ÇOCUĞUM HER ŞEYE KARŞI ÇIKIYOR ! ( KARŞIT OLMA KARŞIT GELME BOZUKLUĞU)

"Ben bu çocuğu anlamadım gitti, her şeye nasıl cevap veriyor ?" "Hiçbir şeye uyum göstermiyor " "Sürekli benimle tartışacak bir şey buluyor" "Hiçbir kurala uymuyor"

ÇOCUĞUM HER ŞEYE KARŞI ÇIKIYOR ! ( KARŞIT OLMA KARŞIT GELME BOZUKLUĞU)
 


“Ben bu çocuğu anlamadım gitti, her şeye nasıl cevap veriyor ?”

“Hiçbir şeye uyum göstermiyor “

“Sürekli benimle tartışacak bir şey buluyor” 

“Hiçbir kurala uymuyor”

Yukardaki cümleler her şeye karşı gelen ve uyum sağlamada sorunlar yaşayan çocukların anne ve babalarından sıklıkla duyabileceğimiz sözler. Bu davranışları gösteren çocukların  daha uyumlu davranışlar geliştirebilmeleri için davranışın özelliklerinin iyi bilinmesi, bir tanısının olup olmadığının ortaya çıkarılması oldukça önemlidir.  

Çocuklar gelişim dönemlerine göre çeşitli davranışlar geliştirirler. Bu davranışlar bazen uyumlu bazen uyumsuz olabilmektedir. Bu uyumsuz davranışlar arasında her şeye karşı gelme, anne baba ile inatlaşma, sürekli tartışma hali gibi tablolar da bulunmaktadır. Bu tarz davranışlar, etkili ebeveynlik yöntemleri ile uyumlu davranışlara çevrilebilir iken bazıları devam edebilir ; hatta ergenlik ve yetişkinliğe kadar sürebilir.  Dönemlere göre bu davranışların özelliklerine bakacak olursak: 

0-6 Yaş Grubu Çocukları;

Her şeye meydan okur 

Kendisinden istenilen şeyi yapmayı reddeder

Ağzına geleni söyler 

Aksilik, huysuzluk yapar 

Okul Dönemi Çocukları ;

Aşırı isyankardır 

Mantıklı isteklere uymayı reddeder 

Otorite ile sık sık tartışır 

Ergenlik Döneminde; 

Baş kaldırır 

Daha sert ve şiddetli tartışmalar yapar  

Etrafındaki kişilere meydan okur 

Sıklıkla olumsuz tutumda bulunur 

Hiçbir şeye uyum göstermez

Erken yaşta alkol, sigara veya madde kullanabilir

Bu tarz davranışlar geliştiren çocukların karşıt olma ( karşıt gelme) bozukluğu olma riski vardır. Bu bozukluk ; tekrar eden negativist, karşı gelen, başkaldıran davranışlar şeklindedir. Bu çocuklar sıklıkla öfke nöbeti yaşarlar. Yetişkinlerle en mantıksız konularda bile olsa sürekli tartışırlar ve onların kurallarına uymayı reddederler.  Bir konuda kendileri hata yapsalar bile başkalarını bu yüzden suçlarlar. Bu bozukluğun kesin tanısı için DSM – IV- R kriterleri aşağıdaki gibidir :

—Sık sık hiddetlenme (huysuzlaşma);


—Sık sık büyükleriyle tartışmaya girme;


—Büyüklerin isteklerine veya kurallarına uymaya çoğu zaman karşı gelme veya bunları reddetme;


—Çoğu zaman başkalarını kızdıracak şeyleri isteyerek yapma;


—Kendi yaramazlıkları için çoğu zaman başkalarını suçlama;


—Çoğu zaman alıngan olma, çabuk darılma veya başkaları tarafından kolay kızdırılma;


—Çoğu zaman içerlemiş, kızgın ve gücenik olma, çoğu zaman kinci olma ve intikam isteme.


En az 6 ay süreyle, bu olumsuzca ve düşmanca karşı gelme davranışlarından en dördünün veya daha fazlasının bulunması gereklidir.


Bu davranış sorunları toplumsal, akademik veya meslekî işlevsellikte klinik açıdan önemli derecede bozulmaya yol açmaktadır.


