İL İL HASTANELER

Vizyon Göz Sağlığı

  Vizyon Göz Sağlığı  
Vizyon Göz Sağlığı
Hastane Adı: Vizyon Göz Sağlığı
Telefon: 0(212) 277 02 50
Faks: 0(212) 229 63 18
Adres: Zergerdan Sok. No:1 Boyacikoy 80851
İlçe: Sarıyer
İl: İstanbul
Web Adres: www.vizyongozhastanesi.com
Harita: Vizyon Göz Sağlığı Haritası için Tıklayın.

Sağlığı kon­forla bütün­leştiren Vizyon Göz Merkezi; uzman kadrosu, ilkeli sağlık hizmeti, sürekli yenile­nen eksik­siz teknolo­jisiyle, eviniz sıcak­lığını hissede­bile­ceğiniz ortamda, güler yüzlü per­son­eli ve hizmet bil­inci temelinde Manavgat’ta faaliyet­ler­ine başlamıştır.
 
Vizyon Göz Merkezi hasta­larına; ulus­lararası stan­dart­larda, eğitimli ve tecrü­beli per­son­eliyle mod­ern tıp­taki gelişmeleri sürekli takip ederek, etik ve bil­im­sel­lik ilkesin­den ödün ver­me­den hasta hak­larını ve mem­nuniyetini ön planda tutan bir hizmet anlayışı ile davranmaktadır.
 
Bizler; ide­al­leri doğrul­tusunda, bil­gi­lerinden ve tecrü­belerinden son derece emin olarak güler yüzle sizlere hizmet ver­mek­ten büyük mut­lu­luk ve onur duy­a­cağız. Siz değerli hasta­larımızı her zaman mis­afir­ler­imiz olarak kabul ediyor, rahatınızı sağla­mak amacıyla tüm gücümü­zle çalışıyoruz.
 
Her türlü göz rahat­sı­zlığınız merkez­imizde bulu­nan son teknoloji ciha­zlar ve pro­fesy­onel kadro­muzca dikka­tle ince­len­mekte, en uygun teşhis ve tedavi yön­temi uygu­lan­mak­tadır. Man­av­gat halkına ve tatil­lerini bu bölgede geçerin tüm insan­lara böyle bir hizmet anlayışını sun­manın mut­lu­luğu ve guru­runu yaşamaktayız.

 

[Hata Bildir]