M Harfi ile Başlayan Tüm Sağlık Terimleri ve Anlamları.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

  • Madalyon
  • Mekanoseptörler
  • Mikrop
  • Madarozis
  • Mekonyum
  • Mikropoliadeni
  • Magnet
  • Mela İkter
  • Mikropsi
  • Magnetik Rezonans
  • Melamin
  • Mikrosapor
  • Magnezyum
  • Melanin
  • Mikrosefali
  • Magnezyum Alüminyum Silikat
  • Melankoli
  • Mikrositemi
  • Magnezyum Askorbil Palmitat
  • Melanodertni
  • Mikrositom
  • Makat
  • Melanofaj
  • Mikroti
  • Makat Gelişi
  • Melanom
  • Mikrovillus
  • Makro
  • Melanosit
  • Mikrozomi
  • Makrodaktili
  • Melanotropin
  • Miksiyon
  • Makrodonti
  • Melanoz
  • Miksom
  • Makrofaj
  • Melatonin
  • Mikst Bağ Dokusu Hastalığı
  • Makrogenitozomi
  • Melena
  • Milya
  • Makroglobülinemi
  • Meletonin
  • Mimik Kasları
  • Makroglosi
  • Melez
  • Min
  • Makropsi
  • Melphelan
  • Mineraller
  • Makrosefali
  • Membran
  • Mineralokortikoit Hormon
  • Makrosit
  • Meme
  • Minimal Letal Doz
  • Makroşeli
  • Meme Absesi
  • Mirengotomi (Timpanotomi)
  • Makrotia
  • Meme Ağrısı
  • Mirenjit
  • Makrozomi
  • Meme Aylası
  • Misel
  • Maksilla
  • Meme Başı
  • Mitomani
  • Maksilla (Üstçene Kemiği)
  • Meme Başı Akıntısı
  • Mitoxantrone
  • Maksillektomi
  • Meme Büyütme
  • Mitoz
  • Makûl
  • Meme Estetiği
  • Mitoz (Karyokinez)
  • Maküla Lulea (San Leke)
  • Meme Kanseri
  • Mitoz İnhibitörleri
  • Malabsorbsiyon
  • Meme Termografisi
  • Mitral Stenozu
  • Malabsorpsiyon
  • Memelerden Süt Gelmesi
  • Mitridatizm
  • Maladi
  • Mememsi Cisim
  • Miyalji (Kas Ağnsı)
  • Malakoplaki
  • Memenin Paget Hastalığı
  • Miyasteni
  • Malarya
  • Menadion
  • Miyelensefalon
  • Malasi
  • Menarş
  • Miyelin
  • Malazi
  • Mendel Yasaları
  • Miyelit
  • Male
  • Menenjit
  • Miyeloblast
  • Malfonksiyon
  • Meningokok
  • Miyelografi
  • Malformasyon
  • Meninjiyom
  • Miyelogram
  • Malformasyon (Oluşum Bozukluğu)
  • Meninjizm
  • Miyelokültür
  • Malign
  • Meninks
  • Miyelom
  • Malign Melanom
  • Meninksler
  • Miyelopati
  • Malin
  • Menisektomi
  • Miyelosit
  • Malleol
  • Menisküs
  • Miyoatoni
  • Malleus
  • Menisküsler
  • Miyoblast
  • Malnutrisyon
  • Menometroraji
  • Miyoblastom
  • Malnütrisyon
  • Menopoz
  • Miyoglobin
  • Maloklüzyon
  • Menopozda Beslenme
  • Miyoglobinüri
  • Malpighi Cisimcikleri (Böbrek Glomerüleri)
  • Menopozda Meditasyon
  • Miyokard
  • Malpraktis
  • Menoraji
  • Miyokardit (Kalp Kası İltihabı
  • Maltaz
  • Menstrual
  • Miyokardiyopati
  • Maltoz
  • Menstrual Siklus
  • Miyokardiyoz
  • Mamilla
  • Menstruasyon
  • Miyokart
  • Mamografi
  • Mental Reterdatıon
  • Miyokloni
  • Mamoplasti
  • Mentizm (Kuruntu)
  • Miyoloji (Kas Bilimi)
  • Mamotermi
  • Mentruasyon
  • Miyom
  • Mandibtüa (Altçene Kemiği)
  • Meraljia Parestetika
  • Miyometrit
  • Mandibula
  • Merisizm (Ruminasyon)
  • Miyometriyum
  • Manganez
  • Merozoit
  • Miyop
  • Mani
  • Mesane
  • Miyopati
  • Manifest
  • Mesane Kateter
  • Miyopluk
  • Manifest :
  • Meslek Hastalıkları
  • Miyosis
  • Maniyerizm (Yapmacıklık)
  • Metabolik Denge
  • Miyotomi
  • Mannitol
  • Metabolik Hastalıklar
  • Miyotoni
  • Mantar
  • Metabolit
  • Miyozin
  • Mantar Enfeksiyonu
  • Metabolizma
  • Miyozis
  • Mantar Zehirlenmeleri
  • Metafaz
  • Miyozit
  • Mantoıuc Testi
  • Metagenez
  • Mizantropi
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme
  • Metakarp (El Tarağı Kemikleri)
  • Mizofobi (Rupofobi)
  • Manyetik Rezonansla Görüntüleme
  • Metal Eklem
  • Mizojini
  • Mao (Monoamin Oksidaz)
  • Metal Üzengi
  • Modifikasyon
  • Maphthera
  • Metaliz
  • Moısturızer
  • Marasmus
  • Metamortopsi
  • Mono
  • Marfan Sendromu
  • Metaplazi
  • Monoamid Oksidaz
  • Marfan Sendromu :
  • Metastatik
  • Monoartrit
  • Marihuana
  • Metastaz
  • Monohibrit
  • Markoniterapi (Mikrodalga Tedavisi)
  • Metatars (Ayak Tarağı Kemikleri)
  • Monoklonal Antikorlar
  • Markus Gunn Fenomeni
  • Metatarsalji
  • Monomani
  • Martin-Pettit Tepkimesi
  • Metensefalon
  • Monomer
  • Masaj
  • Meteorizm
  • Mononükleer
  • Masseter Kası (Çiğacme Kası)
  • Meteoropati
  • Monopleji
  • Massoterapi
  • Methemoglobin
  • Monoploid
  • Mast Hücreleri
  • Methotrexate
  • Monorşidizm
  • Mast Hücresi
  • Metrit
  • Monosakkarit
  • Mastalji (Meme Ağnsı)
  • Metroraji
  • Monosit
  • Mastektomi
  • Meydana Gelişi
  • Monositoz
  • Mastit
  • Meyoz
  • Mono-Test
  • Mastitis
  • Mezenkim
  • Monozigot (Monokoryal)
  • Mastodini
  • Mezenkinıopati
  • Monstrüozite
  • Mastoid
  • Mezensefalon
  • Morarma
  • Mastoidektomi
  • Mezenşim
  • Morarma (Siyanoz)
  • Mastoidit
  • Mezenter
  • Morbidite
  • Mastopeksi
  • Mezenter (Bağırsak Askısı)
  • Morbozite
  • Mastopeni
  • Mezenterit
  • Morfinizm (Morfinomani)
  • Mastoplasti (Mamoplasti)
  • Mezenterİyol (Bağırsak Askıcığı)
  • Morfoloji
  • Mastosit (Mast Hücresi)
  • Mezo
  • Moro Yakı Tepkimesi
  • Mastositom
  • Mezoderm
  • Morötesi Işınlar (Nltraviyole Işınlan)
  • Mastositoz
  • Mezogastriyum
  • Mortalite (Ölüm Oranı)
  • Mastozis
  • Mezokardiyak
  • Motilin
  • Mastürbasyon
  • Mezokolon
  • Motilite
  • Matriks
  • Mezosefalİ
  • Motivasyon (Güdülenme)
  • Matronizm
  • Mezotel
  • Motorize Çivi İle Boy Uzatma Yöntemi
  • Maya
  • Mezotelyom
  • Mozaik*
  • Mazohist
  • Mezozom
  • Mr
  • Mazoşizm
  • Mıf
  • Mr (Magnetik Rezonans)
  • Mcburney Noktası
  • Mide
  • Mrı
  • Mcv
  • Mide Ekşimesi
  • Ms
  • Meatus
  • Mide Erozyonu
  • Msh
  • Meckel Divertikülü
  • Mide Fıtığı
  • Mukolitik
  • Medikasyon
  • Mide Kanseri
  • Mukopolisakkaridoz
  • Meditasyon
  • Mide Sıvısı İncelemesi
  • Mukopolisakkarit
  • Mediyal Epikondilit
  • Mide Spazmı
  • Mukoprotein
  • Mediyastin
  • Mide Tembelliği
  • Mukoza
  • Mediyastinit
  • Mide Ülseri
  • Mukus
  • Mediyatör
  • Mide Yanması
  • Mutajen
  • Medulla
  • Midriazis
  • Mutant
  • Medusa Başı
  • Migren
  • Mutaston
  • Medülloblastom
  • Migren (Yarım Baş Ağrısı)
  • Mutasyon
  • Medyal
  • Mikoplazma (Pplo)
  • Mutasyon (Değşinim)
  • Megakaryosit
  • Mikoz
  • Mutizm
  • Megakaryositoz
  • Mikroalbüminürinin Saptanması
  • Mutualizm
  • Megakolon
  • Mikrobiyoloji
  • Müköz Membran
  • Megaloblast
  • Mikrodaktili
  • Müller Lifleri
  • Megalokornea
  • Mikrodonti
  • Mürmür Veziküler
  • Megalomani
  • Mikroftalmi
  • Müzmin Nefrit
  • Megalosit
  • Mikrogirus
  • Müzmin Safra Kesesi İltihabı
  • Megaözofagus
  • Mikrogliya
  • Myalji
  • Megaspor
  • Mikroglossi
  • Mycobacterium
  • Megaüreter
  • Mikrognatizm
  • Myokard
  • Mehmet Öz
  • Mikrokornea
  • Myokard Enfarktüsü
  • Meibomius Bezi
  • Mikrolavman
  • Myom
  • Meissner Ağı
  • Mikron
  • Myopati
  • Meissner Cisimciği
  • Mikroorganizma

  • A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

     

    [Hata Bildir]