O Harfi ile Başlayan Tüm Sağlık Terimleri ve Anlamları.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

 • O
 • Omentum
 • Osilografi
 • Obduksiyon
 • Omentum (Gömlek, Epiplon)
 • Osilometri
 • Obez
 • Omfalektomi
 • Osis
 • Obezite
 • Omfalit
 • Oskültasyon (Dinleme)
 • Obje
 • Omfalosel (Eksonfal)
 • Osleomiyelit
 • Objektif
 • Omur (Vertebra)
 • Osmoz
 • Obliterasyon
 • Omurga (Vertebral Kolon)
 • Osseöz
 • Observasyon
 • Omurga Romatizması
 • Osteit
 • Obsesif Bozukluk
 • Omurilik
 • Osteoartrit
 • Obsesyon
 • Omurilik Sinirleri
 • Osteoartroz
 • Obstetri
 • Omurilik Zedelenmesi
 • Osteoblast
 • Obstetrik
 • Omurlar Arası Disk
 • Osteoblastom
 • Obstetrik Paraliz (Doğumsal Felç)
 • Omuz
 • Osteodİsplazi
 • Obstriktif Uyku Apne Sendromu
 • Omuz Ağrıları
 • Osteodistrofi
 • Obstrüksiyon
 • Omuz Ağrısı
 • Osteofit
 • Obstrüktif Sarılık
 • On Damar Spazmı
 • Osteogenesis
 • Obtürasyon
 • Onanizm
 • Osteogenesis İmperfekta
 • Oct (Ornitin-Karbaınil-Transferaz)
 • Onikiparmak Bağırsağı Ülseri
 • Osteoid
 • Odak
 • Onikiparmakbağırsağı (Duodenum)
 • Osteojenik
 • Odditis
 • Onikofaji
 • Osteokalsin
 • Odinofaji
 • Onikogrifoz
 • Osteoklast
 • Odiogram
 • Onikoliz
 • Osteoklastom
 • Odontalji
 • Onikomikoz
 • Osteoklazi
 • Odontoblast
 • Onikoreksi
 • Osteokondrit
 • Odontoid
 • Onirizm
 • Osteokondrom
 • Odontom
 • Onkogen
 • Osteokondroz
 • Odontopati
 • Onkojen
 • Osteoliz
 • Odontoraji
 • Onkolog
 • Osteom
 • Odunsu Konjonktivit
 • Onkoloji
 • Osteomalasi
 • Odyoloji
 • Onkosit
 • Osteomalazi
 • Odyometri
 • Onkositom
 • Osteomedullografi
 • Oedipus Kompleksi
 • Ontojenez
 • Osteomiyelit
 • Oftalmi
 • Oogami
 • Osteon
 • Oftalmik
 • Oogenez
 • Osteonekroz
 • Oftalmit
 • Oosfer
 • Osteopati
 • Oftalmodinamometri
 • Oosit
 • Osteopeni
 • Oftalmoloji
 • Oosit Toplanması
 • Osteoperiostit
 • Oftalmolojist
 • Oospor
 • Osteoplasti
 • Oftalmometri
 • Opak
 • Osteoporoz
 • Oftalmopleji
 • Opak Madde Verilmesi
 • Osteosarkom
 • Oftalmoskop
 • Operabl
 • Osteosentez
 • Oftalmoskopi
 • Operasyon
 • Osteosit
 • Oftalmotonometri
 • Operatör Gen
 • Osteoskleroz (Kemik Sertleşmesi)
 • Ogino-Knaus Yöntemi
 • Opiat
 • Osteotomi
 • Oidipus Kompleksi
 • Opistotonus
 • Ostium (Ağız)
 • Okkult
 • Opne
 • Ostoartrit
 • Oklude
 • Opoterapi
 • Ostomi
 • Oklüzyon (Kapanma)
 • Oppenheim Refleksi
 • Ostron
