Karma Ciltli Olanlar Nasil Bir Bakima İhtiyac Duyar ile ilgili Sağlık Terimleri ve Anlamları.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

 • 3 Aylık Aşı
 • Flebit
 • Nefralji
 • A Vitamini
 • Flebografi
 • Nefrektomi
 • Abdüksiyon
 • Flebolit
 • Nefrit
 • Ablasyon
 • Fleksör Kaslar (Bükücü Kaslar)
 • Nefrolitotomi
 • Abreaksiyon
 • Flokülasyon
 • Nefrotik Sendrom
 • Abse
 • Flor
 • Nekahet
 • Abstinans Belirtileri
 • Flor
 • Nekrobiyoz
 • Abstinans Sendromu
 • Flora
 • Nekrofİli
 • Abulia
 • Fludara
 • Nekrotizan Fasiitis
 • Acting-Out
 • Flüorokardiyografi
 • Nekroz
 • Açık Atardamar Kanalı
 • Flüoroskopi
 • Neostom
 • Açlık
 • Fobi
 • Nervosizm (Sinirlilik)
 • Adale Romatizması
 • Fobiler
 • Nevrasteni
 • Adams-Stokes Sendromu
 • Folik Asit
 • Nevrastini
 • Addison Hastalığı
 • Fomiks
 • Nodal Osteoartrit
 • Addüksiyon
 • Fosfataz
 • Nokta Mutasyonu*
 • Adele Çekilmesi
 • Fosfor
 • Nonartiküler Romatizma
 • Adele Krampları
 • Fossa
 • Noradrenalin
 • Adele Romatizması
 • Fotokoagülasyon
 • Normal Doğum
 • Adenektomi
 • Fototerapi
 • Norovirus
 • Adenin
 • Fraksiyon
 • Novokainizasyon
 • Adenofibrom
 • Frei Testi
 • Nozofobi
 • Adenom
 • Freiberg Hastalığı
 • Nöbet
 • Adenopati
 • Freiberg İnfarktüsü
 • Nörektomi
 • Adesyon
 • Frengi
 • Nöroartritizm
 • Adet Ağrısı
 • Frenulum
 • Nöroendokrin Sistem
 • Adet Düzensizliği
 • Frottage
 • Nörojen Mesane
 • Adet Görme
 • Fruktoz
 • Nöroleptoanaljezi
 • Adet Kanaması Çokluğu
 • Früktoz
 • Nöroliz
 • Adet Olmamak
 • Galaktore
 • Nörorafi
 • Adet Sendromu
 • Galvanokoter
 • Nörotomi
 • Adneks
 • Galvanoterapi
 • Nötrofil
 • Adrenalin
 • Gamaglobülin
 • Nsaıds (Non-Steroidal Anti-İnflammatory Drugs)
 • Aerobik Solunum
 • Gamma Glütamil-Transferaz (Ganuna-Gt)
 • Nylon-12
 • Aerosol
 • Ganglion
 • Obezite
 • Aferent
 • Gangren
 • Obje
 • Afoni
 • Gargara
 • Obstriktif Uyku Apne Sendromu
 • Agenezi
 • Gastrektomi
 • Obstrüktif Sarılık
 • Agenitalizm
 • Gastrin
 • Oftalmodinamometri
 • Aglütinasyon
 • Gastrit
 • Oftalmoskop
 • Aglütinin
 • Gastrit-Ülser
 • Oksidasyon
 • Agorafobi
 • Gastroduodenoskopf
 • Oksimetre (Oxımeter)
 • Ağız Kokusu
 • Gastroskopi
 • Oksiyür (Kılkurdu)
 • Ağız Kuruluğu
 • Gastrostomi
 • Oksürük
 • Ağız Yaraları
 • Gastrotomi
 • Oliguri
 • Ağız Yoluyla İlişki
 • Gaz Sorunu
 • Oluk
 • Ağrı
 • Gebeliğe Hazırlık
 • Omentektomi
 • Ağrılı Aybaşı Hali
 • Gebelik
 • Omentum (Gömlek, Epiplon)
 • Ağrısız Doğum
 • Gebelik Süreci
 • Omurga Romatizması
 • Aha
 • Gebelik Testi
 • Omurilik Zedelenmesi
 • Aids
 • Gebelikte Beslenme
 • Omuz Ağrıları
 • Aile İçi Şiddet
 • Gebelikte Cinsel Yaşam
 • Omuz Ağrısı
 • Ailesel Akdeniz Ateşi
 • Gebelikte İlaç Kullanımı
 • Onikiparmak Bağırsağı Ülseri
 • Ajan Patojen
 • Gece Körlüğü
 • Onikomikoz
 • Akalazya
 • Gece Yanığı
 • Onkogen
 • Akciğer Embolisi
 • Geğirmek
 • Ontojenez
 • Akciğer Kanseri
 • Gelatin
 • Opak Madde Verilmesi
 • Akciğer Ödemi
 • Gelişimsel Kalça Displazisi (Gkd)
 • Operabl
 • Akdeniz Anemisi
 • Gelişme Geriliği
 • Organ
 • Akinezi
 • Gemcitabine
 • Organ Bankası
 • Akne
 • Gen
 • Organ Nakli
 • Akne Tedavisi
 • Gen Haritalaması
 • Organel
 • Akne Vulgaris
 • Gen*
 • Orgazm
 • Akneiform Lezyon
 • Genel Sağlık
 • Orifİs
 • Akondroplazi
 • Genital Anomaliler
 • Orşit
 • Akrep Sokması
 • Genital Bölge Beyazlatma
 • Ortodonti
 • Akromegali
 • Genital Temizlik
 • Ortopedi
 • Akrosefali
 • Genital Uçuk
 • Osgood Schlatter Hastalığı
 • Akselerin
 • Genom
 • Osilometri
 • Akson
 • Genom Projesi
 • Osis
 • Aktif Kömür Hapları
 • Genotip
 • Osteoartrit
 • Aktif Taşıma
 • Genotip*
 • Osteoartroz
 • Akupressur
 • Gerantofiliya
 • Osteoblastom
 • Akupunktur
 • Gereksinim
 • Osteodİsplazi
 • Akut Bakteriyel Menenjit
 • Gevşeklik
 • Osteoklastom
 • Akut Böbrek İltihabı
 • Gıp
 • Osteokondrit
 • Akut Glomerulonefrit
 • Gilbert Sendromu
 • Osteokondroz
 • Akut Pankreatit
 • Giraldes Organı (Paradidim)
 • Osteom
 • Akut Romatizmal Ateş
 • Gizli Boğmaca
 • Osteomalasi
 • Alali
 • Gla
 • Osteomalazi
 • Albino
 • Glikostaz
 • Osteomedullografi
 • Albümin
 • Glikoz Yükleme Eğrisi
 • Osteopati
 • Albüminüri
 • Glikozitler
 • Osteosentez
 • Alçıya Alma
 • Gliserin
 • Osteotomi
 • Aldehit
 • Gliyadin
 • Ostoartrit
 • Aldosteron
 • Gliyoblastom
 • Ostomi
 • Alel
 • Globus Belirtisi
 • Otizm
 • Alel Gen
 • Globülin
 • Otoerotizm
 • Alerjen
 • Glokom
 • Otoimmün Hastalık
 • Alerjık Kontakt Dermatıt
 • Glomerülonefroz
 • Otoplasti
 • Alerji
 • Glossolali
 • Ototransplantasyon
 • Alerjik Deri Testleri
 • Glukoz
 • Oval Pencere
 • Alerjik Hastalıklar
 • Glükagon
 • Oxaliplatin
 • Alerjik Nezle
 • Glütamik Asit
 • Öfori
 • Alfa Fetoprotein
 • Glütamik-Pirüvik Transaminaz (Gpt)
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Alfa-2-Mahroglobülin
 • Glütatyon
 • Öksürük
 • Algezimetre
 • Glüten
 • Önemli Yanıklar
 • Algılama Eşiği
 • Golfçü Dirseği
 • Östradİyol
 • Algohalüsinasyon
 • Gonalji
 • Östriyol
 • Alkolizm
 • Gonofcok (Neisseria Gonorrhoeae)
 • Ötanazi
 • Allantoın