Peki Benim Çocuğum Neden Böyle ? Bu bozukluğun  belirgin bir tane değil , birbiriyle ilişkili pek çok nedeni vardır. Biyolojik bakış açısıyla çocuk bu davranışları anne ve babasından genetik olarak almış olabilir veya bazı bilişsel işlevlerin yetersizliği nedeniyle gerçekleştiriyor olabilir. Bir takım ailesel etmenler bununla ilgili risk faktörü oluşturabilmektedir. Örneğin tutarsız disiplin yöntemleri, aşırı katı cezalar, eleştiricilik, ihmalkarlık, aile içi iletişimin yeterince destekleyici ve paylaşımcı olmaması, ebeveyne karşı güvensiz bağlanma olması oldukça etkilidir. Bunun yanında düşük sosyoekonomik düzey, okul problemleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu da risk etmenleri arasındadır. Ne Yapmalıyım? Nasıl Yaklaşmalıyım ?İlk aşamada onun ilgi alanları ile ilgili sohbet etmeye çalışın. Böylece onun dünyasına duyduğunuz ilgiyi ifade etmiş olursunuz; yalnız sohbet sırasında eleştiri ve yargılayıcı davranışlardan uzak durun. Sinirlerinize hakim olup, baş belası, uyumsuz, sorunlu , inatçı gibi etiketleyici ifadelerden kaçının. Onunla savaşmaktan çok duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışın.Çok öfkelendiğinde o sırada konuşmamaya çalışın, sakinleşmesini bekleyin ve bunu ona da belirtin.Fiziksel olarak saldırganlıkta bulunuyor ise kendisine zarar vermemesini sağlayın, sert bir şekilde olmadan onu engelleyin.Bir takım kurallar belirleyin ve bu kurallara uyduğunda bazı ayrıcalıklar elde edeceğini ve uymadığında bu ayrıcalıklardan mahrum kalacağını bilmesini sağlayın. Bu konuda tutarlı olun.En çok tartıştığınız konuların listesini çıkarın ve bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda karşılıklı isteklerinizi belirterek konuşun. Siz de inatlaşmayın ve olumlu davranışlar konusunda model olun. Eğer bu durumla başa çıkmada çok zorlanıyorsanız bir çocuk psikoloğundan destek alın. 
   
UZMAN KLİNİK PSİKOLOG BÜŞRA GÜNEŞ  

Yukardaki cümleler her şeye karşı gelen ve uyum sağlamada sorunlar yaşayan çocukların anne ve babalarından sıklıkla duyabileceğimiz sözler. Bu davranışları gösteren çocukların  daha uyumlu davranışlar geliştirebilmeleri için davranışın özelliklerinin iyi bilinmesi, bir tanısının olup olmadığının ortaya çıkarılması oldukça önemlidir.   


Çocuklar gelişim dönemlerine göre çeşitli davranışlar geliştirirler. Bu davranışlar bazen uyumlu bazen uyumsuz olabilmektedir. Bu uyumsuz davranışlar arasında her şeye karşı gelme, anne baba ile inatlaşma, sürekli tartışma hali gibi tablolar da bulunmaktadır. Bu tarz davranışlar, etkili ebeveynlik yöntemleri ile uyumlu davranışlara çevrilebilir iken bazıları devam edebilir ; hatta ergenlik ve yetişkinliğe kadar sürebilir.  Dönemlere göre bu davranışların özelliklerine bakacak olursak: 
  
0-6 Yaş Grubu Çocukları;
  
Her şeye meydan okur 

Kendisinden istenilen şeyi yapmayı reddeder
  
Ağzına geleni söyler 
  
Aksilik, huysuzluk yapar  

Okul Dönemi Çocukları ; 

Aşırı isyankardır 
  
Mantıklı isteklere uymayı reddeder 

Otorite ile sık sık tartışır 

Ergenlik Döneminde;  

Baş kaldırır

Daha sert ve şiddetli tartışmalar yapar  

Etrafındaki kişilere meydan okur 

Sıklıkla olumsuz tutumda bulunur 

Hiçbir şeye uyum göstermez

Erken yaşta alkol, sigara veya madde kullanabilir

Bu tarz davranışlar geliştiren çocukların karşıt olma ( karşıt gelme) bozukluğu olma riski vardır. Bu bozukluk ; tekrar eden negativist, karşı gelen, başkaldıran davranışlar şeklindedir. Bu çocuklar sıklıkla öfke nöbeti yaşarlar. Yetişkinlerle en mantıksız konularda bile olsa sürekli tartışırlar ve onların kurallarına uymayı reddederler.  Bir konuda kendileri hata yapsalar bile başkalarını bu yüzden suçlarlar. Bu bozukluğun kesin tanısı için DSM – IV- R kriterleri aşağıdaki gibidir :

—Sık sık hiddetlenme (huysuzlaşma);


—Sık sık büyükleriyle tartışmaya girme;


—Büyüklerin isteklerine veya kurallarına uymaya çoğu zaman karşı gelme veya bunları reddetme;


—Çoğu zaman başkalarını kızdıracak şeyleri isteyerek yapma;


—Kendi yaramazlıkları için çoğu zaman başkalarını suçlama;


—Çoğu zaman alıngan olma, çabuk darılma veya başkaları tarafından kolay kızdırılma;


—Çoğu zaman içerlemiş, kızgın ve gücenik olma, çoğu zaman kinci olma ve intikam isteme.


En az 6 ay süreyle, bu olumsuzca ve düşmanca karşı gelme davranışlarından en dördünün veya daha fazlasının bulunması gereklidir.


Bu davranış sorunları toplumsal, akademik veya meslekî işlevsellikte klinik açıdan önemli derecede bozulmaya yol açmaktadır.
    
Peki Benim Çocuğum Neden Böyle ? 

Bu bozukluğun  belirgin bir tane değil , birbiriyle ilişkili pek çok nedeni vardır. Biyolojik bakış açısıyla çocuk bu davranışları anne ve babasından genetik olarak almış olabilir veya bazı bilişsel işlevlerin yetersizliği nedeniyle gerçekleştiriyor olabilir. Bir takım ailesel etmenler bununla ilgili risk faktörü oluşturabilmektedir. Örneğin tutarsız disiplin yöntemleri, aşırı katı cezalar, eleştiricilik, ihmalkarlık, aile içi iletişimin yeterince destekleyici ve paylaşımcı olmaması, ebeveyne karşı güvensiz bağlanma olması oldukça etkilidir. Bunun yanında düşük sosyoekonomik düzey, okul problemleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu da risk etmenleri arasındadır. 

Ne Yapmalıyım? Nasıl Yaklaşmalıyım ?

İlk aşamada onun ilgi alanları ile ilgili sohbet etmeye çalışın. Böylece onun dünyasına duyduğunuz ilgiyi ifade etmiş olursunuz; yalnız sohbet sırasında eleştiri ve yargılayıcı davranışlardan uzak durun. 

Sinirlerinize hakim olup, baş belası, uyumsuz, sorunlu , inatçı gibi etiketleyici ifadelerden kaçının. 

Onunla savaşmaktan çok duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışın.

Çok öfkelendiğinde o sırada konuşmamaya çalışın, sakinleşmesini bekleyin ve bunu ona da belirtin.

Fiziksel olarak saldırganlıkta bulunuyor ise kendisine zarar vermemesini sağlayın, sert bir şekilde olmadan onu engelleyin.

Bir takım kurallar belirleyin ve bu kurallara uyduğunda bazı ayrıcalıklar elde edeceğini ve uymadığında bu ayrıcalıklardan mahrum kalacağını bilmesini sağlayın. Bu konuda tutarlı olun.

En çok tartıştığınız konuların listesini çıkarın ve bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda karşılıklı isteklerinizi belirterek konuşun. 

Siz de inatlaşmayın ve olumlu davranışlar konusunda model olun. 

Eğer bu durumla başa çıkmada çok zorlanıyorsanız bir çocuk psikoloğundan destek alın. 

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG BÜŞRA GÜNEŞ  

6.12.2013 - 13516

Uzm.Psikolog Büşra Güneş
Yazarın Yazdığı Tüm Makaleler
Yazarın Yazdığı Tüm Makaleler İçin Tıklayınız.
İlgili Diğer Yazılar
Madde Bağımlısı Çocuk ve Aile
Madde Bağımlısı Çocuk ve Aile
ACIMASIZ ÇOCUKLAR (Davranım Bozukluğu)
ACIMASIZ ÇOCUKLAR (Davranım Bozukluğu)
Pandemi dönemi çocukları ve gençleri nasıl etkiledi?
Pandemi dönemi çocukları ve gençleri nasıl etkiledi?
Annelerin yüzde 93
Annelerin yüzde 93'ü, çocuklarını duygusal istismara maruz bırakıyor
Uzmanı uyardı: Çocuklar tatilde günde yarım saat tablet kullanmalı
Uzmanı uyardı: Çocuklar tatilde günde yarım saat tablet kullanmalı
Konuyla İlgili Sorular
İlgili Forum Konuları

SAĞLIK HABERLERİ Tüm Haberler Sağlık Haberleri Rss

FOTO GALERİ Tüm Foto Galeriler
Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
Lahana Yapraklarını Göğsünüze Sarın, Faydası İnanılmaz
Lahana Yapraklarını Göğsünüze Sarın, Faydası İnanılmaz

SAĞLIK VİDEOLARI Tüm Videolar
Sağlık Video Bitkiler Sağlıklı Yaşlanmayı Destekliyor
Bitkiler Sağlıklı Yaşlanmayı Destekliyor
Sağlık Video Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Sağlık Video Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Sağlık Video Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

 

[Hata Bildir]