Bir Girisimci Ucan Balondan Nasil Franchise Alabilir ile ilgili Sağlık Terimleri ve Anlamları.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

 • 3 Aylık Aşı
 • Flebit
 • Nefralji
 • A Vitamini
 • Flebografi
 • Nefrektomi
 • Abdüksiyon
 • Flebolit
 • Nefrit
 • Ablasyon
 • Fleksör Kaslar (Bükücü Kaslar)
 • Nefrolitotomi
 • Abreaksiyon
 • Flokülasyon
 • Nefrotik Sendrom
 • Abse
 • Flor
 • Nekahet
 • Abstinans Belirtileri
 • Flor
 • Nekrobiyoz
 • Abstinans Sendromu
 • Flora
 • Nekrofİli
 • Abulia
 • Fludara
 • Nekrotizan Fasiitis
 • Acting-Out
 • Flüorokardiyografi
 • Nekroz
 • Açık Atardamar Kanalı
 • Flüoroskopi
 • Neostom
 • Açlık
 • Fobi
 • Nervosizm (Sinirlilik)
 • Adale Romatizması
 • Fobiler
 • Nevrasteni
 • Adams-Stokes Sendromu
 • Folik Asit
 • Nevrastini
 • Addison Hastalığı
 • Fomiks
 • Nodal Osteoartrit
 • Addüksiyon
 • Fosfataz
 • Nokta Mutasyonu*
 • Adele Çekilmesi
 • Fosfor
 • Nonartiküler Romatizma
 • Adele Krampları
 • Fossa
 • Noradrenalin
 • Adele Romatizması
 • Fotokoagülasyon
 • Normal Doğum
 • Adenektomi
 • Fototerapi
 • Norovirus
 • Adenin
 • Fraksiyon
 • Novokainizasyon
 • Adenofibrom
 • Frei Testi
 • Nozofobi
 • Adenom
 • Freiberg Hastalığı
 • Nöbet
 • Adenopati
 • Freiberg İnfarktüsü
 • Nörektomi
 • Adesyon
 • Frengi
 • Nöroartritizm
 • Adet Ağrısı
 • Frenulum
 • Nöroendokrin Sistem
 • Adet Düzensizliği
 • Frottage
 • Nörojen Mesane
 • Adet Görme
 • Fruktoz
 • Nöroleptoanaljezi
 • Adet Kanaması Çokluğu
 • Früktoz
 • Nöroliz
 • Adet Olmamak
 • Galaktore
 • Nörorafi
 • Adet Sendromu
 • Galvanokoter
 • Nörotomi
 • Adneks
 • Galvanoterapi
 • Nötrofil
 • Adrenalin
 • Gamaglobülin
 • Nsaıds (Non-Steroidal Anti-İnflammatory Drugs)
 • Aerobik Solunum
 • Gamma Glütamil-Transferaz (Ganuna-Gt)
 • Nylon-12
 • Aerosol
 • Ganglion
 • Obezite
 • Aferent
 • Gangren
 • Obje
 • Afoni
 • Gargara
 • Obstriktif Uyku Apne Sendromu
 • Agenezi
 • Gastrektomi
 • Obstrüktif Sarılık
 • Agenitalizm
 • Gastrin
 • Oftalmodinamometri
 • Aglütinasyon
 • Gastrit
 • Oftalmoskop
 • Aglütinin
 • Gastrit-Ülser
 • Oksidasyon
 • Agorafobi
 • Gastroduodenoskopf
 • Oksimetre (Oxımeter)
 • Ağız Kokusu
 • Gastroskopi
 • Oksiyür (Kılkurdu)
 • Ağız Kuruluğu
 • Gastrostomi
 • Oksürük
 • Ağız Yaraları
 • Gastrotomi
 • Oliguri
 • Ağız Yoluyla İlişki
 • Gaz Sorunu
 • Oluk
 • Ağrı
 • Gebeliğe Hazırlık
 • Omentektomi
 • Ağrılı Aybaşı Hali
 • Gebelik
 • Omentum (Gömlek, Epiplon)
 • Ağrısız Doğum