 • Gowper Bezi
 • Ötenazi
 • Allel
 • Göbek
 • Övül
 • Allergometri
 • Göbek Fıtığı
 • Özdeşleşme
 • Aloe Vera
 • Göğüs Ağrısı
 • Özofagografİ
 • Alopesiler
 • Göğüs Küçültme
 • Öztelkin
 • Alternatif Tıp
 • Görme
 • Özüt
 • Althea
 • Görme Alanı
 • P Vitamini
 • Altıncı Hastalık
 • Göz
 • Paclitaxel
 • Altını Islatmak
 • Göz Ağrısı
 • Pakidermi
 • Alüminyum Zehirlenmesi
 • Göz Bebeği Hastalıkları
 • Palilali
 • Alzheimer
 • Göz Bozuklukları
 • Pamukçuk
 • Ameliyat
 • Göz Kanlanması
 • Pandemi
 • Amentia
 • Göz Kapağı Şişkinliği
 • Pandisit
 • Amer
 • Göz Kapağı Şişliği
 • Panik Atak
 • Amfizem
 • Göz Kuruluğu
 • Pankreas
 • Amilaz
 • Göz Nezlesi
 • Pankreopati
 • Amiloidoz
 • Göz Seğirmesi
 • Pansuman
 • Amino Asit
 • Göz Şişliği
 • Pantenol
 • Aminoasitler
 • Göz Tansiyonu
 • Papaverin
 • Amiyotrofik Lateral Skleroz
 • Göz Tembelliği
 • Papillomatoz
 • Amnezi
 • Göz Tiki
 • Parafazi
 • Amnios Sıvısı Fazlalığı
 • Göz Yaşı Kesesi İltihabı
 • Parafito
 • Amniyosentez
 • Gözaltı Koyuluğu
 • Paraganglİyom
 • Ampulla
 • Gözbebekleri İltihabı
 • Paragramatİzm
 • Ampütasyon
 • Gözkapağı Fİmozu
 • Paramedikal
 • Ana Atardamar
 • Gözkapağı Şişliği
 • Paramorfizm
 • Anaerobik Solunum
 • Gözyaşı Kemiği
 • Paranişi
 • Anafilaksi
 • Grafomani
 • Parankim
 • Anal Dönem
 • Graftın Alıcıyı Reddi (Graft Versus Host Hastalığı-Gvhd
 • Parasempatik Sinir Sistemi
 • Anal Fissür
 • Gram Boyaması
 • Parasentez
 • Anal İlişki
 • Grand Mal
 • Parasistol
 • Anal Kaşıntı
 • Granülasyon
 • Paratifo
 • Analiz
 • Greft
 • Parezi
 • Analjezik
 • Grip
 • Parinaud Belirtisi
 • Androit
 • Gtp
 • Parkinson
 • Androjen
 • Guanin
 • Pasif - Agresif Kişilik Bozukluğu
 • Androloji
 • Guillain - Barre Sendromu
 • Pastil
 • Andropoz
 • Gut
 • Patognomonik
 • Androstenedion
 • Guthrie Testi
 • Patojenez
 • Androsteron
 • Guyon Deneyi
 • Pederasti
 • Anemi
 • Güdük
 • Pedofiliya
 • Anensefali
 • Gül Hastalığı
 • Pedünkül (Sap)
 • Anerji
 • Gülme
 • Pelvik İnflamatuar Hastalık
 • Anestesiz Korkusu
 • Güneş Çarpması
 • Penetrans*
 • Anestezi Riski
 • Güneş Yanığı
 • Penisilin
 • Anestezik
 • Güzellik ve Bakım
 • Periadenit
 • Anfetamin
 • Ğrılı Aybaşı Hali
 • Periartrit
 • Anhidroz
 • Habitat
 • Periderm
 • Ani Bebek Ölümü
 • Habitus
 • Peridural Anestezi
 • Ani Görme Ve İşitme Kaybı
 • Hafıza Kaybı
 • Perikart
 • Ani Soluk Durması
 • Hafif Zincir
 • Perisit
 • Anizokori
 • Halotan
 • Periton Diyaliz
 • Anjin
 • Halüsinasyon
 • Perküsyon
 • Anjiografi
 • Hamarsi
 • Pernisyöz
 • Anjiyokardiyografi
 • Haploid
 • Petit Mal
 • Anjiyonöroz
 • Haploit
 • Ph
 • Anjiyoödem
 • Haricen Kullanım
 • Pıtrıasıs
 • Anjiyopati
 • Hassas Barsak
 • Pigmalionizm
 • Anjiyospaznt
 • Hasta Bina Sendromu
 • Pigment Lekeleri
 • Anjiyotensin
 • Hastalık
 • Pikornavirüs
 • Ankiloz
 • Hatalı İlaç Kullanımı
 • Pileflebit
 • Ankilozan Spondilit
 • Hava Basıncına Bağlı Travma
 • Pirofosfat Artropatisi
 • Anne Kanunda Kan Değişimi
 • Havale
 • Pirofosfat Depo Hastalığı
 • Anne Sütü
 • Hazımsızlık
 • Piromani
 • Anne Sütü Azlığı
 • Helicobakteri
 • Pişik
 • Anne Sütünün Azlığı
 • Hemanjiyoperisitom
 • Piyonefroz
 • Anoreksi
 • Hematokolpos
 • Plak
 • Anoreksiya Nervoza
 • Hematosalpenks
 • Plantar Fasiit
 • Ansa
 • Hemiatrofi
 • Plasmodium
 • Antagonist Kaslar
 • Hemimeli
 • Plastik Malzemelerin Zararları
 • Antibiyogram
 • Hemiparezi
 • Pleksalji (Sinir Ağı Ağnsı)
 • Antibiyotiğe Bağlı İshal
 • Hemipleji
 • Pleyotropi
 • Antibiyotik Kullanımı
 • Hemipleji (Hemiparezi)
 • Plika
 • Antidifiretik Hormon
 • Hemofil
 • Plörektomi
 • Antidot
 • Hemofili
 • Pnömonektomi
 • Anti-Hbc Igm
 • Hemoglobin A2 (A2 Hemoglobini)
 • Pnömoperitonyum
 • Antihemofilik B Faktörü
 • Hemogram
 • Poliarteritis Nodoza (Pan)
 • Antikardiyolipin Antikorlar
 • Hemokromatoz
 • Poliartralji
 • Antioksidan
 • Hemokültür
 • Poliglobiilj (Hiperglobüli)
 • Anti-Rh Antikorlar
 • Hemoroid
 • Polikistik Over Sendromu
 • Antiseptiklerin Tarihi
 • Hemoroithalkası
 • Polimiyalji Romatika (Pmr)
 • Antiserum
 • Hemoroitler
 • Polimiyozit
 • Antisipasyon
 • Hemositometri
 • Polimorfizm
 • Antistreptohiyaluronidaz Litresi
 • Henoch-Schönlein Purpurası
 • Polinevrit
 • Antitoksoplazma Antikoru (Total)
 • Hepatik Sarılık
 • Polipeptid
 • Antitoksoplazma Igm Antikoru
 • Hepatit
 • Polipoz
 • Antivitamin
 • Hepatit A Antivirüs Igm Antikoru
 • Polİradikülit
 • Antrakoz
 • Hepatit B
 • Polisakkarit
 • Antrenman
 • Hepatizasyon (Karaciğerleşme)
 • Polyoensefalit
 • Anuıiyoskopi
 • Hepatosplenografİ (Splenoportografİ)
 • Populasyon
 • Aort Koarktasyonu
 • Herceptin
 • Portakal Kabuğu Belirtisi
 • Aortik Anevrizma
 • Hermafroditizm
 • Posvirus
 • Aortografi
 • Hermafroditizm (Erdişilik)
 • Pozoloji
 • Apandis
 • Herni
 • Pranoterapi
 • Apandisit
 • Herpes Simplex (Uçuk)
 • Prekanseröz
 • Aparatus
 • Herpes Virüsü
 • Prekoma
 • Apeks (Tepe)
 • Heteroplazi
 • Prematüre Bebek
 • Apgar Skorlaması
 • Heteroseksüellik
 • Premenstruel Sendrom
 • Apirojen
 • Heterozigot
 • Presbitli
 • Aplazi
 • Hidrolazlar
