kuyruk sokumundan geri kalan 10 seyas ise kan çelilerek ozonla karıştırılıyor sonra tekrar baglanıyor bu tedavi yöntemi sizce dogrumudur veya bunun ne kadar iyileştirme şansı vardır şimdiden teşekkürler
01.02.2011

Hatice dedi ki;
ozon tedavisi aknelerde ve yüzdeki lekelerde de etkili oluyormu
28.01.2011

Fadime Yılmaz dedi ki;
Dizimde artroz vardı. Çok tedavi gördüm.Hareket ederken kıtır kıtır ediyordu geçti.Fakat belimde kuyruk sokumumda ağrı, bacağımın dış yüzünce yanma ve ağrı vardı, spor yaparak bu ağrıları hafiflettim; fakat aynı bölge hala hissis ve uyuşuk bir şekilde duruyor. Ayak parmak uçlarım ve ayası önce üşüyordu şimdi ise ateşleniyor bu ateşler el ile dıştan hissedilebiliyor (Mantardan kaynaklı olduğu düşüncesi ile mantar sipreyi verdiler 2,5 aydır kullanıyorum, antibiyotik kullandım) . Bilhassa gece çok rahatsızlık veriyor. Ödem yanma ve kızarma oluyor. Yağmur yağdığı zamanlar üşüme ve yanma daha çok rahatsız ediyor, yine su ile temas ettiği zaman ağrı ve yanma artıyor. Benim sorum; ozon tedavisi benim şikayetlerimi giderir mi? Çözüm olursa kaç seanslık bir tedavi yapılmalıdır?
04.01.2011

Serdar Yanık dedi ki;
hocam benim bel fıtığı sorunum var bir yıl içersinde iki defa mikro cerrahi yöntemi ile ameliyat oldum yine şikayetlerim devam ediyor en son bir kaç gün önce yine mr çektirdim doktorum platin takabiliriz dedi bende bundan çok korkuyorum ozon gazı ile fıtk giderilebilirmi sonradan yine nüksedebilirmi bunun hakkında bana bilgi verebilirmisiniz çok teşekkür ederim
22.12.2010

Öznur Kayış dedi ki;
öncelikle iyi akşamlar. babamın L4-L5 düzeyinde dural keseye ve her iki L5 sinir köküne bası oluşturan,hafif kraniale migre santral ekstrüde disk izlenmektedir.Bu düzeyde faset eklemler ve ligamentum flavumlar hipertonik izlenmiştir.Bilateral nöral foramenler faset hipertrofilerine sekonde daralmıştır. L5-S1 düzeyinde anterior epidural mesafeyi silen ve minimal dural kese basısı oluşturan santral protrüzyon izlenmektedir.L4-L5 düzeyinde spinal kanal saggital çapı daralmıştır.Lomber disklerde dejenerasyona sekonder sinyal kayıpları izlenmektedir.L1 vertebra korpusunda hiperintens hemanjiyom ile uyumlu lezyon saptanmıştır.Lomber MR sonucumuz bu şekilde.Ağrısı da ayaklarını uyuşturacak derecede arttı.Bu aşamada ozon tedavisi etkili olur mu? Teşekkür ederim
20.12.2010

Zafer Kanbur dedi ki;
annem de bel fıtığı var ağrısı bacağına vuruyor ozon tedevasi işe yararmı
11.12.2010

Murat Deveci dedi ki;
annem boyun ve bel fıtığı rahatsızlığı var bunun için ozon tedavisi uygulandığını duydum bu doğru mu bununla ilgili bilgi verirseniz sevinirim iyi günler
11.12.2010

Özlem Yılmaz dedi ki;
annem 60 yasında ileri derecde demans mevcut ozon tedavisi acaba hastalığının ilerlemesini durdurabilir mi yada faydası olabilir mi
06.11.2010

Ahmet Güneş dedi ki;
dr. bey 34 yaşında ve işitme kaybı yaşayan biriyim. her sene bu kayıp dahada artmakta acaba ozon tedavisi bu kayıpları önlemeye ve sağlığa kavuşmama vesile olurmu ? teşekkürler
01.11.2010

Murat Çınar dedi ki;
Sayın Doktor Bey benim size sorum şudur ki: Annemde omuz ve bacağın birsinde yırtılma var.Doktor tedavi olarak fizik tedavisi önerdi ama ağrılarında bir azalma olmadı.Şimdi ise ozon tedavisi ile sonuç alınabileceği söleniyor hatta %90 iyileşme olacağı söyleniyor.Bizde bu konuda tecrübemiz olmadığı için herhangi bir yan etkisi var mı? ne derece doğru bir tedavi ve de nasıl bir yola başvurmak lazım yönlendirirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler.
17.10.2010

Aynur Yazıcı dedi ki;
Doktor bey, ben 20 gündür belimdeki ağrı nedeniyle mr çektirdim ve bazı ilaçlar kullandım...aynı zamanda romatizmal rahatsızlığımda var...acaba ozon terapinin faydası olabilirmi?? bilgi verirseniz çok sevinirim..
10.10.2010

Lala dedi ki;
bi yıl içinde 3 kez su çiçeği ne benzeyen bi cilt rahatsızlığı geçirdim.doktoruma göre bağışıklığımın zayıf olmasından kaynaklanıyormuş.dün itibariyle ozon tedavisine başladım.yalkaşık 3 ay sürücek bi tedavi.sonuçlarını sizinle paylaşıcam.
30.08.2010