 • Gebelik Süreci
 • Omurga Romatizması
 • Aha
 • Gebelik Testi
 • Omurilik Zedelenmesi
 • Aids
 • Gebelikte Beslenme
 • Omuz Ağrıları
 • Aile İçi Şiddet
 • Gebelikte Cinsel Yaşam
 • Omuz Ağrısı
 • Ailesel Akdeniz Ateşi
 • Gebelikte İlaç Kullanımı
 • Onikiparmak Bağırsağı Ülseri
 • Ajan Patojen
 • Gece Körlüğü
 • Onikomikoz
 • Akalazya
 • Gece Yanığı
 • Onkogen
 • Akciğer Embolisi
 • Geğirmek
 • Ontojenez
 • Akciğer Kanseri
 • Gelatin
 • Opak Madde Verilmesi
 • Akciğer Ödemi
 • Gelişimsel Kalça Displazisi (Gkd)
 • Operabl
 • Akdeniz Anemisi
 • Gelişme Geriliği
 • Organ
 • Akinezi
 • Gemcitabine
 • Organ Bankası
 • Akne
 • Gen
 • Organ Nakli
 • Akne Tedavisi
 • Gen Haritalaması
 • Organel
 • Akne Vulgaris
 • Gen*
 • Orgazm
 • Akneiform Lezyon
 • Genel Sağlık
 • Orifİs
 • Akondroplazi
 • Genital Anomaliler
 • Orşit
 • Akrep Sokması
 • Genital Bölge Beyazlatma
 • Ortodonti
 • Akromegali
 • Genital Temizlik
 • Ortopedi
 • Akrosefali
 • Genital Uçuk
 • Osgood Schlatter Hastalığı
 • Akselerin
 • Genom
 • Osilometri
 • Akson
 • Genom Projesi
 • Osis
 • Aktif Kömür Hapları
 • Genotip
 • Osteoartrit
 • Aktif Taşıma
 • Genotip*
 • Osteoartroz
 • Akupressur
 • Gerantofiliya
 • Osteoblastom
 • Akupunktur
 • Gereksinim
 • Osteodİsplazi
 • Akut Bakteriyel Menenjit
 • Gevşeklik
 • Osteoklastom
 • Akut Böbrek İltihabı
 • Gıp
 • Osteokondrit
 • Akut Glomerulonefrit
 • Gilbert Sendromu
 • Osteokondroz
 • Akut Pankreatit
 • Giraldes Organı (Paradidim)
 • Osteom
 • Akut Romatizmal Ateş
 • Gizli Boğmaca
 • Osteomalasi
 • Alali
 • Gla
 • Osteomalazi
 • Albino
 • Glikostaz
 • Osteomedullografi
 • Albümin
 • Glikoz Yükleme Eğrisi
 • Osteopati
 • Albüminüri
 • Glikozitler
 • Osteosentez
 • Alçıya Alma
 • Gliserin
 • Osteotomi
 • Aldehit
 • Gliyadin
 • Ostoartrit
 • Aldosteron
 • Gliyoblastom
 • Ostomi
 • Alel
 • Globus Belirtisi
 • Otizm
 • Alel Gen
 • Globülin
 • Otoerotizm
 • Alerjen
 • Glokom
 • Otoimmün Hastalık
 • Alerjık Kontakt Dermatıt
 • Glomerülonefroz
 • Otoplasti
 • Alerji
 • Glossolali
 • Ototransplantasyon
 • Alerjik Deri Testleri
 • Glukoz
 • Oval Pencere
 • Alerjik Hastalıklar
 • Glükagon
 • Oxaliplatin
 • Alerjik Nezle
 • Glütamik Asit
 • Öfori
 • Alfa Fetoprotein
 • Glütamik-Pirüvik Transaminaz (Gpt)
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Alfa-2-Mahroglobülin
 • Glütatyon
 • Öksürük
 • Algezimetre
 • Glüten
 • Önemli Yanıklar
 • Algılama Eşiği
 • Golfçü Dirseği