 • Presipitasyon Tepkimesi
 • Apne
 • Hidroliz
 • Presipitin
 • Apofİz
 • Hidroterapi
 • Presistolik
 • Apraksi
 • Hidroüreter
 • Prezervatif
 • Apse
 • Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Sendromu
 • Prıst
 • Araç Tutması
 • Hiperaljezi
 • Priapizm
 • Aralıklı Topallama (Claudicatio İntermittens)
 • Hiperandrojenizm
 • Prob*
 • Arı Sokması
 • Hiperbaroterapi
 • Procarbazine
 • Aroma Terapi
 • Hiperbuli
 • Proenzim (Proferment, Zimojen)
 • Arpacık
 • Hiperemi
 • Progesteron
 • Art Uygulamaları
 • Hiperfonezi
 • Progesteron (Luteİn)
 • Art Uygulmasının Riskleri
 • Hiperkİnezi
 • Projeksiyon
 • Arterio Skleroz
 • Hipermnezi
 • Proksimal (Yakın)
 • Arteriyografi
 • Hiperpituitarizm
 • Prolapsus
 • Arteriyoplasti
 • Hiperplazi
 • Prostat
 • Arteriyovenöz Anevrizma
 • Hiperprozeksi
 • Prostat Büyümesi
 • Artiroz Tedavisi
 • Hipersensitivite
 • Prostat İltihabı
 • Artrodez
 • Hipersplenizm
 • Prostat Kanseri
 • Artroplasti
 • Hipertansiyon
 • Prostoglandin
 • Artroplasti**
 • Hipertiroidi
 • Protein
 • Artrosentez
 • Hipertrofi
 • Protein Sentezi (Protein Bireşimi)
 • Artroskopi
 • Hipnoz
 • Proteinoterapi
 • Artroskopi**
 • Hipnoz
 • Protez
 • Artroz
 • Hipoalerjenik
 • Protoporfirin Ix
 • Asetonemik Kusma
 • Hipoaljezi
 • Protrombin
 • Asinerji
 • Hipobaropati
 • Psikasteni
 • Asitli İçecekler
 • Hipodermofclizi
 • Psikodram
 • Askorbik Asit
 • Hipofiz
 • Psikogram
 • Aspartam
 • Hipofİz (Pitııiter Bez)
 • Psikojen
 • Aspirin Alerjisi
 • Hipokoli
 • Psikometri
 • Astenopati
 • Hipokondriyazis
 • Psikonevroz (Nevroz)
 • Astım
 • Hipoplazı
 • Psikopati
 • Astigmat
 • Hipospadias
 • Psorıasıs
 • Astigmatlık
 • Hipotansiyon
 • Psorıasıs :
 • Astigmattık
 • Hipotrofİ
 • Psödogut
 • Astrositom
 • Hirsütizm Hastalığı
 • Psödokolinesteraz
 • Aşerme
 • Histamin
 • Psöriyatik Artrit
 • Aşı
 • Histen
 • Psöriyazis
 • Aşı Takvimi
 • Hİsterometri
 • Ptoz
 • Aşılama
 • Histerosafpingografi
 • Pulmoner Stenoz
 • Aşın Östrojen Salgılanması
 • Histeroskopi
 • Pürin
 • Aşın Ruhsal Uyarılma
 • Histopatoloji
 • Quick Testi
 • Aşırı Doz
 • Hla
 • Quick Zamanı (Protrombin Zamanı)
 • Aşırı Heyecan
 • Hla-B27
 • Ra
 • Aşırı Titizlik
 • Hla-Dr4
 • Rabdomiyosarkom
 • Aşırı Tüylenme
 • Homeopati
 • Radikülopati
 • Aşil Tendon Yırtığı
 • Homeostasi
 • Radyasyon
 • Ataraksi
 • Homoseksüellik (Eşcinsellik)
 • Radyodermit
 • Atavizm
 • Homozigot
 • Radyografi
 • Ateli
 • Hordeolum
 • Radyoskopi
 • Ateş Tedavisi
 • Horlama
 • Radyus (Döner Kemik)
 • Ateşli Romatizma
 • Hormon
 • Rahim Ağzı Kanseri
 • Atım
 • Hormonal Bozukluklar
 • Rahim Egzaması
 • Atipi
 • Hovvell Zamanı
 • Rahim İçi Yapışıklığı
 • Atoni (Gerginlik Kaybı)
 • Human Koryonik Gonadotropin (Hcg)
 • Rahim Kanaması
 • Atp
 • Humerus
 • Rahim Kanseri
 • Atrezi
 • Hyaluronıc Asit
 • Rahim Urları
 • Atrofi
 • In Vıtro
 • Rahimde Polip
 • Atropin
 • In Vıvo
 • Rasyonalizasyon
 • Aura
 • Irinotecan
 • Raşitizm
 • Avuçlayış
 • Isopropyl Lanolate
 • Raynaud Fenomeni
 • Ay Başı Kanaması Yokluğu
 • ITP
 • Raynaud Sendromu
 • Ay Başı Kanamasının Uzun Sürmesi
 • İç Sıkıntısı
 • Reaksiyon (Tepki, Tepkime)
 • Ayak Ağrıları
 • İçgüdü
 • Reaktif Artrit
 • Ayak Burkulması
 • İdeal Kilo
 • Reaktif Artritler
 • Ayak Çıbanı
 • İdiopatik
 • Reçete
 • Ayak Kokusu
 • İdiyopatik
 • Redüksiyon
 • Ayak Mantarı
 • İdrar Tutukluğu
 • Refleks
 • Ayak Sağlığı
 • İdrar Yapamama
 • Refleks (Sinir Refleksi)
 • Ayak Şişmesi
 • İdrar Yolları İltihabı
 • Reflü
 • Ayak Terlemesi
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Reflü (Geriye Akma)
 • Azulene
 • İdrar Yolu İltihabı
 • Regl
 • B Hücresi
 • İdrarda Kan Görülmesi
 • Regresyon
 • B Vitamini
 • İdyopatik
 • Regresyon (Geriye Dönüş)
 • B1 Vitamini (Tiyamin)
 • İhtiyozis
 • Rehidratasyon
 • B9 Vitamini (Folik Asit)
 • İktidarsız
 • Reimplantasyon
 • Babinski Bulgusu
 • İlaç
 • Reiter Hastalığı
 • Bac (Bakteriyel Yapay Kromozom)
 • İleoileostomi
 • Reiter Sendromu
 • Bacak İçi Germe Estetiği
 • İleokolostomi
 • Rejenerasyon
 • Bademcik Ameliyatı
 • İlk Yardım
 • Rejenerasyon :
 • Bademcik İltihabı
 • İmmünelektroforez
 • Rejional
 • Bağ
 • İmmünfiksasyon
 • Rekalsifikasyon Zamanı
 • Bağ Zedelenmesi
 • İmmünglobulinler:
 • Rekombinant Dna
 • Bağımlılık
 • İmmünglobülin (Ig)
 • Rekombinasyon
 • Bağırsak Kanaması
 • İmmünglobülİn E (Ige)
 • Rekürens Sinir
 • Bağışıklama
 • İmmünkompleks
 • Renk Körlüğü
 • Bağışıklık
 • İmmünoglobülin
 • Renk Körlüğü
 • Bağışıklık Sistemi
 • İmperforasyon
 • Replantasyon Ameliyatları
 • Bağışıklık Yetmezliği Sendromu
 • İmplantoloji
 • Replikon
 • Bağlantı
 • İn Vitro Fertilizasyon ? Embriyo Transferi
 • Represyon (Baskılama)
 • Bahar Yorgunluğu
 • İnatçılık
 • Resesif
 • Bakar Körlük
 • İncinme
 • Retiküler Oluşum (Ağsı Oluşum)
 • Baker Kisti
 • İncinmek
 • Retina Yırtılması
 • Bakterisit
 • İndoksil
 • Retinen
 • Bakteriyoskopik İnceleme
 • İndol Asetik Asit
 • Retinitis
 • Bakteriyostatik
 • İnervasyon
 • Retraksiyon
 • Bal Özü
 • İnfertilite
 • Retrodeviasyon
