S Harfi ile Başlayan Tüm Sağlık Terimleri ve Anlamları.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

 • Sabin Aşısı
 • Servisit
 • Smear Testi
 • Sabit Fikir
 • Ses Bozuklukları
 • Smegma
 • Saç
 • Ses Kaybı
 • Sodomı
 • Saç Dökülmesi
 • Ses Kısıklığı
 • Sodomi
 • Saç Ekimi
 • Ses Teli Polip
 • Sodyum
 • Saç Kepeklenmesi
 • Ses Telleri
 • Soğuk Algınlığı
 • Saç Sağlığı
 • Sesamoit (Susamsı) Kemikler
 • Soğuk Apse
 • Saç Transplantasyonu
 • Sesil
 • Soğuk Kompres
 • Saç Ve Sakal Ağarması
 • Sessiz Mutasyon
 • Soğuk Kompres
 • Saç Ve Sakal Ağarması
 • Sezaryen Ameliyatı
 • Sol Kalp Yetmezliği
 • Saçkıran
 • Sezeryan
 • Solaklık
 • Saçların Kepeklenmesi
 • Sfenoit (Kamamsı) Kemikc
 • Solaryum
 • Sadist
 • Sferosit
 • Soleus Kası (Nalınsı Kas)
 • Sadizm
 • Sferositoz
 • Solgunluk
 • Sadomazoşizm
 • Sfigmografi
 • Solom
 • Safen Toplardamarı
 • Sfigmomanometri
 • Soluk Alma
 • Safenektomi
 • Sfingozin
 • Soluk Borusu
 • Safpengoplasti
 • Sfinkter
 • Soluk Verme
 • Safra
 • Sfİnkter (Büzgen Kas)
 • Solunum
 • Safra Asitleri
 • Sgot (Serum Glütamik Oksalasetik Transaminaz)
 • Solunum Durması
 • Safra Boyalan (Safra Pigmentleri)
 • Sgpt (Serum Glütamik Piriivik Transaminaz)
 • Solunum Kasları
 • Safra Kesesi
 • Shigella
 • Solunum Katsayısı
 • Safra Kesesi İltihabı
 • Sıcak Apse
 • Solunum Sistemi
 • Safra Kesesi İltihabı
 • Sıcak Çarpması
 • Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Safra Taşı
 • Sıcak Kompres
 • Somatik
 • Safra Taşları
 • Sıcak Sendromu
 • Somatik Halüsinasyon
 • Safra Tuzları
 • Sıh
 • Somatizasyon (Bedenselleştinne)
 • Safra Yolları
 • Sık İdrara Çıkma
 • Somatoagnozi
 • Safrakesesi
 • Sık Sık İdrara Gitme
 • Somatomedin
 • Sagittal
 • Sıkı Sargı
 • Somatostatin
 • Sago-Green
 • Sıkıntı
 • Somatotrop Hormon (Somatotropin)
 • Sağ Kalp Yetmezliği
 • Sınav Stresi
 • Somatotropin
 • Sağırdilsizlik
 • Sıraca
 • Somitler
 • Sağırlık
 • Sırt
 • Somnanbülizm
 • Sağlamlaştırma Tedavisi (Konsolidasyon)
 • Sırt Ağrısı
 • Somnolens
 • Sağlık
 • Sıtma
 • Sonda
 • Sağlıklı Beslenme
 • Sıtma Etkeni
 • Sorbitol
 • Sağlıklı Yaşam
 • Sıvı Toplanması
 • Sosyalizasyon
 • Sajital
 • Sıyrık ve Kesikler
 • Sölom
 • Sak
 • Siber Seks
 • Spa Masajı
 • Sakal İltihabı
 • Sideremi
 • Spastisite
 • Sakkaraz (İnvertaz)
 • Sideropeni
 • Spatül
 • Sakkaroz
 • Siderosit
 • Spazm
 • Sakkuler Anevrizma
 • Sideroz
 • Spekulum
 • Sakküler
 • Sifilis Gömü
 • Sperm
 • Sakral Bölge (Sağrı Bölgesi)
 • Sifİlom
 • Sperm Morfolojisi
 • Sakralizasyon
 • Sigara
 • Sperm Motilitesi
 • Sakralji
 • Sigaranın Zararları
 • Sperm Yıkama
 • Sakroiliak Eklem
 • Sigmoidİt
 • Spermatik Kordon
 • Sakroiliit
 • Sigmoidoskopi
 • Spermatit
 • Sakrum
 • Sigmoidostomi
 • Spermatogenez
 • Saldırganlık
 • Sigmoit Kolon
 • Spermatogon
 • Salgı
 • Sigorta
 • Spermatore
 • Salgıbezi
 • Siğil
 • Spermatosel
 • Salgıbezi Dokusu
 • Siğil Tedavisi
 • Spermatosit
 • Salgın (Epidemi)
 • Siğiller
 • Spermatozoit
 • Salgın Menenjit
 • Siklil
 • Spermatozoon
 • Salin
 • Siklopi
 • Spermisid
 • Salisilat Zehirlenmesi
 • Siklotimi