 • Oksalik Asit
 • Opsonin
 • Otalji
 • Oksalüri
 • Optik Kiyazma (Görme Siniri Çaprazı)
 • Otİt
 • Oksidasyon
 • Optik Sinir
 • Otizm
 • Oksihemoglobin
 • Optometri
 • Otoantikorlar
 • Oksijen
 • Opustotonus
 • Otoentoksikasyon
 • Oksijen Tedavisi
 • Oral
 • Otoerotizm
 • Oksimetre (Oxımeter)
 • Oral Dönem (Ağızcıl Dönem)
 • Otohematom
 • Oksinler
 • Oral Gastrik Tüp (Oral Gastrıc Tube-Og Tube)
 • Otoimmün Cevap
 • Oksipit
 • Oral Seks
 • Otoimmün Hastalık
 • Oksipital Bölge (Artkafa Bölgesi)
 • Orbiküler Kas (Yuvarlak Kas)
 • Otolit
 • Oksipital Kemik (Artkafa Kemiği)
 • Orbita
 • Otomatizm
 • Oksiput
 • Orbitografi
 • Otonom Sinir Sistemi
 • Oksitosin
 • Organ
 • Otonomi
 • Oksiyür (Kılkurdu)
 • Organ Bankası
 • Otoplasti
 • Oksotrof
 • Organ Kopması
 • Otopsi
 • Oksürük
 • Organ Nakli
 • Otopsi (Nekroskopi)
 • Okulofasiyal Anjiomatozis
 • Organel
 • Otoradyografi
 • Okulomotor
 • Organik Madde
 • Otoskopi
 • Okulomotoryus
 • Organogenez
 • Ototransfüzyon
 • Okulomotoryus:
 • Organojenez
 • Ototransplantasyon
 • Oküler
 • Orgazm
 • Ototrof
 • Okülomotor Kaslar
 • Orifİs
 • Otovaksin (Özaşı)
 • Okülomotor Sinir
 • Orikül
 • Oturga Kemiği (İskiyon)
 • Olekranon
 • Oripilâsyon
 • Oturma Banyosu
 • Oleoma
 • Orşektomi
 • Oval Pencere
 • Olfaklometri
 • Orşidopeksi
 • Ovarit (Ooforit)
 • Olfaktor
 • Orşiepididimit
 • Ovariyektomi
 • Olfaktoryus
 • Orşit
 • Ovariyojenez
 • Olfaktör Sinir (Koku Siniri)
 • Orşiyalji
 • Ovariyotomi
 • Oligo
 • Orşiyoblastom
 • Ovaryum
 • Oligodendroglioma
 • Orta Kulak İltihabı
 • Ovaryum (Yumurtalık):
 • Oligodendrogliyom
 • Ortakulak İltihabı
 • Over
 • Oligoemi
 • Ortama Uyum
 • Over Yetmezliği
 • Oligohipomenore
 • Ortodonti
 • Ovoblast
 • Oligokromemi
 • Ortofoni
 • Ovogon
 • Oligomenore
 • Ortognatizm
 • Ovojenez
 • Oligositemi
 • Ortopedi
 • Ovosit
 • Oligospermi
 • Ortopedik Alçı
 • Ovulasyon
 • Oligospermi (Hipospermi)
 • Ortopedik Korse
 • Ovum
 • Oligozoospermi
 • Ortopne
 • Ovülasyon
 • Oliguri
 • Ortopti
 • Ovülasyon
 • Oligüri
 • Ortoradyografi
 • Owren Trombosit Testi
 • Oliva
 • Ortostatik
 • Oxaliplatin
 • Oluk
 • Os Hamatum (Çengel Kemik, Unsinat Kemik)
 • Ozmoregülasyon
 • Oma
 • Osein
 • Ozmoreseptörler
 • Omentektomi
 • Osgood Schlatter Hastalığı
 • Ozon
 • Omentopeksi

 • A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

   

  [Hata Bildir]