 • Balantidium
 • İnfertüite (Gebekalmazlık, Verimsizlik)
 • Retroversi
 • Balgam
 • İnfiltrasyon
 • Reye Sendromu
 • Balgamın Sitolojik İncelemesi
 • İnflamasyon (İltihap)
 • Reynaud
 • Balgamlı Öksürük
 • İnflamatuvar Artrit
 • Reynaud Sendromu
 • Balistokardiyografi
 • İnflamatuvar Artropati
 • Rezeksiyon
 • Balizm
 • İnfüzyon
 • Rhinovirüs
 • Balneoterapi
 • İnhalasyon
 • Ribozim
 • Barıum Sulphate
 • İnhibisy On (Ketleme)
 • Ribozomal Rna
 • Bartholin Bezi
 • İnkorporasyon
 • Rinolali (Rinofoni)
 • Bartolin Apsesi
 • İnme Hastasının Rehabilitasyonu
 • Rodopsin
 • Bartonella Bacilliformis
 • İnokülasyon
 • Romatizma
 • Basit Yanıklar
 • İnseminasyon
 • Romatizmal Ateş
 • Basur
 • İnsersiyon
 • Romatoid Artrit
 • Baş Ağrısı
 • İnsiilinom (İnsülom)
 • Romatoidartrit
 • Baş Dönmesi
 • İnstilasyon
 • Rota Virüs
 • Başat (Dominant)
 • İnsüflasyon
 • Rotasyon (Dönme)
 • Başdönmeleri
 • İnsülin
 • Röntgen
 • Batın
 • İnteıferon
 • Rpacık
 • Bazalyom
 • İnterlökin
 • Ruh Sağlığı
 • Bcg (Calmette-Guerin Basili)
 • İntertrijin
 • Rüptür
 • Bebek Bakımı
 • İntravenöz
 • Saç Dökülmesi
 • Bebek ve Şişmanlık
 • İntravenöz Girişim
 • Saç Sağlığı
 • Bebeklerde Doğum Lekesi
 • İntron*
 • Saç Transplantasyonu
 • Bebeklerde Görülen Katarak
 • İnvajinasyon
 • Saç Ve Sakal Ağarması
 • Bebeklerde İshal
 • İrade Yitimi (Abuli)
 • Saç Ve Sakal Ağarması
 • Behçet Hastalığı
 • İridektomi
 • Saçkıran
 • Behçet Sendromu
 • İrigasyon (Yıkama)
 • Safra
 • Bel
 • İritis
 • Safra Kesesi
 • Bel Ağrısı
 • İshal
 • Safra Kesesi İltihabı
 • Bel Fıtığı
 • İskelet
 • Safra Kesesi İltihabı
 • Bel Soğukluğu
 • İskemi
 • Safra Taşı
 • Bel Soğukluğu
 • İstek
 • Safra Taşları
 • Belsoğukluğu
 • İsteri
 • Safra Yolları
 • Ben
 • İstmus (Kıstak)
 • Safrakesesi
 • Bence - Jones Proteini
 • İşlevsel
 • Sağ Kalp Yetmezliği
 • Bence-Jones Proteini
 • İşlevsel Normallik
 • Sağırlık
 • Benler
 • İşlevselcilik
 • Sağlamlaştırma Tedavisi (Konsolidasyon)
 • Bentonıte
 • İştah
 • Sağlık
 • Benzephenone-3
 • İyatrojen
 • Sajital
 • Benzoık Asit
 • İzodizomi*
 • Sakal İltihabı
 • Benzoyl Peroxıde
 • İzoimmünizasyon
 • Sakkuler Anevrizma
 • Beparin
 • İzolasyon
 • Sakralizasyon
 • Beriberi
 • Jejunokolostomi
 • Saldırganlık
 • Besi Doku
 • Jelatin
 • Salgın (Epidemi)
 • Beslenme
 • Jinandri
 • Salgın Menenjit
 • Beslenme Bozukluğu
 • Jinatrezi
 • Salisilik Asit
 • Beslenme Bozuklukları
 • Jinjivit
 • Salmonella
 • Bestıalıty
 • Jojoba Yağı
 • Salpengotomi
 • Betacaroten
 • Juvenil Kronik Artrit
 • Salpenjektomi
 • Beta-Glucan
 • K Vitamini
 • Saman Nezlesi
 • Beta-Hidroksit
 • Kabakulak
 • Sara
 • Beyin
 • Kabızlık
 • Sarı Nokta Hastalığı
 • Beyin Ambolisi
 • Kaburga
 • Sarılık
 • Beyin Anevrizmaları
 • Kadın Sağlığı
 • Sarkoidoz
 • Beyin Damar Hastalıkları
 • Kafatası Trepanasyonu
 • Sars
 • Beyin Sarsıntısı
 • Kafein
 • Satirizm
 • Beyin Travması
 • Kafeizm
 • Scheuermann Hastalığı
 • Beyincik Sendromu
 • Kahn Testi
 • Schwann Hücreleri
 • Bıoflavonoıd
 • Kalça Çıkıklığı
 • Sebum
 • Bıotın
 • Kaldiyopulmoner Resüsitasyon
 • Sedef Hastalığı
 • Bigeminizm
 • Kalın Bağırsak
 • Sedef Hastalığı Romatizması
 • Bİlinçdışı
 • Kalın Bağırsak İltihabı
 • Sedimantasyon (Alyuvar Çökme Hızı)
 • Biopsi
 • Kalın Bağırsak İltihabı
 • Segmentasyon
 • Bioritim
 • Kallidin
 • Seks
 • Bipolar Bozukluk
 • Kalp Anevrizması
 • Selülit
 • Birincil Kompleks
 • Kalp Çevrimi
 • Selüloz
 • Bitkisel Hayat
 • Kalp Frekansı
 • Semptom
 • Bitlenme
 • Kalp Hastalıkları
 • Sendrom
 • Biyokütle
 • Kalp Krizi
 • Senilite (Yaşlılık)
 • Biyomikroskopi
 • Kalp Masajı
 • Sensitizasyon
 • Biyopsi
 • Kalp Ritmi Bozuklukları
 • Sentromer
 • Biyoterapi
 • Kalp Romatizması
 • Septik Artrit
 • Biyotik Potansiyel
 • Kalp Üfürümü
 • Sequestrum
 • Biyotip
 • Kalp Yetmezliği
 • Serklaj (Çember)
 • Blastula
 • Kalp Zarı İltihabı (Perikardit)
 • Seronegatif
 • Blefarit
 • Kalsitonin
 • Seroprofilaksi
 • Blefaroplasti
 • Kalsiyum
 • Seroterapi
 • Blok
 • Kan
 • Serotonin
 • Boğaz
 • Kan Beni
 • Sertleşme Sorunu
 • Boğaza Yabancı Cisim Kaçması
 • Kan Çıbanı
 • Serum Hastalığı
 • Boğmaca
 • Kan Gazları
 • Serviks (Dölyatağı Boynu)
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Kan Grupları
 • Ses Teli Polip
 • Boş Gebelik
 • Kan Kaybına Bağlı Anemi
 • Sesamoit (Susamsı) Kemikler
 • Botox
 • Kan Merkezleri
 • Sesil
 • Botox
 • Kan Tükürmek
 • Sezaryen Ameliyatı
 • Botriyonukom
 • Kan Uyuşmazlığı
 • Sezeryan
 • Botulinum Toksini
 • Kanal Tedavisi
 • Sfinkter
 • Boy Yaşı
 • Kanatlı Kürek Kemiği
 • Sfİnkter (Büzgen Kas)
 • Boyun Fıtığı
 • Kanda Kolesterol Yüksekliği
 • Shigella
 • Boyun Tutulması
 • Kanlı Akıntı
 • Sıcak Sendromu
 • Böbrek Çıkış Darlığı
 • Kanser
 • Sıkıntı
 • Böbrek Eşiği
 • Kanser Oluşumu
 • Sınav Stresi
 • Böbrek İltihabı
 • Kanser Yapıcı
 • Sıraca
 • Böbrek Kistleri
 • Kansızlık
 • Sıtma
 • Böbrek Yetmezliği
 • Kaolin
 • Sıvı Toplanması
 • Böbreküstü Bezi
 • Kaonjestij Kalp Hastalığı
 • Sıyrık ve Kesikler
 • Bradikinin
 • Kapalı Dolaşım
 • Sideroz