Güzide Taşkest dedi ki;
bende 30 yıldır filebit hastasıyım ozon tedavisi iyi netice veriemi
28.08.2010

Orhan Deveci dedi ki;
Dr.bey, 75 yaşında olan babam 2002 yılında yüksek tansiyondan dolayı geçirmiş olduğu beyin kanaması neticesi beyindeki kılcal damarların tamamen tıkalı olmasından kaynaklanan aşırı el titremeleri oluştu, daha sonra ise aşırı kemik erimesinden kaynaklanan yürüme zorlukları ve son olarak ayaktaki kılcal damarlarının tıkalı olduğu, ayaklarında, elinde ve yüzünde şişmeler meydana gelmektedir.ozon tedavisinin bu rahatsızlıklara faydası olabilirmi? şayet ozon tedavisi görnesi gerekirse kaç seans görmeli, ozon tedavisi yapan merkezlerde neye dikkat edilmeli ve ücreti konusunda bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar
13.07.2010

Melike Karakoç dedi ki;
ümit bey annem şeker,kollesterol,guatır ve kalp rahatsızlığı var.anjiyo olması gerekiyor fakat değerleri yüksek çıktığı için anjiyo yapılamıyor.ozon tedavisinin bu rahatsızlıklara faydası olurmu?Ankarada ozon tedavisi yaptırabilecegimiz yer varmı ve ücreti nekadar.Yardımcı olursanız çok teşekkür ederim....
16.06.2010

Müzeyyen Kuşcu dedi ki;
ozon tedavisi ayak parmağındaki yaraya ne derce yararlıdır.çünkü annem şeker hastası 70 yaşında bilgi verirseniz çok memnun olurum . teşekkür ederim
21.05.2010

Nuran Taş dedi ki;
doktor bey benim eşim 2007 yılınatom troit kanseri oldu. 6 ay sonra ardından atom aldı2010.bagırsaklarda polip bulundu ama ilk başlangıçmış.şimdi size sorum acaba bu ozon tedavisiinin faydası olurmu .eşim 46 yaşında.izmirde ozon tedavisi yapan yer varmı.teşkkürler.
17.05.2010

Burhan Yıldız dedi ki;
sayın ümit bey, acaba bu tedavi biçimi aşırı kiloların verilmesinde kullanılabilirmi,vucudun bagışıklık sistemini güclendirdigi için vucud tam randımanlı bir calışmayla daha fazla fonksiyonlarını yerine getirerek normal zamandan fazla kalori harcarmı,oglumun yaşı 23 boy 1.79 kilo 115 saygılarla .....
31.07.2009

Mehmet Basbalcık dedi ki;
ben bir oglum var kendisi kas hastası bu hastalıkla ne yapımalıyım bana bir yol göster kolay gelsın acele bir cevap
21.07.2009

Kudret Vurgun dedi ki;
- Medikal ozon tedavisi kemoterapi alan hastalarda veya başka hastalıklarda destek ve yardımcı tedav amacıyla yapıldığında resmi kurumlarca kabul edilen tıbbi tedavilerden sayılıyormu? Bu konuda Sağlık Bakanlığı ya da benzer kurumların verdiği bir görüş bulunuyormu? Teşekkürler...
16.07.2009

İrem dedi ki;
ozon tedavisinin faydaları nelerdir acaba ve ücretlendirme nasıl yapılmıştır bilgilendirirseniz beni sevinirim?
25.06.2009

İlgili Diğer Yazılar
Migren Tedavisi
Migren Tedavisi
Limon Ve Sarımsak Bir Araya Gelirse Ne Olur?
Limon Ve Sarımsak Bir Araya Gelirse Ne Olur?
Kaya tuzunda kanser yapan maddeler var
Kaya tuzunda kanser yapan maddeler var
Yorgunluk Çayı
Yorgunluk Çayı
Ölümsüzlüğün Kaynağı Kazdağlarından Çıktı
Ölümsüzlüğün Kaynağı Kazdağlarından Çıktı
Konuyla İlgili Sorular
İlgili Forum Konuları
BU SAYFAYI PAYLAŞ Facebook'ta paylaş

SAĞLIK HABERLERİ Tüm Haberler Sağlık Haberleri Rss

FOTO GALERİ Tüm Foto Galeriler
Lahananın Bilmediğiniz Faydaları
Lahananın Bilmediğiniz Faydaları
Dişleriniz İyi Çiğneyemiyorsa Erken Bunayabilirsiniz
Dişleriniz İyi Çiğneyemiyorsa Erken Bunayabilirsiniz
Rüyalarımızın İçeriğini Etkileyen Faktörler
Rüyalarımızın İçeriğini Etkileyen Faktörler
Kanserden, Depresyona Her Derde Deva Besin: Yaban Mersini
Kanserden, Depresyona Her Derde Deva Besin: Yaban Mersini

SAĞLIK VİDEOLARI Tüm Videolar
Sağlık Video Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Sağlık Video Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Sağlık Video Katarakt Ameliyat Sonrası Gözlük İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Katarakt Ameliyat Sonrası Gözlük İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Sağlık Video Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? | İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? | İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

 

[Hata Bildir]