İlaç Denetimleri Hız Kazanacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, başta ilaç olmak üzere ilgili alanlarda inceleme yapacak.

İlaç Denetimleri Hız Kazanacak

İlaç denetimlerinin daha etkili ve hızlı yapılması için harekete geçen Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, başta ilaç olmak üzere ilgili alanlarda inceleme yapacak profesyonel denetçi sayısını artırıyor. Buna göre, ilaç denetimlerinin daha etkili yapılması için "Sağlık Denetçi Yardımcıları " alınacak.
Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yeni sağlık denetçi yardımcısı alınacağını bildiren yönetmelikte, mesleğe alınma sınavı, atanma, çalışma usul ve esaslarını da ilan etti.Kurumdan alınan bilgiye göre, "alandaki iş yükü fazlalığı ve denetlenen ürünlerin öneminden dolayı sayıları artırılacak sağlık denetçi yardımcıları ile daha etkin denetimler yapılması imkanı elde edilebilecek. Alınacak sağlık denetçilerinin aktif denetime başlamasıyla, denetim süreleri önemli oranda kısalacak. Denetçiler, kaynakların israfını engellemek için yatırımlardan önce yatırımcıya yol gösterici fonksiyon üstlenecek.Öte yandan, önemli stratejik belge ve raporlarda mutlaka üye olması için kararlar bulunan uluslararası GMP (İyi İmalat Uygulamaları) denetim işbirliği platformu olan PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme- Farmasötik Denetim İşbirliği Planı) üyeliği için denetçi sayısı ve niteliğinin artırılması önemli bir adım olacak. Bu üyelik, ilaç ihracatına olumlu katkılar sağlayacak.Denetçi sayılarının artmasıyla, özellikle ilaç fabrikaları daha sıkı ve sürekli denetimlere tabi olacak. Kurumun görev alanına giren ilaçların denetimi daha etkin bir şekilde yapılacak. "Yönetmelik YürürlükteSağlık Denetçi Yardımcıları Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, sağlık denetçileri, denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin denetim, inceleme ve soruşturmasını yapmak ve görev yaptıkları esnada mevzuatın uygulanması ile ilgili hususlarda rehberlik edecek. Performans denetimi ile performans ölçme ve değerlendirmesi yapacak; denetimini yaptıkları işlerde, yanlış ve eksiklikleri, mevzuata uymayan işleri tespit ederek, bunların düzeltilme ve tamamlanması, işlerin daha iyi yürümesi ve görevlilerin çalışmalarından daha fazla verim alınması için gerekli gördükleri tedbirleri Kuruma bildirecek.Görevlerini yaparken bizzat öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen amirlerine bildirecek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplayacak, olayın derhal savcılığa duyurulması zorunlu görülen hallerde, Kurumca isteğin yerinde görülmesiyle alınacak onaya istinaden doğrudan savcılığa duyuruda bulunup raporun bir örneğini Kuruma gönderecek. Kurum personelinin, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin olarak, bu Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirecek.Sağlık Denetçileri, görevli bulundukları sırada denetim yaptıkları tesisler ve ekipmanlara ait; her türlü numune, doküman, fotoğraf ve video gibi kanıtları alacak, her türlü madde ve malzemeyi açacak ve inceleyecek, ihlal olduğu şüphesi uyandıran her türlü madde ve malzemeyi gerektiğinde toplayacak veya toplatacak. Denetim, inceleme ve soruşturma esnasında, inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığı halinde, sağlık denetçisi tarafından konu, uzman kurum veya kişilere incelettirilebilecek.Görevden Uzaklaştırma İsteyebilecekSağlık denetçi yardımcıları, iki yıllık bir yetişme süresinin sonunda kendilerine yetki verilmesiyle bu yetkileri kullanabilecek ya da bağımsız görev yapabilecek. Yaptıkları çalışma ve hazırladıkları raporlardan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumlu olacak. Kalite yönetim sisteminin gereği olarak hazırlanan dokümanlardaki hususlara riayet etmek zorunda olacak.Sağlık denetçileri, haklarında soruşturma yaptıkları memurların görevlerinden uzaklaştırılmasını ilgili Kanunda belirtilen hususlar göz önünde bulundurarak, kurum başkanından talep edebilecek. Denetim, inceleme ve soruşturma görevleri kurum başkanının onayı ile gerçekleşecek. Ancak rutin inceleme ve denetimler daire başkanı emri ile yapılacak. Denetime kolluk kuvvetiyle gidilmesi gereken durumlarda kolluk kuvveti görevlendirilebilecek.Gizli Bilgi ve Belgeleri AçıklamayacakSağlık denetçileri, görevlerini yerine getirirken, gidecekleri yer ve yapacakları işlerle, görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklamayacak. Denetim, inceleme ve soruşturmaya görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olmaları, bunların hizmet ve ikramlarını kabul etmeleri, bunlarla alışveriş yapmaları, borç alıp vermeleri mümkün olmayacak. Denetime tabi olanların icra işlerine müdahale edemeyecekler ve evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamayacak.Göreve Sağlık Denetçi Yardımcısı Olarak BaşlanacakSağlık denetçiliğine, yardımcı olarak girilecek. Sağlık denetçi yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şart olacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav, Kurumca yapılacak ve sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılacak.Kurumun ihtiyacına göre tespit edilen en az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, sağlık bilimleri, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakülteleri, mühendislik fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olanlar, 35 yaşını doldurmayanlar, adli sicili temiz olanlar, sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli kişiler başvurabilecek. - Ankara

3.06.2013 - 12736Konuyla İlgili Sorular
İlgili Forum Konuları

SAĞLIK HABERLERİ Tüm Haberler Sağlık Haberleri Rss

FOTO GALERİ Tüm Foto Galeriler
Meksika
Meksika'nın Kim Kardashian'ı kalça büyütme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?

SAĞLIK VİDEOLARI Tüm Videolar
Sağlık Video Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Sağlık Video Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Sağlık Video Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Sağlık Video Katarakt Ameliyat Sonrası Gözlük İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Katarakt Ameliyat Sonrası Gözlük İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

 

[Hata Bildir]