 • Bradilali
 • Kapı Toplardamarı (Portal Toplardamar)
 • Sifİlom
 • Bradipsişi
 • Kapsül
 • Sigara
 • Bronkostenoz (Bronş Daralması)
 • Karaciğer
 • Sigmoidoskopi
 • Bronköpnomoni
 • Karaciğer Bozuklukları
 • Sigorta
 • Bronşiolit
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Siğil
 • Brudzinski Bulgusu
 • Karaciğer Kanseri
 • Siğil Tedavisi
 • Bruselloz
 • Karaciğer Şişmesi
 • Siğiller
 • Bul L U İmi (Hidroftalmi)
 • Karaciğer Yağlanması
 • Siklopi
 • Bulantı
 • Karaciğer Yetersizliği
 • Silikat
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Karaciğer Yetmezliği
 • Silikon
 • Bulaşma
 • Karakter
 • Silindrom
 • Bulbus (Soğan)
 • Karantina
 • Siliyer (Kirpiksi) Cisim
 • Bulimia Nevroza
 • Karasu Hastalığı
 • Simgeleştirme
 • Burkulmalar
 • Karbamazepin Dozajı
 • Sinaps
 • Bursa
 • Karbonmonoksit Zehirlenmesi
 • Sindirim Sistemi Kanamaları
 • Bursit
 • Kardiyak Atım
 • Sinestezi
 • Bursit (Kesecik İltihabı)
 • Kardiyak Ponksiyon
 • Sinir Bozukluğu
 • Burun Kanaması
 • Kardiyoanjiyografi
 • Sinir İleticileri
 • Burun Tıkanıklığı
 • Kardiyografi
 • Sinir Sıkışması
 • Buruna Yabancı Cisim Kaçması
 • Kardiyospazm
 • Sinirsel Ağrılar
 • Busulfan
 • Kardiyoşirürji
 • Sinirsel Kusma
 • Büyük Benler
 • Kardiyoversiyon
 • Sinkondroz
 • Büyüme Geriliği
 • Karın (Abdomen)
 • Sinostoz
 • Büyüme Hormonu (Gh)
 • Karın Ağrısı
 • Sintigrafİ
 • C Vitamini
 • Karıncık
 • Sirkumdüksiyon (Dairesel Hareket)
 • C Vitamini (Askorbik Asid)
 • Karma Cilt
 • Siroz
 • Ca-125
 • Karnifİkasyon
 • Sisioskopi
 • Caduceus
 • Karnosin
 • Sissür
 • Calcıum Ascorbate
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Sistektomi
 • Calcıum Gluconate
 • Karsinom
 • Sistem
 • Calendula
 • Karsinoz
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Cam Kemik
 • Karyogram (Kromozom Haritası)
 • Sisternografİ
 • Candıda
 • Karyotip*
 • Sistetnik
 • Capgras Sendromu
 • Kas Ezilmeleri
 • Sistit
 • Cascara
 • Kas Tonüsü
 • Sistoskop
 • Cea (Karsino-Embriyonik-Antijen)
 • Kas Yorgunluğu
 • Sitokin
 • Cenin (Embriyo)
 • Kasık Biti
 • Sitozin
 • Ceramıdes
 • Kasık Fıtığı
 • Sivilce
 • Cerrahi Komplikasyon
 • Kaşe
 • Sivilce Lekeleri
 • Cerrahi Şant
 • Kaşıntı
 • Sivilce Tedavisi
 • Check Up
 • Katalepsi
 • Sivri Dişler
 • Check-Up
 • Kataplazma
 • Siyah Nokta
 • Churg-Strauss Hastalığı/Sendromu
 • Katapleksi
 • Siyalografi
 • Churg-Strauss Sendromu**
 • Katarakt
 • Siyanokobalamin
 • Cıtronella Yağı
 • Kateter
 • Siyanoz
 • Cıvık Mantarlar
 • Katrafay Yağı
 • Siyatik
 • Cilt Lekeleri
 • Kavern
 • Siyatik Ağrısı
 • Cilt Rengi Açıklığı
 • Kavernöz Cisim (Süngersi Cisim)
 • Siyatik Sinir
 • Ciltte Pigment Değişimi
 • Kavile
 • Skarifİkasyon
 • Cins
 • Kavografi
 • Sklerektomi
 • Cinsel Çekicilik
 • Kaygı (Bunaltı, Anksiyete)
 • Skleroderma
 • Cinsel İlişki
 • Kaygı Bozuklukları
 • Skleroz
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Kazein
 • Skorbüt
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları
 • Kekeleme
 • Sle
 • Cinsel Rol
 • Kekemelik
 • Smear Testi
 • Cinsel Sorunlar
 • Kekemelik
 • Sodomi
 • Cisplatin
 • Kellik
 • Soğuk Algınlığı
 • Coombs Testi
 • Keloid
 • Soğuk Apse
 • Coombs Testi
 • Kemik
 • Soleus Kası (Nalınsı Kas)
 • Corda Colica (Kalınbağırsak Kordonu)
 • Kemik Dansitometrisi
 • Soluk Borusu
 • Corpus Luteum
 • Kemik Erimesi
 • Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Couperose
 • Kemik İliği Aspirasyonu
 • Somatik Halüsinasyon
 • Coxsackie Virüsü
 • Kemik İliği Biyopsisi
 • Somatizasyon (Bedenselleştinne)
 • Cpk (Kreatinfosfokinaz)
 • Kemik İltihabı
 • Sonda
 • Cpk Ölçümü
 • Kemikler
 • Sorbitol
 • Crede Önlemi
 • Kemoreseptör
 • Sölom
 • Crest Sendromu
 • Kemotaksi
 • Spazm
 • Crohn Hastalığı
 • Kemoterapi
 • Spermatit
 • Crp
 • Kendinden Geçme
 • Spina Bifida
 • Crp (C-Reaktif Protein)
 • Kepçe Kulak
 • Spina Bifida
 • Çapak
 • Keratit
 • Spinal Anestezi (Raşianestezi)
 • Çarpıntı
 • Keratokonus
 • Spiral
 • Çatıda Equina (At Kuyruğu)
 • Keratoplasti (Kornea Nakli)
 • Spiral
 • Çekiç Parmak
 • Kesecik (Sakkulus)
 • Spiral Türleri
 • Çevresel Sinir Sistemi
 • Keşi Fıtığı (İnsizyonel Hemi)
 • Spirometri
 • Çınlama
 • Kıkırdak
 • Spondilartrit
 • Çiçek
 • Kıkırdaklar
 • Spondiloliz
 • Çiçek Hastalığı
 • Kıl Kökü İltihabı
 • Spoodilolistez
 • Çift Çenekli Bitki (Dikotiledon)
 • Kırık-Çıkık-Burkulma
 • Spor
 • Çift Görme
 • Kırıklar
 • Spor Yaralanmaları
 • Çil
 • Kırım Kongo
 • Sporadik
 • Çinko Eksikliği
 • Kısırlık
 • Stegomia Fasciata
 • Çivi
 • Kıskançlık
 • Stenoz
 • Çocuk Eğitiminde Disiplin
 • Kızamık
 • Stereoradyografi
 • Çocuk Felci
 • Kızamıkçık
 • Sterilizasyon
 • Çocuk Korkuları
 • Kızıl
 • Stimulus (Uyaran, Uyan)
 • Çocuklarda Alerjik Rinit
 • Kızlık Zarı
 • Stomi
 • Çocuklarda Cinsel Gelişim
 • Kİfoz
 • Stres
 • Çocuklarda Dagastroenterit
 • Kimotripsin
 • Stres
 • Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
 • Kireçlenme
 • Stroma
 • Çoğul Gebelik
 • Kist
 • Stypeven Zamanı
 • Çolyak Refleksi (Solar Refleks)
 • Kistik Fibrozis
