Sütür

Birbirinden aynlmış dokulann kenarlannın yanaştınla-rak dikilmesiyle gerçekleştirilen cerrahi işlem.

Devamı...

 

[Hata Bildir]