?L ?L HASTANELER

Gaziantep ?niversitesi ?ahinbey Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi

  Gaziantep ?niversitesi ?ahinbey Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi  
Gaziantep ?niversitesi ?ahinbey Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi
Hastane Ad?: Gaziantep ?niversitesi ?ahinbey Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi
Telefon: (0342) 360 60 60
Faks: (0342) 360 39 28
Adres: Kilis Yolu ?zeri
?l?e: Gaziantep Merkez
?l: Gaziantep
Web Adres: www.gantep.edu.tr
Harita: Gaziantep ?niversitesi ?ahinbey Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi Haritas? i?in T?klay?n.
Hastaneden bir doktora soru sormak i?in t?klay?n?z.

A??ld??? g?nden itibaren sa?l?kta g?venin adresi olmay? temel ilke kabul eden Gaziantep ?niversitesi ?ahinbey Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, hizmet kalitesini her g?n biraz daha y?kselterek, G?neydo?u Anadolu B?lgesi’ne hizmet veren b?lgenin en b?y?k hastanesine konumuna gelmi?tir.

Gaziantep ?niversitesi T?p Fak?ltesi 1987 y?l?nda Kolej tepe eski Verem Hastanesi binas?nda poliklinik hizmeti vermeye ba?layarak, her t?rl? teknik ve t?bbi cihaz ekipman?ndan yoksun olarak 9 ??retim ?yesi ile a??lm??t?r. Hastanemiz 1989’dan g?n?m?ze kadar h?zl? bir geli?im s?reci g?stermi?tir. Bu g?n 1050 yatak kapasitesine ula?arak, 195 ??retim ?yesi ile faaliyet g?stermeye devam etmektedir.

Son teknolojiyle donat?lan Gaziantep ?niversitesi ?ahinbey Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, kadrosu ve sundu?u hizmet kalitesiyle sa?l?k sekt?r?ndeki hayallerini ger?ekle?tirmeye devam ediyor, ?nc?l?k ve liderlik ilkelerinden hareketle yaranlara daha b?y?k ba?ar?larla y?r?menin kararl?l???n? ta??yor.

Doktorlar
Prof.Dr. Mehmet Suba?? Prof.Dr. Mehmet Suba??

 

[Hata Bildir]