 • Su Çiçeği
 • Çölyak
 • Kistik Fibröz
 • Su Dengesi
 • Çürükler
 • Kişilik
 • Su Toplaması
 • Dahili Kullanım
 • Klamidya
 • Subakut Nefrit
 • Dalak
 • Kleptomani
 • Suçiçeği
 • Dalak Büyümesi
 • Klimatoterapi
 • Suçluluk Duygusu
 • Dalak Hastalıkları
 • Klinik Termometre
 • Suni Solunum
 • Damak Yarığı
 • Klirens
 • Surfaktan (Surfactant)
 • Daman Dikeni (Danvin Tüberkülü)
 • Kloforil
 • Susuzluk
 • Damar İltihaplanması
 • Klomıs
 • Süblimasyon (Yüceltme)
 • Damar Sertleşmesi
 • Klon Bankası (Genom Arşivi)
 • Süksesyon
 • Damar Sertliği
 • Klonlama
 • Sünnet
 • Damar Sertliği (Ateroskleroz)
 • Kloroz
 • Süperenfeksiyon
 • Damar Tıkanıklığı
 • Koah
 • Süpürasyon (İrinlenme)
 • Damping Sendromu
 • Kobalt Tedavisi
 • Süspansiyon
 • Darlık (Koarktasyon)
 • Kodon
 • Süt
 • Davranış
 • Koenzim
 • Sütten Kesme
 • Davranış Bozuklukları
 • Koenzim Q10
 • Şarbon
 • Dbt Aşısı (Karma Aşı)
 • Kohler Hastalığı
 • Şaşılık
 • Deaminasyon
 • Kol-Baş Atardamarı
 • Şeker Eksikliği Koması
 • Debridman
 • Koledoktomi
 • Şeker Hastalığı
 • Decussatio (Çapraz)
 • Koleksiyonomani
 • Şeker Krizi
 • Deferansiyel Arter (Ersuyu Kanalı Atardamarı)
 • Kolektomi
 • Şekerli Diabet
 • Defibrilasyon
 • Kolera
 • Şifa
 • Deiters Çekirdeği
 • Kolesterol
 • Şifalı Bitkiler
 • Deja-Vu
 • Kolesterol Ester
 • Şirpençe
 • Dekolman
 • Kolesteroloz
 • Şişmanlık
 • Dekortikasyon
 • Kolestrol Yüksekliği
 • Şişmanlık (Oberite)
 • Dekstroz (Glikoz)
 • Kolik
 • Şizofreni
 • Delesyon
 • Kolinesteraz
 • Şizofrenik Bozukluk
 • Deli Dana Hastalığı
 • Kollajen
 • Şizoit
 • Demans
 • Kolobom
 • Şizont
 • Demet (Fasikül)
 • Kolon Kanseri
 • Şok
 • Demir
 • Koloni
 • Şurup
 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Kolonoskopi
 • T Hücresi
 • Demir Miktarının Belirlenmesi
 • Kolostomİ
 • Takı Alerjisi
 • Denervasyon
 • Kolposkopi
 • Taklit
 • Denge
 • Koma
 • Takvim Yöntemi
 • Dengeli Beslenme
 • Komedon
 • Talamus
 • Depresyon
 • Kompleks
 • Talasemi
 • Deri Çatlakları
 • Kompleman
 • Talasemi Major
 • Deri İltihabı
 • Komplikasyon
 • Talk
 • Deri Kanseri
 • Kompresyon
 • Tamamlayıcı Tıp
 • Deri Kuruluğu
 • Komprime
 • Tampon Uygulamak
 • Deri Lekeleri
 • Kompüterize Tomografi
 • Tanı
 • Deri Testi
 • Konak
 • Tansiyon Düşüklüğü
 • Deriiçi Reaksiyon
 • Kondil
 • Tansiyon Yüksekliği
 • Dermatofibrom
 • Kondrit
 • Tarama
 • Dermatom
 • Kondroblastom
 • Taşıt Tutması
 • Dermatomiyozit
 • Konizasyon
 • Tatarcık Humması
 • Dermoabrazyon
 • Konjenital
 • Tavşan Dudak
 • Dermomiyotom
 • Konjestiyon
 • Tavuk Karası
 • Detoksifikasyon
 • Konjonktivit
 • Tecavüz
 • Dexa
 • Konnektif Doku Hastalıkları
 • Tedavi
 • Dezoksiribonükleaz
 • Konsantrasyon
 • Tek Yumurta İkizleri
 • Dha
 • Konsepsiyon
 • Tekrarlayan Ateş
 • Dhea
 • Konstipasyon
 • Tekrarlayan Düşük
 • Dıhydroxyacetone (Dha)
 • Kontraktür
 • Tekrarlayan Otit
 • Dış Gebelik
 • Kontrast Madde
 • Tekrarlayan Üriner Enfeksiyon
 • Dışkı Tutamama
 • Kontroendikasyon
 • Telepati
 • Dışkılama Zorluğu
 • Kontrol Grubu
 • Telkin
 • Diabet
 • Kontüzyon
 • Telomere
 • Diffüz
 • Konuşma Geriliği
 • Temel Yağ Asitleri
 • Difteri
 • Konversiyon
 • Temporal Arterit
 • Digoksin Miktarının Belirlenmesi
 • Konvülsiyon
 • Temporal Kemik (Şakak Kemiği)
 • Dikkat Bozukluğu (Hipoprozeksi)
 • Koprofili (Skatofili)
 • Temriye
 • Dikkat Yetersizliği
 • Koprokültür
 • Tenisçi Dirseği
 • Dikrotizm
 • Koprolani
 • Terleme Tedavisi
 • Dil
 • Kordon Kanı
 • Terleme Yokluğu
 • Dil Felci
 • Kordosentez
 • Termal Yanıklar
 • Dilatasyon
 • Koristi
 • Termoanaljezi
 • Dimorfizm
 • Korku
 • Ters Rahim
 • Diploid*
 • Kornea Nakli
 • Tersiyan Sıtma
 • Direkt Bilirubin
 • Korona (Taç)
 • Testis
 • Dirsek Kırıkları
 • Korteks (Kabuk)
 • Testis Hastalıkları
 • Disfaji
 • Kortikosteroidler
 • Testis İltihabı
 • Disfonksiyon
 • Kortizon
 • Teşhircilik
 • Disfori
 • Koryon
 • Tetanos
 • Disgenezi
 • Koşullanma
 • Tetanoz
 • Disgerminom
 • Koşullu Refleks
 • Tıbbi İnceleme
 • Dishidroz
 • Kozalji
 • Tırnak Batması
 • Disk Problemleri
 • Kozmetik
 • Tırnak Sağlığı
 • Diskromi
 • Köprü
 • Tifo
 • Dislali
 • Kör Çıban
 • Tifüs
 • Disraetri
 • Körbağırsak Apandisi
 • Tik Bozuklukları
 • Disseksiyon
 • Kötü Huyluluk (Habaset)
 • Timin
 • Distikyaz
 • Kötü Kokulu Burun Akıntısı
 • Timpan Kirişi
 • Distopi
 • Kramp
 • Timpanik Parasentez
 • Distorsiyon
 • Kranyektomi
 • Timüs
 • Distosi
 • Kreatin
 • Tinea
 • Distraksiyon
 • Krisia
 • Tiroid
 • Distrofi
 • Kriyoglobulin
 • Tiroid Bezi Rahatsızlıkları
 • Diş Eti Çekilmesi
 • Kriz
 • Tiroidektomi
 • Diş Eti İltihabı
 • Kromoprotein
 • Tiroit Bezi
 • Diş Eti Kanaması
 • Kronaksi
 • Tirozin
 • Diş Fırçalama Tekniği
 • Kronik Böbrek Yetmezliği
 • Titanyum Dioksit
 • Diş Gelişimi
 • Kronik Depresyon
 • Titreme
 • Diş Gıcırdatma
 • Kronik Kabızlık
 • Titremek
 • Diş Taşları
 • Kronik Kusma
 • Toksik Şok Sendromu
 • Divertiküloz
 • Kronik Yorgunluk
 • Toksoid
 • Diyabet
 • Kryo (Prezervasyon)
 • Tonsillektomi Endikasyonları
 • Diyabetes Mellitus ( Şeker Hastalığı)