 • Östradİyol
 • Algohalüsinasyon
 • Gonalji
 • Östriyol
 • Alkolizm
 • Gonofcok (Neisseria Gonorrhoeae)
 • Ötanazi
 • Allantoın
 • Gowper Bezi
 • Ötenazi
 • Allel
 • Göbek
 • Övül
 • Allergometri
 • Göbek Fıtığı
 • Özdeşleşme
 • Aloe Vera
 • Göğüs Ağrısı
 • Özofagografİ
 • Alopesiler
 • Göğüs Küçültme
 • Öztelkin
 • Alternatif Tıp
 • Görme
 • Özüt
 • Althea
 • Görme Alanı
 • P Vitamini
 • Altıncı Hastalık
 • Göz
 • Paclitaxel
 • Altını Islatmak
 • Göz Ağrısı
 • Pakidermi
 • Alüminyum Zehirlenmesi
 • Göz Bebeği Hastalıkları
 • Palilali
 • Alzheimer
 • Göz Bozuklukları
 • Pamukçuk
 • Ameliyat
 • Göz Kanlanması
 • Pandemi
 • Amentia
 • Göz Kapağı Şişkinliği
 • Pandisit
 • Amer
 • Göz Kapağı Şişliği
 • Panik Atak
 • Amfizem
 • Göz Kuruluğu
 • Pankreas
 • Amilaz
 • Göz Nezlesi
 • Pankreopati
 • Amiloidoz
 • Göz Seğirmesi
 • Pansuman
 • Amino Asit
 • Göz Şişliği
 • Pantenol
 • Aminoasitler
 • Göz Tansiyonu
 • Papaverin
 • Amiyotrofik Lateral Skleroz
 • Göz Tembelliği
 • Papillomatoz
 • Amnezi
 • Göz Tiki
 • Parafazi
 • Amnios Sıvısı Fazlalığı
 • Göz Yaşı Kesesi İltihabı
 • Parafito
 • Amniyosentez
 • Gözaltı Koyuluğu
 • Paraganglİyom
 • Ampulla
 • Gözbebekleri İltihabı
 • Paragramatİzm
 • Ampütasyon
 • Gözkapağı Fİmozu
 • Paramedikal
 • Ana Atardamar
 • Gözkapağı Şişliği
 • Paramorfizm
 • Anaerobik Solunum
 • Gözyaşı Kemiği
 • Paranişi
 • Anafilaksi
 • Grafomani
 • Parankim
 • Anal Dönem
 • Graftın Alıcıyı Reddi (Graft Versus Host Hastalığı-Gvhd
 • Parasempatik Sinir Sistemi
 • Anal Fissür
 • Gram Boyaması
 • Parasentez
 • Anal İlişki
 • Grand Mal
 • Parasistol
 • Anal Kaşıntı
 • Granülasyon
 • Paratifo
 • Analiz
 • Greft
 • Parezi
 • Analjezik
 • Grip
 • Parinaud Belirtisi
 • Androit
 • Gtp
 • Parkinson
 • Androjen
 • Guanin
 • Pasif - Agresif Kişilik Bozukluğu
 • Androloji
 • Guillain - Barre Sendromu
 • Pastil
 • Andropoz
 • Gut
 • Patognomonik
 • Androstenedion
 • Guthrie Testi
 • Patojenez
 • Androsteron
 • Guyon Deneyi
 • Pederasti
 • Anemi
 • Güdük
 • Pedofiliya
 • Anensefali
 • Gül Hastalığı
 • Pedünkül (Sap)
 • Anerji
 • Gülme
 • Pelvik İnflamatuar Hastalık
 • Anestesiz Korkusu
 • Güneş Çarpması
 • Pelvis Egzersizleri
 • Anestezi Riski
 • Güneş Yanığı
 • Penetrans*
 • Anestezik
 • Güzellik ve Bakım
 • Penisilin
 • Anfetamin
 • Ğrılı Aybaşı Hali
 • Periadenit
 • Anhidroz
 • Habitat
 • Periartrit
 • Ani Bebek Ölümü
 • Habitus
 • Periderm
 • Ani Görme Ve İşitme Kaybı
 • Hafıza Kaybı
