Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu yönetmelikle birçok değişiklik yapılabilecek.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel hastaneler, 31 Aralık 2013 tarihi bitimine kadar, uzman kadroları ile planlama kapsamındaki merkezleri başka özel hastaneye devredebilecek veya özel hastaneler kendi aralarında karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabilecekler. Bu tarihten sonra planlama kapsamındaki merkezlerin devri ile kadro devri ve değişimi yapılamayacak.

Sağlık Bakanlığı "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, Bakanlıkça Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak ilan edilen kadrolardan, bu kadrolar için belirlenen kriterlere uygun olmak ve özel hastanenin bildireceği kadroyu iptal edilmek kaydıyla, kadro tahsisi yapılabilecek. İşletmeye ait alınan ön izin belgeleri devredilemeyecek, ancak Bakanlıkça mevcut ruhsatlı özel hastaneler adına taşınma amaçlı düzenlenmiş ön izin belgesi veya mevcut ruhsatlı tıp merkezleri adına özel hastaneye dönüşüm amaçlı düzenlenmiş ön izin belgesi almış olan özel hastane ve tıp merkezlerinde, ruhsat devri yapılması halinde yeni sahiplik adına ön iznin devam etmesine izin verilecek.

Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel hastanelerde, Bakanlığın veya müdürlüğün izni alınmak ve binanın imar mevzuatına uygun olarak kullanımına izin verilen toplam brüt alanını değiştirmemek kaydıyla, ilgili İmar Kanunu'nda belirlenen tadilat ve tamiratların yapılması halinde, gerektiğinde yangın ve deprem yönünden uygunluğunun da sağlanması kaydıyla belediyeden proje onayı aranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik yapılmasına uygun bulunacak.

Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra yapılacak. İlgili mevzuata aykırı davranıldığının tespiti halinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulacak ve mesul müdürü uyarılacak. Yine acil servise başvuran hastanın tedavisinde ilgili düzenlemlere aykırı davranıldığının veya Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na aykırı ilave ücrete tabi kılındığının tespit edilmesi durumunda hastanenin mesul müdürü uyarılacak. Bir yıl içinde üçüncü tespitte hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulacak. Aynı yıl içinde aykırılığın dördüncü ve daha fazla tespitinde ise söz konusu müeyyideler sırasıyla uygulanacak. 

Taşınma amacıyla faaliyetini askıya alan özel hastaneler, başvuru tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığı tarihten itibaren ise beş yıl içerisinde ruhsat almak zorunda tutulacak. Bakanlık, özel hastane ruhsatname ve faaliyet izin belgesi işlemlerini valiliklere devredebilecek. 

Sağlık Turizmine İlişkin Koşullar

Uzman tabip kadro sayısı on beş ve üzerinde olan özel hastaneler, sağlık turizmi kapsamında yabancı uyruklu hastalara yönelik hizmet sunmak amacıyla, aynı il sınırları içerisinde olmak ve birden fazla olmamak kaydıyla, yalnızca kadrosunda bulunan uzman tabiplerin görev yapabileceği muayene ve kontrol birimi kurabilecek. Kadrolu uzman tabip sayısı 15 ila 50 arasında olan hastanelerin açacakları birimlerde en fazla iki; 51 ila 100 arasında olanlarda en fazla üç ve kadrolu uzman tabip sayısı 100 üzerinde olan hastanelerin açacakları birimlerde ise en fazla dört uzman tabip görev yapacak.

Beşyüz yataktan fazla yatağa sahip Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde, sağlık ünitesi kurulması zorunlu olacak. Sağlık ünitesi açılması zorunlu olmayan konaklama tesislerinde işleteninin talebi halinde sağlık ünitesi kurulabilecek. Özel hastane birden fazla konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilecek.

Planlama kapsamındaki merkezlerin devri ile kadro devri ve değişimi için son gün 31 Aralık.

Özel hastaneler, 31 Aralık 2013 tarihi bitimine kadar, uzman kadroları ile planlama kapsamındaki merkezleri başka özel hastaneye devredebilecek veya özel hastaneler kendi aralarında karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabilecekler. Ancak başka bir ildeki özel hastaneye kadro devri ve karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilecek. Kadro devri iş ve işlemleri, müdürlükçe Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi üzerinden sonuçlandırılıp, genel müdürlüğe bildirilecek.

Bu tarihten sonra planlama kapsamındaki merkezlerin devri ile kadro devri ve değişimi yapılamayacak. Devir alınan kadrolar sebebiyle ünite, birim, yatak artırımı ile planlama kapsamındaki cihaz ilavesi hakkı elde edilmiş ise bu kadroların 31 Aralık 2013'e kadar yeniden devri halinde, hastane bu kadrolardan doğan haklarından vazgeçmiş sayılacak ve haklar düşecek.

Yönetmelikte ayrıca, özel hastane açılışında bulunması gereken belgeler ile geçici ruhsatname ve geçici faaliyet izin belgesi için gereken belgelerin listesi de verildi. - Ankara

12.7.2013 - 12979

Konuyla İlgili Sorular
İlgili Forum Konuları
BU SAYFAYI PAYLAŞ Facebook'ta paylaş

SAĞLIK HABERLERİ Tüm Haberler Sağlık Haberleri Rss

FOTO GALERİ Tüm Foto Galeriler

'Ölümden Başka Her Derde Deva' Besin: Çörek Otu
Lahananın Bilmediğiniz Faydaları
Lahananın Bilmediğiniz Faydaları
Dişleriniz İyi Çiğneyemiyorsa Erken Bunayabilirsiniz
Dişleriniz İyi Çiğneyemiyorsa Erken Bunayabilirsiniz
Kanserden, Depresyona Her Derde Deva Besin: Yaban Mersini
Kanserden, Depresyona Her Derde Deva Besin: Yaban Mersini

SAĞLIK VİDEOLARI Tüm Videolar
Sağlık Video Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Sağlık Video Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Sağlık Video Katarakt Ameliyat Sonrası Gözlük İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Katarakt Ameliyat Sonrası Gözlük İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Sağlık Video Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? | İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? | İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

 

[Hata Bildir]