Tamamlayıcı Tıp Poliklinikleri Açılıyor

Sağlık Bakanlığınca, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kapsamı genişletilecek.

Tamamlayıcı Tıp Poliklinikleri Açılıyor

Sağlık Bakanlığınca, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda, ruhsatlandırma ve sertifikasyon hizmetleri artırılacak, pilot hastanelerde "tamamlayıcı tıp poliklinikleri "nin açılması sağlanacak.

Hükümetin 2017 programına göre, sağlıklı hayat tarzı teşvik edilecek ve daha erişilebilir, uygun, etkili, etkin bir sağlık hizmeti sunulacak.

Buna göre, bulaşıcı olmayan hastalıklar kapsamında toplumsal farkındalık artırılacak, bunun için kampanyalar yapılacak. Astım, KOAH, kalp damar ve böbrek hastalıkları ile ilgili halka ve sağlık personeline yönelik bilgilendirme materyali hazırlanacak ve dağıtılacak.

Acil sağlık hizmet sunumu da kapasite olarak güçlendirilecek. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda hızlı, etkin sağlık hizmetine erişim sağlanacak. Acil sağlık istasyonları nitelik ile nicelik açısından iyileştirilecek, UMKE ekiplerinin araç ve donanım kapasitesi artırılacak, sayısal telsiz sistemi kapsamı genişletilecek.

Evde sağlık uygulamasının erişilebilir, etkili ve etkin olması sağlanacak. Mevcut ve yeni oluşturulacak birim sayıları ile hizmet sunumu göz önünde bulundurularak evde sağlık hizmet birimleri sabit personel ve sabit araç envanter çalışması yapılacak, evde bakım hizmetlerini yürütecek personele yönelik sertifikalı eğitim programları düzenlenecek.

250 kemik iliği nakil işlemi gerçekleşecekTÜRKÖK Ulusal Doku Bilgi Bankasına kayıtlı gönüllü kök hücre bağışçı sayısı artırılacak, kemik iliği nakil süreçleri etkinleştirilecek. Gönüllü kök hücre bağışçı kazanımına yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacak. Yeni bağışçı sayısı 2017'de artırılacak, mevcut bağışçıların HLA analizleri yapılarak doku tipleri belirlenecek ve 250 kemik iliği nakil donörünün nakil işlem organizasyonu gerçekleştirilecek.

Belirlenen plazma ürünlerinin yurt içinde üretimleri için model hazırlıkları tamamlanacak ve ihale sürecine geçilecek. Sağlık Bakanlığınca belirlenecek plazma ürünleri, belirli bir süre boyunca alımının taahhüt edilmesi karşılığında özel sektör tarafından yurt içinde üretilecek. Bunların üretimi, kamu kontrol ile denetiminde ve ülkeye bilgi ve teknoloji transferi sağlayacak biçimde tasarlanacak bir model çerçevesinde yapılacak.

Sağlık hizmet sunumunda klinik müdahalelerin etkinliğini, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği ile memnuniyetini dikkate alan yaklaşımlar da oluşturulacak.

Kan kullanımına ilişkin, hemovijilans taslak rehberi tamamlanarak yayımlanacak. Bütün süreçlerin kontrol altına alınması ve kayıtların tutulması amacıyla Hemovijilans Sistemi oluşturulacak. Ayrıca, hemovijilans sorumluları ve kamu-özel sağlık kuruluşlarındaki kan ile kan bileşeni kullanan klinisyenlere eğitim verilecek.

e-Nabız'da hedef 5 milyon kullanıcıe-Nabız Sistemi'nin kullanımı da yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına elektronik ortamda her yerden erişebileceği sistemin bilinirliğinin artırılması amacıyla görsel ve yazılı tanıtım araçları kullanılacak. Kamu özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak sistemin daha fazla vatandaş tarafından kullanılması sağlanacak, sistem kullanıcı dostu hale getirilecek. 3 milyon olan e-Nabız sistemini kullanan vatandaş sayısı 5 milyona yükselecek.

Sağlık hizmet sunumunda klinik müdahale etkinliğini artırmak amacıyla Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kurulacak. Sistemin bilgi yönetim altyapısı mevcutta belirlenmiş 11 sağlık olgusu ve bunlara ait klinik kalite göstergesi kapsamında tamamlanacak ve altı yeni sağlık olgusu daha belirlenerek sisteme eklenecek. Veri kalitesinin ve güvenirliğinin geliştirilmesi için 81 ilde validatör kapasitesi iyileştirilecek.

Hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için sağlık hizmeti sunumuna yönelik kalite standartları geliştirilecek ve bu standartlar doğrultusunda kurum ile kuruluşlar düzenli olarak yerinde değerlendirilecek.

Sağlıkta Kalite Standartları Laboratuvar Seti, Aile Sağlığı Merkezi Seti, Psikiyatri Seti tamamlanacak, Sağlıkta Kalite Standartları değerlendiricilerine yönelik sertifikalı eğitimler düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde performansa dayalı ek ödeme (PDEÖ) sistemine sağlık hizmetinin kalitesi ve etkinliğine ilişkin göstergeler eklenecek.

PDEÖ sistemine, verilen hizmetin etkinliğinin ve hizmetine ilişkin algının ölçülebileceği nitel kriterlerin de eklenmesi için çalışmalar yapılacak. Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik gerçekleştirilecek. Merkezi EK Ödeme Bordro Sistemi tüm sağlık tesislerinde uygulamaya geçirilecek, sözleşmeli yöneticilerin ek ödeme hesaplamalarında verimlilik karne puanlarının da etkili bir parametre olarak kullanılması sağlanacak.

Sağlık hizmeti sunumunun etkinliğini ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik hizmet bütünlüğünü sağlayacak düzenlemeler yapılacak. 663 Sayılı KHK ile oluşturulan kurumsal yapının işleyişi, uygulamada yaşanan sorunlar dikkate alınarak, hizmet sunumunun etkinliği artıracak biçimde gözden geçirilecek. Bu kapsamda Aile Hekimliği, 112 Acil, hastane ve evde sağlık hizmetleri entegrasyonu oluşturulacak.

Geleneksel tıp uygulaması kapsamı genişletilecekAkılcı ilaç kullanımı için sağlık personelinin ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacak, ilaç ve tıbbi cihazların kalitesi, kullanımı ve bunlara yönelik harcamaların etkinliği kontrol edilecek.

Tamamlayıcı tıp kapsamındaki tedavi, bitkisel ürün ile hizmet sunucularıyla ilgili kalite ve güvenliğin sağlanması amacıyla standartlar belirlenecek, bu alan denetim altına altına alınacak. Tamamlayıcı tıbbın, tıp eğitimine ve sağlık uygulamalarına entegrasyonu sağlanacak, bu alanda yapılacak bilimsel araştırmalar denetlenecek.

Kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsam ile nitelik olarak geliştirilecek. Kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sertifikalı tabipler tarafından ve alanlarıyla sınırı kalmak şartıyla diş tabipleri tarafından sağlık kuruluşları bünyesinde uygulanacak.

Ruhsatlandırma ve sertifikasyon hizmetleri artırılacak ve seçilecek. Pilot hastanelerde tamamlayıcı tıp poliklinikleri açılacak.

2.11.2016 - 23909İlgili Diğer Yazılar
Kekik, kaynatıldığında evi dezenfekte ediyor
Kekik, kaynatıldığında evi dezenfekte ediyor
Salyangoz sıvısından yaşlanmaya karşı serum üretildi
Salyangoz sıvısından yaşlanmaya karşı serum üretildi
Binlerce Yıllık Geleneksel Tedavi Yöntemleri Bu Merkezde Uygulanıyor
Binlerce Yıllık Geleneksel Tedavi Yöntemleri Bu Merkezde Uygulanıyor
Limon Ve Sarımsak Bir Araya Gelirse Ne Olur?
Limon Ve Sarımsak Bir Araya Gelirse Ne Olur?
Kaya tuzunda kanser yapan maddeler var
Kaya tuzunda kanser yapan maddeler var
Konuyla İlgili Sorular

SAĞLIK HABERLERİ Tüm Haberler Sağlık Haberleri Rss

FOTO GALERİ Tüm Foto Galeriler
Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
Lahana Yapraklarını Göğsünüze Sarın, Faydası İnanılmaz
Lahana Yapraklarını Göğsünüze Sarın, Faydası İnanılmaz

SAĞLIK VİDEOLARI Tüm Videolar
Sağlık Video Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Sağlık Video Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Sağlık Video Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Sağlık Video Katarakt Ameliyat Sonrası Gözlük İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Katarakt Ameliyat Sonrası Gözlük İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

 

[Hata Bildir]