İ Harfi ile Başlayan Tüm Sağlık Terimleri ve Anlamları.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

 • İatrojenik Hastalık
 • İmmünglobulinler:
 • İntertrijin
 • İç Boğulma
 • İmmünglobülin (Ig)
 • İntihar
 • İç Sıkıntısı
 • İmmünglobülİn E (Ige)
 • İntraepitelial
 • İçgüdü
 • İmmünglobülinler
 • İntrakranial
 • İçilebilir Kılma İşlemleri
 • İmmünite
 • İntramüsküler (İm)
 • İd (Altben)
 • İmmünizasyon
 • İntratekal (İt)
 • İdeal Kilo
 • İmmünize
 • İntravenöz
 • İdiopatik
 • İmmünkompleks
 • İntravenöz (İv)
 • İdiot
 • İmmünoblast
 • İntravenöz Girişim
 • İdiyopatik
 • İmmünoglobülin
 • İntrensek Astım
 • İdiyosinkrasi
 • İmmünolog
 • İntrensek Faktör
 • İdrar
 • İmmünoloji
 • İntrojeksiyon (İçe Yansıtma)
 • İdrar Birikimi
 • İmmünolojik Tolerans
 • İntron*
 • İdrar Çıkışının Durması
 • İmmünopatoloji
 • İntroversiyon (İçedönüktük)
 • İdrar Kaçırma
 • İmmünoprofilaksi
 • İnülin
 • İdrar Kesesi
 • İmperforasyon
 • İnvajinasyon
 • İdrar Kesesi Hastalıkları
 • İmplantasyon
 • İnvitro
 • İdrar Kültürü
 • İmplantoloji
 • İnvivo
 • İdrar Sedimenti (İdrar Çökeltisi)
 • İn Vitro Fertilizasyon ? Embriyo Transferi
 • İplik
 • İdrar Torbası İltihabı
 • İnatçılık
 • İpliksolucanlan
 • İdrar Tutamama
 • İnce Saç Telleri
 • İrade
 • İdrar Tutamama
 • İncebağırsak
 • İrade Yitimi (Abuli)
 • İdrar Tutukluğu
 • İncinme
 • İridektomi
 • İdrar Yapamama
 • İncinmek
 • İridosiklit
 • İdrar Yolları İltihabı
 • İndakanemi
 • İrigasyon (Yıkama)
 • İdrar Yolları Yanması
 • İndakanüri
 • İrin
 • İdrar Yollarında Yanma
 • İndirekt Bitirubin (Serbest Büirubin)
 • İris
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • İndirekt Coonıbs Testi
 • İritabilite
 • İdrar Yolu İltihabı
 • İndoksil
 • İritabl Kolon
 • İdrar Zorluğu
 • İndol Asetik Asit
 • İritis
 • İdrarda Kan Görülmesi
 • İnervasyon
 • İrradyasyon
 • İdrarda Verem Basili Aranması
 • İnfantilizm
 • İshal
 • İdyopatik
 • İnfeksiyon
 • İsilik
 • İğdiş Edilme Korkusu
 • İnfeksiyon (İnfeksiyon Hastalıkları)
 • İskelet
 • İğdiş Etme
 • İnfertilite
 • İskemi
 • İhtiyarlama
 • İnfertüite (Gebekalmazlık, Verimsizlik)
 • İsküri
 • İhtiyozis
 • İnfiltrasyon
 • İstek
 • İki Cinslilik
 • İnflamasyon
 • İsteri
 • İkter
 • İnflamasyon (İltihap)
 • İstmus (Kıstak)
 • İktidarsız
 • İnflamatuvar Artrit
 • İşaretparmağı
 • İktidarsızlık
 • İnflamatuvar Artropati
 • İşeme Refleksi
 • İktus
 • İnfundibulum
 • İşitme
 • İlaç
 • İnfüzyon
 • İşitme Aygıtları
 • İlaç Sinerjizmi
 • İnguinal Bölge (Kasık)
 • İşitme Kapasitesi
 • İlaçlar
 • İnhalasyon
 • İşitme Kaybı
 • İleit
 • İnhibisy On (Ketleme)
 • İşitme Siniri
 • İleitis
 • İnklüzyon Cisimciği
 • İşitme Testi
 • İleoileostomi
 • İnkontinans
 • İşitsel Hallüsinasyon
 • İleokolostomi
 • İnkorporasyon
 • İşlevsel
 • İleostomi
 • İnme
 • İşlevsel Normallik
 • İleri Yaşlarda Göz Bozuklukları
 • İnme Hastasının Rehabilitasyonu
 • İşlevselcilik
 • İletişim
 • İnokülasyon
 • İştah
 • İleum
 • İnorganik Fosfor
 • İştahsızlık
 • İleus
 • İnorganik Madde
 • İtici Kas
 • İleus (Bağırsak Tıkanması)
 • İnotropizm
 • İtis
 • İliyopsoas Kası
 • İnsan Koryonik Gonadotropini (Hcg)
 • İtki (Tepi)
 • İlk Yardım
 • İnseminasyon
 • İyatrojen
 • İlluzyon
 • İnsersiyon
 • İyodoproteinemİ
 • İllüzyon
 • İnsiilinom (İnsülom)
 • İyon Pompası
 • İmbesil
 • İnsizyon
 • İyonoforez
 • İmitasyon
 • İnsomnia
 • İyot
 • İmmatür
 • İnspeksiyon
 • İyot Zehirlenmesi
 • İmmatürite
 • İnstilasyon
 • İzlenme Hezeyanları (Düşmanlık Hezeyanları)
 • İmminent
 • İnsüflasyon
 • İzoaglütinasyon
 • İmminent Abortus
 • İnsülin
 • İzodinamizm
 • İmminent Abortus :
 • İnteıferon
 • İzodizomi*
 • İmmobil
 • İnterferon
 • İzoimmünizasyon
 • İmmun Sistem
 • İnterkostal
 • İzolasyon
 • İmmün
 • İnterlökin
 • İzomeraz
 • İmmün Sistem
 • İnterlökin 6
 • İzostenüri
 • İmmünelektroforez
 • İntermedier
 • İzotonik
 • İmmünfiksasyon
 • İnterseksüalite

 • A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

   

  [Hata Bildir]