 • Peridural Anestezi
 • Ani Soluk Durması
 • Hafif Zincir
 • Perikart
 • Anizokori
 • Halotan
 • Perisit
 • Anjin
 • Halüsinasyon
 • Periton Diyaliz
 • Anjiografi
 • Hamarsi
 • Perküsyon
 • Anjiyokardiyografi
 • Haploid
 • Pernisyöz
 • Anjiyonöroz
 • Haploit
 • Petit Mal
 • Anjiyoödem
 • Haricen Kullanım
 • Ph
 • Anjiyopati
 • Hassas Barsak
 • Pıtrıasıs
 • Anjiyospaznt
 • Hasta Bina Sendromu
 • Pigmalionizm
 • Anjiyotensin
 • Hastalık
 • Pigment Lekeleri
 • Ankiloz
 • Hatalı İlaç Kullanımı
 • Pikornavirüs
 • Ankilozan Spondilit
 • Hava Basıncına Bağlı Travma
 • Pileflebit
 • Anne Kanunda Kan Değişimi
 • Havale
 • Pirofosfat Artropatisi
 • Anne Sütü
 • Hazımsızlık
 • Pirofosfat Depo Hastalığı
 • Anne Sütü Azlığı
 • Helicobakteri
 • Piromani
 • Anne Sütünün Azlığı
 • Hemanjiyoperisitom
 • Pişik
 • Anoreksi
 • Hematokolpos
 • Piyonefroz
 • Anoreksiya Nervoza
 • Hematosalpenks
 • Plak
 • Ansa
 • Hemiatrofi
 • Plantar Fasiit
 • Antagonist Kaslar
 • Hemimeli
 • Plasmodium
 • Antibiyogram
 • Hemiparezi
 • Plastik Malzemelerin Zararları
 • Antibiyotiğe Bağlı İshal
 • Hemipleji
 • Pleksalji (Sinir Ağı Ağnsı)
 • Antibiyotik Kullanımı
 • Hemipleji (Hemiparezi)
 • Pleyotropi
 • Antidifiretik Hormon
 • Hemofil
 • Plika
 • Antidot
 • Hemofili
 • Plörektomi
 • Anti-Hbc Igm
 • Hemoglobin A2 (A2 Hemoglobini)
 • Pnömonektomi
 • Antihemofilik B Faktörü
 • Hemogram
 • Pnömoperitonyum
 • Antikardiyolipin Antikorlar
 • Hemokromatoz
 • Poliarteritis Nodoza (Pan)
 • Antioksidan
 • Hemokültür
 • Poliartralji
 • Anti-Rh Antikorlar
 • Hemoroid
 • Poliglobiilj (Hiperglobüli)
 • Antiseptiklerin Tarihi
 • Hemoroithalkası
 • Polikistik Over Sendromu
 • Antiserum
 • Hemoroitler
 • Polimiyalji Romatika (Pmr)
 • Antisipasyon
 • Hemositometri
 • Polimiyozit
 • Antistreptohiyaluronidaz Litresi
 • Henoch-Schönlein Purpurası
 • Polimorfizm
 • Antitoksoplazma Antikoru (Total)
 • Hepatik Sarılık
 • Polinevrit
 • Antitoksoplazma Igm Antikoru
 • Hepatit
 • Polipeptid
 • Antivitamin
 • Hepatit A Antivirüs Igm Antikoru
 • Polipoz
 • Antrakoz
 • Hepatit B
 • Polİradikülit
 • Antrenman
 • Hepatizasyon (Karaciğerleşme)
 • Polisakkarit
 • Anuıiyoskopi
 • Hepatosplenografİ (Splenoportografİ)
 • Polyoensefalit
 • Aort Koarktasyonu
 • Herceptin
 • Populasyon
 • Aortik Anevrizma
 • Hermafroditizm
 • Portakal Kabuğu Belirtisi
 • Aortografi
 • Hermafroditizm (Erdişilik)
 • Posvirus
 • Apandis
 • Herni
 • Pozoloji
 • Apandisit