 • Ksantogranülom
 • Topikal
 • Diyabetik Retinopati
 • Ksantopsi
 • Topuk Ağrısı
 • Diyafanoskopi
 • Ksenodiyagnoz
 • Topuk Dikeni
 • Diyagnostik
 • Ksiloz Yükleme Testi (Ağızdan)
 • Torakoskopi
 • Diyaskopi
 • Kuartan Sıtma
 • Torasentez
 • Diyastaz
 • Kuduz
 • Torsiyon
 • Diyatermokoagülasyon (Elektrokoagülasyon)
 • Kulak Ağrısı
 • Tortikollis
 • Diyerez
 • Kulak Burun Boğaz
 • Toxoplasma Göndii
 • Diyet
 • Kulak Çınlaması
 • Trakea
 • Diyoptri
 • Kulak Kiri
 • Trakea (Soluk Borusu)
 • Dizanteri
 • Kulak Kistleri
 • Trakeoskopi
 • Dizomi
 • Kulak Zarında Yırtılma
 • Trakeotomi
 • Dna Testi
 • Kurdeşen
 • Transaminazlar
 • Doğum Kontrol
 • Kurşun Zehirlenmesi (Satümizm)
 • Transdüksiyon
 • Doğum Kontrol Hapı
 • Kurt Adam Sendromu
 • Transfer
 • Doğum Kontrol Hapları
 • Kusmak
 • Transformasyon*
 • Doğum Lekeleri
 • Kuş Gribi
 • Transgenik Canlı
 • Doğum Sancıları
 • Kuşpalazı
 • Translokasyon
 • Doğum Sancısı
 • Kuşpalazı(Difteri)
 • Transplantasyon (Nakil)
 • Doğum Sonrası Depresyon
 • Kuvöz
 • Transüda
 • Doğumsal
 • Küçük Akdeniz Hastalığı
 • Travestizm (Transvestizm)
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları (Vsd)
 • Kürek Kemiği (Skapula)
 • Travma
 • Doğurganlık
 • Kürtaj
 • Treonin
 • Doğuştan Kalça Çıkığı
 • Lab-Ferment
 • Trepanasyon
 • Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Laktoz
 • Tridronefroz
 • Doku
 • Laküner Bağ (Gimbernat Bağı)
 • Trigeminal Nevralji
 • Doku Reddi
 • Lamina
 • Trigliserid
 • Dolama
 • Lanolin
 • Tripsinojen
 • Dolgu Maddeleri
 • Lanolin Alkol
 • Triptofan
 • Domain
 • Laparoskopik Fetal Cerrahi
 • Triseps (Üç Başlı Kas)
 • Domuz Gribi
 • Laringosel
 • Trizomi
 • Donavonoz
 • Laser
 • Trna
 • Dong Quaı
 • L-Askorbik Asit
 • Trofoblast
 • Donmalar
 • Lavator Ani
 • Trokar
 • Doping
 • Lavman Opak
 • Trolizm
 • Doppler Etkisi
 • Lavman Uygulaması
 • Trombin
 • Dorsal
 • Lbüminüri
 • Trombin Zamanı
 • Dosimazi
 • Leber Retina
 • Tromboelastografi
 • Doz
 • Lejyoner Hastalığı
 • Trombositler
 • Dozimetri
 • Leke
 • Trombositopeni
 • Döl Yatağı
 • Lenf Bezleri Büyümesi
 • Trombositoz
 • Drepanosit
 • Lenfadenit
 • Trombüs
 • Dudak Çatlaması
 • Lenfanjektazİ
 • Tubulus (Borucuk)
 • Dudak Estetiği
 • Lenfatik Sistem
 • Tunİka
 • Dupuytren Kontraktürü
 • Lenfoepitelyom
 • Turgor
 • Dura Mater (Sertzar)
 • Lenfokin
 • Turnike
 • Duyum
 • Lenfoma
 • Tüberkiloz
 • Düzeltilmiş Yaş
 • Lenfopeni
 • Tüberkül
 • Dxa
 • Lenfosit
 • Tüberkülom
 • E.Coli
 • Lenfödem
 • Tükürük Bezi İltihabı
 • Eczema
 • Lerji
 • Tükürük İncelemesi
 • Edema
 • Letalite
 • Tümefaksiyon
 • Edrosel
 • Leydİgom
 • Tüp Bebek
 • Edta
 • Lifli Gıdalar
 • Tüp Bebek
 • Efektör
 • Ligatür
 • Tüp Kanseri
 • Eferent (Götürücü)
 • Liken Planus
 • Uçuk
 • Egzama
 • Lipoaspirasyon
 • Ultrason
 • Egzema
 • Lipoprotein
 • Unipolar
 • Egzersiz Sonrası Kas Sertliği
 • Liposuction
 • Unutkanlık
 • Einhorn Sondası
 • Lipotimi
 • Ur
 • Ekinokok
 • Lipozom
 • Utanma
 • Ekinokok :
 • Litiyaz
 • Uterus Bicornis
 • Eklem Ağrısı
 • Litotomi
 • Uyanlabilirlik
 • Eklem Hipermobilitesi
 • Lityazis
 • Uyarılma
 • Eklem İltihabı
 • Lityum Dozajı
 • Uyku Bozuklukları
 • Ekmnez
 • Liyaz
 • Uyku Hastalığı
 • Ekokardiyogarfi
 • Lizin
 • Uyku Ve Evreleri
 • Ekosistem
 • Lmmünnoglobulin E (Ige)
 • Uykusuzluk
 • Eksfida
 • Lob
 • Uyuma Yönelik Davranışlar
 • Eksiklik
 • Lobektomi
 • Uyumlu Cinsellik
 • Eksizyon
 • Lobit
 • Uyumsuzluk
 • Ekskret
 • Lobül
 • Uyurgezerlik
 • Eksositoz
 • Loğusa Humması
 • Uyuşmazlık
 • Ekstansiyon (Doğrultma, Uzaklaştırma)
 • Loj (Bölme)
 • Uyuşturucu Bağımlılığı
 • Ekstansör Kaslar (Doğrultucu Kaslar)
 • Lokalize
 • Uyuşturucu Maddeler
 • Ekstrasistol
 • Lomber Ponksiyon
 • Uyuz
 • Ekstrofİ
 • Lomustin
 • Uzun Süreli Adet
 • Ektodermal Displazi
 • Lökopeni
 • Üçlü Test
 • Ektopi
 • Lökoplazi
 • Ülser
 • Ektopik (Dış) Gebelik
 • Lökore
 • Üre
 • El
 • Lösemi
 • Üre Klirensi
 • El Bileği Tendinitisleri
 • Lumbago
 • Üremi
 • El Kırıkları
 • Lusiferin
 • Üreterektomi
 • El Titremesi
 • Luteom
 • Üreterotomi
 • Elektirik Çarpmaları
 • Lyme Hastalığı
 • Ürik Asit
 • Elektrobisturi
 • Magnezyum Alüminyum Silikat
 • Ürolitiyaz
 • Elektrodiyagnostik
 • Magnezyum Askorbil Palmitat
 • Ürtiker
 • Elektroensefalogram
 • Makroşeli
 • Üşümek
 • Elektroforesis
 • Maksilla (Üstçene Kemiği)
 • Üveit
 • Elektroforez
 • Maküla Lulea (San Leke)
 • Üzengi
 • Elektrokardiyoskop
 • Malakoplaki
 • Vagotomi
 • Elektrokoter
 • Malazi
 • Vagus
 • Elektromiyografi
 • Malfonksiyon
 • Vajina Daraltma
 • Elektroşok
 • Malformasyon (Oluşum Bozukluğu)
 • Vajina Estetiği
 • Elısa
 • Malign Melanom
 • Vajina Kaşıntısı
 • Elısa (Enzyme-Linked İmmunosorbent Assay)
 • Malnutrisyon
 • Vajinal Akıntı
 • Elle İlişki
 • Malnütrisyon
 • Vajinal Kanamalar
 • Embolektomi
 • Malpighi Cisimcikleri (Böbrek Glomerüleri)
 • Vajinal Mantar Enfeksiyonları
 • Emboli
 • Mamografi
 • Vajinal Salgı Azlığı
 • Embolizm
 • Mamotermi
 • Vajinalit
 • Embolizm V
 • Mannitol
 • Vajinoplasti Ameliyatı Nedir?
