R Harfi ile Başlayan Tüm Sağlık Terimleri ve Anlamları.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

 • Ra
 • Regresyon (Geriye Dönüş)
 • Retrognatizm
 • Rabdomiyom
 • Regurjitasyon
 • Retrograd Ejekülasyon
 • Rabdomiyosarkom
 • Regürjitasyon
 • Retrograd Wirsungografi
 • Rabies
 • Rehabilitasyon
 • Retrogressiv
 • Rad
 • Rehidratasyon
 • Retroperiton
 • Radarterapi (Kısadalga Tedavisi)
 • Reil Şeridi
 • Retroperitoneal
 • Radikal
 • Reil Tacı
 • Retropnömoperitonyum
 • Radikalji
 • Reimplantasyon
 • Retroversi
 • Radikotomi
 • Reiter Hastalığı
 • Revaskülarizasyon
 • Radikül
 • Reiter Sendromu
 • Reye Sendromu
 • Radikülit
 • Rejeksiyon
 • Reynaud
 • Radikülopati
 • Rejenerasyon
 • Reynaud Sendromu
 • Radio Allergic Sorbent Test
 • Rejenerasyon :
 • Rezeksiyon
 • Radioimmunoassay (Rıa)
 • Rejional
 • Rezidü
 • Radius
 • Rekabet
 • Rezidüel
 • Radyal Keratotomi
 • Rekalsifikasyon Zamanı
 • Rezistan
 • Radyasyon
 • Rekombinant Dna
 • Rezistans
 • Radyasyona Bağlı Doku Hasarı
 • Rekombinasyon
 • Rezistans (Direnç)
 • Radyoaktif
 • Rektokolit
 • Rezorbsiyon
 • Radyoaktif İyot
 • Rektomanometri
 • Rh Faktörü
 • Radyoaktif Sular
 • Rektosel
 • Rhabdovirus
 • Radyobiyoloji
 • Rektoskopi (Proktoskopi)
 • Rhinitis Medicamentosa
 • Radyodermatit
 • Rektum
 • Rhinovirus
 • Radyodermit
 • Rektum (Düzbağırsak)
 • Rhinovirüs
 • Radyodiyagnostik
 • Rektus Kası (Doğru Kas)
 • Riboflavin
 • Radyoekoloji
 • Rekürens Sinir
 • Ribonükleik Asit
 • Radyografi
 • Relaksin
 • Riboz
 • Radyografi Teknisyeni
 • Relaksin :
 • Ribozim
 • Radyoizotop
 • Relaps
 • Ribozom
 • Radyoloji
 • Rem Uykusu
 • Ribozomal Rna
 • Radyoopasite
 • Remisyon
 • Rijidite (Sertlik)
 • Radyoskopi
 • Remisyön
 • Riketsiyalar
 • Radyoterapi
 • Renal
 • Rima (Yank)
 • Radyus (Döner Kemik)
 • Renal Arter
 • Rinensefalon (Koku Beyni)
 • Ragad
 • Renin
 • Ringer Çözeltisi
 • Rahim
 • Reniopati
 • Rinit
 • Rahim Ağzı Kanseri
 • Renk Körlüğü
 • Rinne Testi
 • Rahim Egzaması
 • Renk Körlüğü
 • Rinofarinks (Burun-Yutak)
 • Rahim İçi Araç
 • Replantasyon Ameliyatları
 • Rinolali (Rinofoni)
 • Rahim İçi Tedavi
 • Replikasyon
 • Rinoplasti
 • Rahim İçi Yapışıklığı
 • Replikon
 • Rinore
 • Rahim Kanaması
 • Represyon (Baskılama)
 • Rinoskopi
 • Rahim Kanseri
 • Reproduktif
 • Rinotomi
 • Rahim Sarkması
 • Reseptör
 • Risk Faktörleri
 • Rahim Urları
 • Resesif
 • Ritüel
 • Rahimde Polip
 • Resesif Gen
 • Rla (Rahim İçi Araç)
 • Randomizasyon
 • Resessif
 • Rna (Ribonükleik Asit)
 • Ranula
 • Respirasyon
 • Rna Polimeraz
 • Rast
 • Respiratuvar Sistem
 • Rodopsin
 • Rasyonalizasyon
 • Restriksiyon Enzimi
 • Romatalji (Romatizma Ağnsı)
 • Raşitizm
 • Retansiyon
 • Romatizma
 • Raşiyalji
 • Retiküler
 • Romatizmal Ateş
 • Raynaud Fenomeni
 • Retiküler Doku (Ağsı Doku)
 • Romatizmal Hastalıklar
 • Raynaud Sendromu
 • Retiküler Oluşum (Ağsı Oluşum)
 • Romatoid Artrit
 • Rda
 • Retiküloendotelyal Sistem
 • Romatoidartrit
 • Reajin
 • Retikülopati
 • Romatoit Etken Testi
 • Reaksiyon (Tepki, Tepkime)
 • Retikülosit
 • Romatoloji
 • Reaktif Artrit
 • Retikülositoz
 • Rombensefalon
 • Reaktif Artritler
 • Retikülum Hücreli Sarkom (Retikülosarkom)
 • Romberg Testi
 • Reaktif Hipoglisemi
 • Retina
 • Ronflan Ral (Ronküs)
 • Reanimasyon (Yeniden Canlandırma)
 • Retina (Ağtabaka)
 • Rota Virüs
 • Reçete
 • Retina Çubuk Hücreleri
 • Rota Virüsü
 • Reçine
 • Retina Koni Hücreleri
 • Rotasizm
 • Redüksiyon
 • Retina Yırtılması
 • Rotasyon (Dönme)
 • Refleks
 • Retinen
 • Rozeol
 • Refleks (Sinir Refleksi)
 • Retinit
 • Röntgen
 • Refleks Sempatik Distrofi
 • Retinitis
 • Röntgen Işınları (X Işınları)
 • Refleks Yayı
 • Retinoblastom
 • Röntgenpelvimetri
 • Refleksoloji
 • Retinol
 • Röntgenterapi (Röntgen Tedavisi)
 • Reflü
 • Retinopati
 • Rpacık
 • Reflü (Geriye Akma)
 • Retinoskopi
 • Rsd
 • Refraksiyon
 • Retraksiyon
 • Ruh Sağlığı
 • Refraktif Cerrahi
 • Retro Virüs
 • Ruhsal Sansür
 • Refraktometre
 • Retrobulber
 • Rüptür
 • Regl
 • Retrobulber Nörit
 • Rüya
 • Regresyon
 • Retrodeviasyon

 • A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

   

  [Hata Bildir]