 • Herpes Simplex (Uçuk)
 • Pranoterapi
 • Aparatus
 • Herpes Virüsü
 • Prekanseröz
 • Apeks (Tepe)
 • Heteroplazi
 • Prekoma
 • Apgar Skorlaması
 • Heteroseksüellik
 • Prematüre Bebek
 • Apirojen
 • Heterozigot
 • Premenstruel Sendrom
 • Aplazi
 • Hidrolazlar
 • Presbitli
 • Apne
 • Hidroliz
 • Presipitasyon Tepkimesi
 • Apofİz
 • Hidroterapi
 • Presipitin
 • Apraksi
 • Hidroüreter
 • Presistolik
 • Apse
 • Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Sendromu
 • Prezervatif
 • Araç Tutması
 • Hiperaljezi
 • Prıst
 • Aralıklı Topallama (Claudicatio İntermittens)
 • Hiperandrojenizm
 • Priapizm
 • Arı Sokması
 • Hiperbaroterapi
 • Prob*
 • Aroma Terapi
 • Hiperbuli
 • Procarbazine
 • Arpacık
 • Hiperemi
 • Proenzim (Proferment, Zimojen)
 • Art Uygulamaları
 • Hiperfonezi
 • Progesteron
 • Art Uygulmasının Riskleri
 • Hiperkİnezi
 • Progesteron (Luteİn)
 • Arterio Skleroz
 • Hipermnezi
 • Projeksiyon
 • Arteriyografi
 • Hiperpituitarizm
 • Proksimal (Yakın)
 • Arteriyoplasti
 • Hiperplazi
 • Prolapsus
 • Arteriyovenöz Anevrizma
 • Hiperprozeksi
 • Prostat
 • Artiroz Tedavisi
 • Hipersensitivite
 • Prostat Büyümesi
 • Artrodez
 • Hipersplenizm
 • Prostat İltihabı
 • Artroplasti
 • Hipertansiyon
 • Prostat Kanseri
 • Artroplasti**
 • Hipertiroidi
 • Prostoglandin
 • Artrosentez
 • Hipertrofi
 • Protein
 • Artroskopi
 • Hipnoz
 • Protein Sentezi (Protein Bireşimi)
 • Artroskopi**
 • Hipnoz
 • Proteinoterapi
 • Artroz
 • Hipoalerjenik
 • Protez
 • Asetonemik Kusma
 • Hipoaljezi
 • Protoporfirin Ix
 • Asinerji
 • Hipobaropati
 • Protrombin
 • Asitli İçecekler
 • Hipodermofclizi
 • Psikasteni
 • Askorbik Asit
 • Hipofiz
 • Psikodram
 • Aspartam
 • Hipofİz (Pitııiter Bez)
 • Psikogram
 • Aspirin Alerjisi
 • Hipokoli
 • Psikojen
 • Astenopati
 • Hipokondriyazis
 • Psikometri
 • Astım
 • Hipoplazı
 • Psikonevroz (Nevroz)
 • Astigmat
 • Hipospadias
 • Psikopati
 • Astigmatlık
 • Hipotansiyon
 • Psorıasıs
 • Astigmattık
 • Hipotrofİ
 • Psorıasıs :
 • Astrositom
 • Hirsütizm Hastalığı
 • Psödogut
 • Aşerme
 • Histamin
 • Psödokolinesteraz
 • Aşı
 • Histen
 • Psöriyatik Artrit
 • Aşı Takvimi
 • Hİsterometri
 • Psöriyazis
 • Aşılama
 • Histerosafpingografi
 • Ptoz
 • Aşın Östrojen Salgılanması
 • Histeroskopi
 • Pulmoner Stenoz
 • Aşın Ruhsal Uyarılma
 • Histopatoloji
 • Pürin
 • Aşırı Doz
 • Hla
 • Quick Testi
 • Aşırı Heyecan
 • Hla-B27
 • Quick Zamanı (Protrombin Zamanı)
