Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığının kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlayacak düzenlemeler onaylandı.

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığının kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin artırılması, sağlık kurumunda hasta ve çalışanlar için muhtemel risklerin belirlenmesi, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasları düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumlarını yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapmak, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kendi iç düzenlemelerini yapmak ve tedbirleri almakla yükümlü kılıyor.

Ayrıca Sağlık kurumlarının, hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin tedbirleri alırken ve düzenlemeleri yaparken Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan Hizmet Kalite Standartlarını esas alma zorunluluğu getiriyor. Sağlık kurumlarının, hasta güvenliği uygulamaları kapsamında, hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması, uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması, sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması, ilaç güvenliğinin sağlanması, kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması, cerrahi güvenliğin sağlanması, hasta düşmelerinin önlenmesi, radyasyon güvenliğinin sağlanması, engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması, hususlarında gerekli tedbirleri alması ve düzenlemeleri yapması gerekiyor.

Çalışan güvenliği uygulamaları kapsamında ise çalışan güvenliği programı hazırlanacak, çalışanlara yönelik sağlık taramaları yapılacak, engelli çalışanlara yönelik düzenlemeler yapılacak, çalışanların kişisel koruyucu önlemleri alması sağlanacak, çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılacak. Yönetmelik, hasta ve çalışan güvenliğine yönelik ortak uygulamaları da belirliyor.

Buna göre, sağlık kurumlarının, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlaması, hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmalarının gerçekleştirilmesi, el hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması, izolasyon önlemlerinin alınması, temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının hayata geçirilmesi, biyogüvenlik düzeyine göre gerekli önlemlerin alınması, laboratuvarda çalışılan testlerin kalite kontrol çalışmalarının yapılması, panik değerlerin bildiriminin sağlanması gerekiyor.

Ayrıca radyasyon güvenliği ile ilgili olarak; tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif madde kullanılan alanlarda koruyucu önlemlerin alınması, renkli kod uygulamaları ile ilgili olarak; mavi, pembe, ve beyaz kod uygulamasının yapılması, güvenlik raporlama sisteminin kurulması, bildirimi yapılacak olayların asgari ilaç güvenliği, transfüzyon güvenliği, cerrahi güvenlik, hastaların düşmesi, kesici delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile temas konularını kapsaması, bildirimi yapılan olaylar ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulamaya konulması, sağlık kurumlarında görevli tüm çalışanlara, hasta ve çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi, hasta güvenliği komitesi, çalışan güvenliği komitesi kurulması gerektiği ortak uygulamalar arasında yer alıyor.

Yönetmelikte yer alan usul ve esasların kesintisiz ve etkin bir şekilde uygulanmasından, uygulama sırasında tespit edilen sorun ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasından, uygulamanın takip edilmesi ve değerlendirilmesinden, ilgili sağlık kurumunun en üst amirinin sorumlu olacak. Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurumları hasta ve çalışan güvenliği açısından değerlendirilecek.

Sağlık kurumlarının değerlendirilmesi sürecinde Hizmet Kalite Standartları kullanılacak. Değerlendirmeler değerlendiriciler tarafından yılda en az bir defa Hizmet Kalite Standartlarından seçilecek bölümler üzerinden yapılacak. Sağlık kurumlarının bu kapsamda değerlendirilen bölümlerde yer alan hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili standartlardan 100 üzerinden en az 80 puan alması gerekiyor. Bakanlık bu puanı artırmaya yetkili kılınıyor.

6.4.2011 1 - 6245Konuyla İlgili Sorular
İlgili Forum Konuları

SAĞLIK HABERLERİ Tüm Haberler Sağlık Haberleri Rss

FOTO GALERİ Tüm Foto Galeriler
Meksika
Meksika'nın Kim Kardashian'ı kalça büyütme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?

SAĞLIK VİDEOLARI Tüm Videolar
Sağlık Video Bitkiler Sağlıklı Yaşlanmayı Destekliyor
Bitkiler Sağlıklı Yaşlanmayı Destekliyor
Sağlık Video Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Sağlık Video Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Sağlık Video Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

 

[Hata Bildir]