 • Spermİyogram
 • Salisilik Asit
 • Sil
 • Spf ( Sun Protection Factor)
 • Salk Aşısı
 • Silia
 • Spina Bifida
 • Salmonella
 • Silikat
 • Spina Bifida
 • Salmonella Typhi Basili
 • Silikon
 • Spinal Anestezi (Raşianestezi)
 • Salpengografi
 • Silindirim
 • Spiral
 • Salpengopeksi
 • Silindrom
 • Spiral
 • Salpengotomi
 • Siliyer (Kirpiksi) Arter
 • Spiral
 • Salpenjektomi
 • Siliyer (Kirpiksi) Cisim
 • Spiral Türleri
 • Salpenjit
 • Siliyer (Kirpiksi) Sinirler
 • Spirilla
 • Salpenks
 • Silvius Kanalı
 • Spiroket
 • Salpinks
 • Simblefaron
 • Spirometri
 • Salpinks:
 • Simfiz
 • Splanknik
 • Saman Nezlesi
 • Simgeleştirme
 • Splanknokranyum
 • Saman Nezlesi (Polen Hastalığı)
 • Simpleks
 • Splanknoptoz (Viseroptoz)
 • Sanatoryum
 • Sinaps
 • Splenektomi
 • Sandal Kemik (Kayıksı, Navikiiler, Skafoit Kemik)
 • Sinartroz
 • Splenik
 • Santorini Kanalı
 • Sindaktili
 • Splenit
 • Saplantı (Obsesyon)
 • Sindirim
 • Splenogram
 • Sara
 • Sindirim Sistemi
 • Splenomegali
 • Sarcoptes Scabiei
 • Sindirim Sistemi Kanamaları
 • Splenopeksi
 • Sargı
 • Sinerji
 • Splenorafi
 • Sarhoşluk
 • Sinesi
 • Spondilartrit
 • Sarı Nokta Hastalığı
 • Sinestezi
 • Spondilartroz
 • Sarılık
 • Sinir Bozukluğu
 • Spondilit
 • Sarkoidoz
 • Sinir Dokusu
 • Spondilolistezis
 • Sarkolemma
 • Sinir İleticileri
 • Spondiloliz
 • Sarkom
 • Sinir İletisi
 • Spondiloz
 • Sarkoplazmik Retikulum
 • Sinir Sıkışması
 • Spoodilolistez
 • Sars
 • Sinir Sistemi
 • Spor
 • Sartoryus Kası (Terzi Kası)
 • Sinirsel Ağrılar
 • Spor
 • Satirizm
 • Sinirsel Hazımsızlık
 • Spor Yaralanmaları
 • Savunma Mekanizmaları
 • Sinirsel Kusma
 • Sporadik
 • Scarpa Üçgeni
 • Sinirsel Tükenme
 • Sporozoa
 • Scheuermann Hastalığı
 • Sinkondroz
 • Spru
 • Schick Testi
 • Sinorşidizm
 • Stafilom
 • Schilling Testi
 • Sinostoz
 • Stafilorafi
 • Schirmer Testi
 • Sinovit
 • Staftlokok
 • Schultz-Charlton Testi
 • Sinoviyal Sıvı
 • Stapedektomi
 • Schwann Hücreleri
 • Sinoviyum
 • Statin
 • Schwannom
 • Sinovya
 • Staz
 • Sebore
 • Sinovya Zan
 • Steatonekroz
 • Sebum
 • Sinovyektomi
 • Steatore
 • Sedasyon
 • Sinovyom
 • Steatoz
 • Sedef Hastalığı
 • Sintigrafİ
 • Stegomia Fasciata
 • Sedef Hastalığı Romatizması
 • Sinüs
 • Stenoz
 • Sedimantasyon (Alyuvar Çökme Hızı)
 • Sinüsektomi
 • Stereoagnozİ
 • Sedimentasyon
 • Sinüzit
 • Stereoradyografi
 • Sefal Hematom
 • Sinüzoit
 • Stereotaksis
 • Sefalik İndeksler
 • Sirkumdüksiyon (Dairesel Hareket)
 • Stereotip
 • Segmentasyon
 • Siroz
 • Stereotipi
 • Sekans*
 • Siroz Karnen
 • Sterilite
 • Sekretin
 • Sisioskopi
 • Sterilizasyon
 • Sekretin Testi
 • Sissür
 • Sterkobilin
 • Seks
 • Sisteİn
 • Sternal Ponksiyon
 • Seks (Cinsiyet)
 • Sistektomi
 • Sternokleidomastoit Kası
 • Seksoloji
 • Sistem
 • Sternum
 • Seleksiyon
 • Sistemik
 • Sternum (Göğüs Kemiği)
 • Selenyum
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Steroit Hormonlar
 • Self-Tannıng
 • Sistemik Skleroz
 • Steroitler
 • Sella Turcica (Türk Eyeri)
 • Sisterna (Sarnıç)
 • Stetoskop
 • Selülit
 • Sisternografİ
 • Sth
 • Selüloz