 • Aşırı Titizlik
 • Hla-Dr4
 • Ra
 • Aşırı Tüylenme
 • Homeopati
 • Rabdomiyosarkom
 • Aşil Tendon Yırtığı
 • Homeostasi
 • Radikülopati
 • Ataraksi
 • Homoseksüellik (Eşcinsellik)
 • Radyasyon
 • Atavizm
 • Homozigot
 • Radyodermit
 • Ateli
 • Hordeolum
 • Radyografi
 • Ateş Tedavisi
 • Horlama
 • Radyoskopi
 • Ateşli Romatizma
 • Hormon
 • Radyus (Döner Kemik)
 • Atım
 • Hormonal Bozukluklar
 • Rahim Ağzı Kanseri
 • Atipi
 • Hovvell Zamanı
 • Rahim Egzaması
 • Atoni (Gerginlik Kaybı)
 • Human Koryonik Gonadotropin (Hcg)
 • Rahim İçi Yapışıklığı
 • Atp
 • Humerus
 • Rahim Kanaması
 • Atrezi
 • Hyaluronıc Asit
 • Rahim Kanseri
 • Atrofi
 • In Vıtro
 • Rahim Urları
 • Atropin
 • In Vıvo
 • Rahimde Polip
 • Aura
 • Irinotecan
 • Rasyonalizasyon
 • Avuçlayış
 • Isopropyl Lanolate
 • Raşitizm
 • Ay Başı Kanaması Yokluğu
 • ITP
 • Raynaud Fenomeni
 • Ay Başı Kanamasının Uzun Sürmesi
 • İç Sıkıntısı
 • Raynaud Sendromu
 • Ayak Ağrıları
 • İçgüdü
 • Reaksiyon (Tepki, Tepkime)
 • Ayak Burkulması
 • İdeal Kilo
 • Reaktif Artrit
 • Ayak Çıbanı
 • İdiopatik
 • Reaktif Artritler
 • Ayak Kokusu
 • İdiyopatik
 • Reçete
 • Ayak Mantarı
 • İdrar Tutukluğu
 • Redüksiyon
 • Ayak Sağlığı
 • İdrar Yapamama
 • Refleks
 • Ayak Şişmesi
 • İdrar Yolları İltihabı
 • Refleks (Sinir Refleksi)
 • Ayak Terlemesi
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Reflü
 • Azulene
 • İdrar Yolu İltihabı
 • Reflü (Geriye Akma)
 • B Hücresi
 • İdrarda Kan Görülmesi
 • Regl
 • B Vitamini
 • İdyopatik
 • Regresyon
 • B1 Vitamini (Tiyamin)
 • İhtiyozis
 • Regresyon (Geriye Dönüş)
 • B9 Vitamini (Folik Asit)
 • İktidarsız
 • Rehidratasyon
 • Babinski Bulgusu
 • İlaç
 • Reimplantasyon
 • Bac (Bakteriyel Yapay Kromozom)
 • İleoileostomi
 • Reiter Hastalığı
 • Bacak İçi Germe Estetiği
 • İleokolostomi
 • Reiter Sendromu
 • Bademcik Ameliyatı
 • İlk Yardım
 • Rejenerasyon
 • Bademcik İltihabı
 • İmmünelektroforez
 • Rejenerasyon :
 • Bağ
 • İmmünfiksasyon
 • Rejional
 • Bağ Zedelenmesi
 • İmmünglobulinler:
 • Rekalsifikasyon Zamanı
 • Bağımlılık
 • İmmünglobülin (Ig)
 • Rekombinant Dna
 • Bağırsak Kanaması
 • İmmünglobülİn E (Ige)
 • Rekombinasyon
 • Bağışıklama
 • İmmünkompleks
 • Rekürens Sinir
 • Bağışıklık
 • İmmünoglobülin
 • Renk Körlüğü
 • Bağışıklık Sistemi
 • İmperforasyon
 • Renk Körlüğü
 • Bağışıklık Yetmezliği Sendromu
 • İmplantoloji
 • Replantasyon Ameliyatları
 • Bağlantı
 • İn Vitro Fertilizasyon ? