M Harfi ile Başlayan Tüm Sağlık Terimleri ve Anlamları.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

 • Madalyon
 • Mekanoseptörler
 • Mikrop
 • Madarozis
 • Mekonyum
 • Mikropoliadeni
 • Magnet
 • Mela İkter
 • Mikropsi
 • Magnetik Rezonans
 • Melamin
 • Mikrosapor
 • Magnezyum
 • Melanin
 • Mikrosefali
 • Magnezyum Alüminyum Silikat
 • Melankoli
 • Mikrositemi
 • Magnezyum Askorbil Palmitat
 • Melanodertni
 • Mikrositom
 • Makat
 • Melanofaj
 • Mikroti
 • Makat Gelişi
 • Melanom
 • Mikrovillus
 • Makro
 • Melanosit
 • Mikrozomi
 • Makrodaktili
 • Melanotropin
 • Miksiyon
 • Makrodonti
 • Melanoz
 • Miksom
 • Makrofaj
 • Melatonin
 • Mikst Bağ Dokusu Hastalığı
 • Makrogenitozomi
 • Melena
 • Milya
 • Makroglobülinemi
 • Meletonin
 • Mimik Kasları
 • Makroglosi
 • Melez
 • Min
 • Makropsi
 • Melphelan
 • Mineraller
 • Makrosefali
 • Membran
 • Mineralokortikoit Hormon
 • Makrosit
 • Meme
 • Minimal Letal Doz
 • Makroşeli
 • Meme Absesi
 • Mirengotomi (Timpanotomi)
 • Makrotia
 • Meme Ağrısı
 • Mirenjit
 • Makrozomi
 • Meme Aylası
 • Misel
 • Maksilla
 • Meme Başı
 • Mitomani
 • Maksilla (Üstçene Kemiği)
 • Meme Başı Akıntısı
 • Mitoxantrone
 • Maksillektomi
 • Meme Büyütme
 • Mitoz
 • Makûl
 • Meme Estetiği
 • Mitoz (Karyokinez)
 • Maküla Lulea (San Leke)
 • Meme Kanseri
 • Mitoz İnhibitörleri
 • Malabsorbsiyon
 • Meme Termografisi
 • Mitral Stenozu
 • Malabsorpsiyon
 • Memelerden Süt Gelmesi
 • Mitridatizm
 • Maladi
 • Mememsi Cisim
 • Miyalji (Kas Ağnsı)
 • Malakoplaki
 • Memenin Paget Hastalığı
 • Miyasteni
 • Malarya
 • Menadion
 • Miyelensefalon
 • Malasi
 • Menarş
 • Miyelin
 • Malazi
 • Mendel Yasaları
 • Miyelit
 • Male
 • Menenjit
 • Miyeloblast
 • Malfonksiyon
 • Meningokok
 • Miyelografi
 • Malformasyon
 • Meninjiyom
 • Miyelogram
 • Malformasyon (Oluşum Bozukluğu)
 • Meninjizm
 • Miyelokültür
 • Malign
 • Meninks
 • Miyelom
 • Malign Melanom
 • Meninksler
 • Miyelopati
 • Malin
 • Menisektomi
 • Miyelosit
 • Malleol
 • Menisküs
 • Miyoatoni
 • Malleus
 • Menisküsler
 • Miyoblast
 • Malnutrisyon
 • Menometroraji
 • Miyoblastom
 • Malnütrisyon
 • Menopoz
 • Miyoglobin
 • Maloklüzyon
 • Menopozda Beslenme
 • Miyoglobinüri
 • Malpighi Cisimcikleri (Böbrek Glomerüleri)
 • Menopozda Meditasyon
 • Miyokard
 • Malpraktis
 • Menoraji
 • Miyokardit (Kalp Kası İltihabı
 • Maltaz
 • Menstrual
 • Miyokardiyopati
 • Maltoz
 • Menstrual Siklus
 • Miyokardiyoz
 • Mamilla
 • Menstruasyon
 • Miyokart
 • Mamografi
 • Mental Reterdatıon
 • Miyokloni
 • Mamoplasti
 • Mentizm (Kuruntu)
 • Miyoloji (Kas Bilimi)
 • Mamotermi
 • Mentruasyon
 • Miyom
 • Mandibtüa (Altçene Kemiği)
 • Meraljia Parestetika
 • Miyometrit
 • Mandibula
 • Merisizm (Ruminasyon)
 • Miyometriyum
 • Manganez
 • Merozoit
 • Miyop
 • Mani
 • Mesane
 • Miyopati
 • Manifest
 • Mesane Kateter
 • Miyopluk
 • Manifest :
 • Meslek Hastalıkları
 • Miyosis
 • Maniyerizm (Yapmacıklık)
 • Metabolik Denge
 • Miyotomi
 • Mannitol
 • Metabolik Hastalıklar
 • Miyotoni
 • Mantar
 • Metabolit
 • Miyozin
 • Mantar Enfeksiyonu
 • Metabolizma
 • Miyozis
 • Mantar Zehirlenmeleri
 • Metafaz
 • Miyozit
 • Mantoıuc Testi
 • Metagenez
 • Mizantropi
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme
 • Metakarp (El Tarağı Kemikleri)
 • Mizofobi (Rupofobi)
 • Manyetik Rezonansla Görüntüleme
 • Metal Eklem
 • Mizojini
 • Mao (Monoamin Oksidaz)
 • Metal Üzengi
 • Modifikasyon
 • Maphthera
 • Metaliz
 • Moısturızer
 • Marasmus
 • Metamortopsi
 • Mono
 • Marfan Sendromu
 • Metaplazi
 • Monoamid Oksidaz
 • Marfan Sendromu :
 • Metastatik
 • Monoartrit
 • Marihuana
 • Metastaz
 • Monohibrit
 • Markoniterapi (Mikrodalga Tedavisi)
 • Metatars (Ayak Tarağı Kemikleri)
 • Monoklonal Antikorlar
 • Markus Gunn Fenomeni
 • Metatarsalji
 • Monomani
 • Martin-Pettit Tepkimesi
 • Metensefalon
 • Monomer
 • Masaj
 • Meteorizm
 • Mononükleer
 • Masseter Kası (Çiğacme Kası)
 • Meteoropati
 • Monopleji
 • Massoterapi
 • Methemoglobin
 • Monoploid
 • Mast Hücreleri
 • Methotrexate
 • Monorşidizm
 • Mast Hücresi
 • Metrit
 • Monosakkarit
 • Mastalji (Meme Ağnsı)
 • Metroraji
 • Monosit
 • Mastektomi
 • Meydana Gelişi
 • Monositoz
 • Mastit
 • Meyoz
 • Mono-Test
 • Mastitis
 • Mezenkim
 • Monozigot (Monokoryal)
 • Mastodini
 • Mezenkinıopati
 • Monstrüozite
 • Mastoid
 • Mezensefalon
 • Morarma
 • Mastoidektomi
 • Mezenşim
 • Morarma (Siyanoz)
 • Mastoidit
 • Mezenter
 • Morbidite
 • Mastopeksi
 • Mezenter (Bağırsak Askısı)
 • Morbozite
 • Mastopeni
 • Mezenterit
 • Morfinizm (Morfinomani)
 • Mastoplasti (Mamoplasti)
 • Mezenterİyol (Bağırsak Askıcığı)
 • Morfoloji
 • Mastosit (Mast Hücresi)
 • Mezo
 • Moro Yakı Tepkimesi
 • Mastositom
 • Mezoderm
 • Morötesi Işınlar (Nltraviyole Işınlan)
 • Mastositoz
 • Mezogastriyum
 • Mortalite (Ölüm Oranı)
 • Mastozis
 • Mezokardiyak
 • Motilin
 • Mastürbasyon
 • Mezokolon
 • Motilite
 • Matriks
 • Mezosefalİ
 • Motivasyon (Güdülenme)
 • Matronizm
 • Mezotel
 • Motorize Çivi İle Boy Uzatma Yöntemi
 • Maya
 • Mezotelyom
 • Mozaik*
 • Mazohist
 • Mezozom
 • Mr
 • Mazoşizm
 • Mıf
 • Mr (Magnetik Rezonans)
 • Mcburney Noktası
 • Mide
 • Mrı
 • Mcv
 • Mide Ekşimesi
 • Ms
 • Meatus
 • Mide Erozyonu
 • Msh
 • Meckel Divertikülü
 • Mide Fıtığı
 • Mukolitik
 • Medikasyon
 • Mide Kanseri
 • Mukopolisakkaridoz
 • Meditasyon
 • Mide Sıvısı İncelemesi
 • Mukopolisakkarit
 • Mediyal Epikondilit
 • Mide Spazmı
 • Mukoprotein
 • Mediyastin
 • Mide Tembelliği
 • Mukoza
 • Mediyastinit
 • Mide Ülseri
 • Mukus
 • Mediyatör
 • Mide Yanması
 • Mutajen
 • Medulla
 • Midriazis
 • Mutant
 • Medusa Başı
 • Migren
 • Mutaston
 • Medülloblastom
 • Migren (Yarım Baş Ağrısı)
 • Mutasyon
 • Medyal
 • Mikoplazma (Pplo)
 • Mutasyon (Değşinim)
 • Megakaryosit
 • Mikoz
 • Mutizm
 • Megakaryositoz
 • Mikroalbüminürinin Saptanması
 • Mutualizm
 • Megakolon
 • Mikrobiyoloji
 • Müköz Membran
 • Megaloblast
 • Mikrodaktili
 • Müller Lifleri
 • Megalokornea
 • Mikrodonti
 • Mürmür Veziküler
 • Megalomani
 • Mikroftalmi
 • Müzmin Nefrit
 • Megalosit
 • Mikrogirus
 • Müzmin Safra Kesesi İltihabı
 • Megaözofagus
 • Mikrogliya
 • Myalji
 • Megaspor
 • Mikroglossi
 • Mycobacterium
 • Megaüreter
 • Mikrognatizm
 • Myokard
 • Mehmet Öz
 • Mikrokornea
 • Myokard Enfarktüsü
 • Meibomius Bezi
 • Mikrolavman
 • Myom
 • Meissner Ağı
 • Mikron
 • Myopati
 • Meissner Cisimciği
 • Mikroorganizma

 • A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

   

  [Hata Bildir]