 • Sistetnik
 • Stimulus (Uyaran, Uyan)
 • Semblefaron
 • Sistit
 • Stomatİt
 • Semen
 • Sistografi
 • Stomatoloji
 • Semen Analizi (Spermiyogram)
 • Sistol
 • Stomi
 • Sement
 • Sistolik Atım Hacmi
 • Strabismus
 • Seminom
 • Sİstopiyelit
 • Streptococcus Pneumoniae (Diplococcus Pneumoniae)
 • Sempatektomi
 • Sistoskop
 • Streptokinaz
 • Sempatik Sistem
 • Sistostomi
 • Streptokok
 • Semptom
 • Sitodiyagnoz
 • Streptolizin
 • Semptomatoloji
 • Sitofobi
 • Stres
 • Sendrom
 • Sitokin
 • Stres
 • Senilite (Yaşlılık)
 • Sitokinler
 • Stroma
 • Senkop
 • Sitolizm
 • Stupor
 • Senkop
 • Sitoloji
 • Sturge-Weber Sendromu
 • Sensitizasyon
 • Sitoplazma
 • Stypeven Zamanı
 • Sensoryum
 • Sitozin
 • Su Çiçeği
 • Sentriyol
 • Sitrik Asit
 • Su Dengesi
 • Sentromer
 • Situs İnversus Viscerum
 • Su Temizliği
 • Sepsis
 • Sivilce
 • Su Toplaması
 • Sepsis (Septisemi)
 • Sivilce Lekeleri
 • Su ve Önemi
 • Septik Artrit
 • Sivilce Tedavisi
 • Subakut
 • Septisemi
 • Sivilceler
 • Subakut Nefrit
 • Septum
 • Sivri Dişler
 • Subikter
 • Septum (Bölme)
 • Siyah Nokta
 • Subkarinal
 • Sequestrum
 • Siyaladenit
 • Subklavia
 • Seramid
 • Siyalografi
 • Sublüksasyon (Kısmi Çıkık)
 • Serbest Çağrışım
 • Siyalolit (Pityalolit)
 • Submukoza
 • Serbest Radikaller
 • Siyalore
 • Subplevral
 • Serbest Tiroksin (Ft4)
 • Siyam İkizleri
 • Suçiçeği
 • Serbest Triyodotironin (Ft3)
 • Siyanokobalamin
 • Suçluluk Duygusu
 • Serbestleştirici Etken
 • Siyanoz
 • Sudeck Atrofisi
 • Serebellum
 • Siyatalji (Siyatik Ağnsı)
 • Sudeck Hastalığı Sendromu
 • Serebral
 • Siyatik
 • Suni Solunum
 • Serebrotoni (Beyinsel Kişilik)
 • Siyatik Ağrısı
 • Surfaktan (Surfactant)
 • Serebrovasküler
 • Siyatik Sinir
 • Susuzluk
 • Serigrafi
 • Sjögren Sendromu
 • Sübjektivizm
 • Serklaj (Çember)
 • Skafoit Kemik
 • Süblimasyon (Yüceltme)
 • Serodiyagnoz
 • Skalen Kas Sendromu
 • Sübyancı
 • Seroloji
 • Skalen Kaslar
 • Sükroz
 • Seronegatif
 • Skapula
 • Süksesyon
 • Seropozitivite
 • Skarifİkasyon
 • Sülük Tedavisi
 • Seroprofilaksi
 • Skermografi
 • Sünnet
 • Seroterapi
 • Skiyaskopi
 • Süperego
 • Serotonin
 • Sklera
 • Süperenfeksiyon
 • Seröz Zar
 • Sklera (Gözakı, Serttabaka)
 • Süperfekondasyon
 • Sertleşme Sorunu
 • Sklerektomi
 • Süppozituvar (Fitil)
 • Sertzar
 • Sklerit
 • Süpürasyon (İrinlenme)
 • Serum
 • Skleroderma
 • Sürçme
 • Serum Albümin
 • Sklerotom
 • Sürrenalektomi (Adrenalektomi)
 • Serum Fizyolojik
 • Skleroz
 • Sürrenatit
 • Serum Fizyolojik
 • Sklerozanlar
 • Süspansiyon
 • Serum Globülini
 • Skoleks
 • Süspansuvar
 • Serum Glütamik Oksalasetik Traınsaminaz (Sgot)
 • Skolyoz
 • Süt
 • Serum Glütamik Pirüvik Transaminaz (Sgpt)
 • Skolyoz (Skoliosis)
 • Süt Bezesi
 • Serum Hastalığı
 • Skorbüt
 • Süt Kabukları
 • Serum-Protein Elektroforezi
 • Skotom
 • Süt Mayası
 • Serüloplazmin
 • Skrotum
 • Sütdişi
 • Servikal Spondiloz
 • Skrotum (Erbezi Torbası)
 • Sütten Kesme
 • Serviks
 • Sle
 • Sütür
 • Serviks (Dölyatağı Boynu)
 • Slikon

 • A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

   

  [Hata Bildir]