 • Embriyon
 • Mantar
 • Vakum Tedavisi
 • Empati
 • Mantar Zehirlenmeleri
 • Valgus
 • Emülsiyon
 • Manyetik Rezonansla Görüntüleme
 • Valsalva İşlemi
 • Emzirme
 • Maphthera
 • Valvül (Kapakçık)
 • Enartroz
 • Marfan Sendromu
 • Valvülektomi
 • Endemik
 • Marfan Sendromu :
 • Valvülopati
 • Endokard
 • Markoniterapi (Mikrodalga Tedavisi)
 • Valvüloplasti
 • Endometriozis
 • Martin-Pettit Tepkimesi
 • Vampir Hastalığı
 • Endometrium
 • Mastit
 • Vanadyum
 • Endometriyoz
 • Mastitis
 • Varikoselin
 • Endositoz
 • Mastopeni
 • Varis
 • Endoskop
 • Mastosit (Mast Hücresi)
 • Varis Ülseri
 • Endoskopi
 • Mcv
 • Variyoloit
 • Enfarktüs
 • Meatus
 • Varsanı (Halüsinasyon)
 • Enfeksiyon
 • Meckel Divertikülü
 • Varus
 • Enfeksiyöz Mononükleoz
 • Medulla
 • Varus Deformitesi
 • Engellenme (Früstrasyon)
 • Medülloblastom
 • Varyasyon
 • Engelli
 • Megakolon
 • Vaskülarizasyon
 • Enjeksiyon
 • Megaüreter
 • Vazektomi
 • Enkoprezi
 • Mehmet Öz
 • Vazektomi
 • Ensefalit
 • Meissner Ağı
 • Veba
 • Ensefalografi (Pnömoensefalografi)
 • Mela İkter
 • Ventilasyon (Havalanma)
 • Ensefalosej
 • Melanoz
 • Ventilatör
 • Entamoeba Hystolytica
 • Melatonin
 • Ventral
 • Enteroanastomoz
 • Melez
 • Verem
 • Enteroglükagon
 • Melphelan
 • Verimlilik
 • Enterokolit
 • Meme Absesi
 • Vestibül
 • Enteropatik Artrit
 • Meme Ağrısı
 • Vinorelbine
 • Enteropatik Artropati
 • Meme Kanseri
 • Viral Artrit
 • Enterostomi
 • Meme Termografisi
 • Virüs Zatürreesi
 • Entezit
 • Memelerden Süt Gelmesi
 • Viseralji
 • Entezopati
 • Memenin Paget Hastalığı
 • Vitamin A
 • Entropion
 • Menadion
 • Vitamin C
 • Entübasyon
 • Menenjit
 • Vitamin K
 • Enükleasyoo
 • Meningokok
 • Vitaminler-Beslenme
 • Envazyon
 • Meninksler
 • Vitiligo
 • Envolüsyon
 • Menisküsler
 • Volemi
 • Enzimopati
 • Menopoz
 • Volvülüs
 • Epa
 • Menopozda Beslenme
 • Vücut Dışı Kan Dolaşımı
 • Epididimis
 • Menopozda Meditasyon
 • Vücut Kitle İndexi
 • Epilasyon
 • Meraljia Parestetika
 • Waldeyer Lenf Halkası
 • Epilepsi
 • Metabolik Hastalıklar
 • Wegener Granülomatozu
 • Epitel Dokusu
 • Metal Üzengi
 • Wrisberg Ara Siniri
 • Epizyotomi
 • Metaplazi
 • Yabancı Cisimler
 • Eps
 • Metastatik
 • Yağ
 • Epstein-Barr Virüsü
 • Metastaz
 • Yağ Bezeleri
 • Ereksiyon
 • Methotrexate
 • Yağ Embolisi
 • Eretizm
 • Meydana Gelişi
 • Yağ Enjeksiyonları
 • Ergenlik
 • Mezenkim
 • Yağlar
 • Ergenlik Sivilcileri
 • Mezo
 • Yak Çıbanı
 • Eriserasyon
 • Mide Ekşimesi
 • Yak Terlemesi
 • Erişkinde Şaşılık
 • Mide Fıtığı
 • Yalan Söyleme Hastalığı
 • Eritroz (Alyuvar Fazlalığı)
 • Mide Kanseri
 • Yalancı Eklem (Psödoartroz)
 • Erkeklerde Gebelik Belirtileri
 • Mide Tembelliği
 • Yalancı Erdişilik (Psödohermafroditizm)
 • Erkekte Meme Büyümesi
 • Mide Ülseri
 • Yalancı Varsam
 • Erken Boşalma
 • Migren
 • Yan Dolaşım
 • Erotizm
 • Migren (Yarım Baş Ağrısı)
 • Yanık Tedavisi
 • Erozyon
 • Mikrodonti
 • Yanıklar
 • Ertesi Gün Hapı
 • Mikrolavman
 • Yanılsama
 • Esteraz
 • Mikropoliadeni
 • Yapay Anestezi
 • Estetik
 • Mikrositom
 • Yapay Dölleme
 • Eşeyli Üreme
 • Milya
 • Yapay Hibernasyon
 • Eşeysiz Üreme
 • Min
 • Yapay Kalp Kapağı
 • Eşik
 • Mineraller
 • Yara
 • Eşik Sinyali
 • Minimal Letal Doz
 • Yaralanmalar
 • Ev Kazaları
 • Mirengotomi (Timpanotomi)
 • Yaralar
 • Fakoemülsifikasyon
 • Misel
 • Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu
 • Fallot's Tetralogy
 • Mitoxantrone
 • Yaşlılık Hastalığı
 • Fannakopi
 • Mitral Stenozu
 • Yaşlılık Hastalıkları
 • Fantazi
 • Mitridatizm
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Fantezi
 • Miyalji (Kas Ağnsı)
 • Yaz İshali
 • Fantom Kol - Bacak
 • Miyelokültür
 • Yaz Zatürresi
 • Faranjit
 • Miyokardit (Kalp Kası İltihabı
 • Yeme Bozuklukları
 • Faringoskopi
 • Miyokloni
 • Yemek Borusu Spazmı
 • Farmakobi
 • Miyosis
 • Yemek Yeme Bozuklukları
 • Farnesol
 • Miyotomi
 • Yeniden Eğitme
 • Fasciolopsis Buski
 • Mizofobi (Rupofobi)
 • Yenidoğan (Uyku Sorunları)
 • Fasiit
 • Monoartrit
 • Yenidoğan Normal Bulguları
 • Fauna
 • Monomani
 • Yeşil Çay
 • Fekalit
 • Monopleji
 • Yetmezlik
 • Felç
 • Monorşidizm
 • Yılan Sokması
 • Felç Kaşıntısı
 • Monosit
 • Yılancık
 • Felty Sendromu
 • Mono-Test
 • Yoğunluk
 • Fenilketonuri
 • Monozigot (Monokoryal)
 • Yoksunluk Sendromu
 • Feokromositom
 • Morarma
 • Yumrulu Guatr
 • Fetişizm
 • Morarma (Siyanoz)
 • Yumurtalık (Over) Kistleri
 • Fıtık
 • Morbidite
 • Yumuşak Doku Romatizması
 • Fıtık Korsesi (Fıtık Bağı)
 • Morbozite
 • Yükleme Testi
 • Fibrin
 • Mortalite (Ölüm Oranı)
 • Yüksek Tansiyon
 • Fibrinojen
 • Motorize Çivi İle Boy Uzatma Yöntemi
 • Yüz Germe
 • Fibrinoliz
 • Mozaik*
 • Zatülcenp
 • Fibroelastoz
 • Mr
 • Zatürre
 • Fibroid
 • Mrı
 • Zatürree (Pnömoni)
 • Fibrokistik Hastalık
 • Mukopolisakkaridoz
 • Zayıflama
 • Fibromatoz
 • Mukopolisakkarit
 • Zayıflık
 • Fibromiyalji
 • Mukoprotein
 • Zedoari Yağı
 • Fibroskleroz
 • Mutasyon
 • Zehirlenme
 • Fick İlkesi
 • Müzmin Safra Kesesi İltihabı
 • Zeka Yaşı
 • Fikir Uçuşması
 • Mycobacterium
 • Zekâ Yaşı
 • Fiksasyon
 • Narkoanaliz
 • Zigomatik Kemik (Elmacık Kemiği)
 • Firengi
 • Narkomani
 • Zihinsel Yorgunluk
 • Fistül
 • Narsisizm
 • Zona
 • Fitoplankton
 • Narsizm
 • Zona Hastalığı
 • Fizyolojik
 • Nasogastrik Tüp (Nasogastrıc Tube-Ng Tube
 • Zoofili
 • Flaskite
 • Nefes Darlığı
 • Zooprofilaksi
 • Flatter
 • Nefes Kokusu
 • Zootoksin
 • Flavoprotein

 • A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

  SAĞLIK HABERLERİ Tüm Haberler Sağlık Haberleri Rss
  Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor
  19 Ocak Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 19 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
  Gizemli bir hastalık: Geçirgen bağırsak sendromu
  Bilim Kahramanları Covid-19'a yönelik farkındalık sabunu geliştirdiler
  Koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artıran etken belirlendi: Uyku eksikliği
  Son dakika haberleri | Bakan Koca: "Huzurevi, engelli ve bakımevleriyle 90 yaş üstü vatandaşlarımızı yarın aşılamaya başlıyoruz."
  Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu
  Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kovid-19 aşısı yaptırdı
  DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde
  Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 161'e yükseldi
  Son dakika haberi: Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 800 bini geçti

  FOTO GALERİ Tüm Foto Galeriler
  Meksika
  Meksika'nın Kim Kardashian'ı kalça büyütme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
  Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
  Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
  Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
  Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
  Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
  Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?

  SAĞLIK VİDEOLARI Tüm Videolar
  Sağlık Video Bitkiler Sağlıklı Yaşlanmayı Destekliyor
  Bitkiler Sağlıklı Yaşlanmayı Destekliyor
  Sağlık Video Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Sağlık Video Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Sağlık Video Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

   

  [Hata Bildir]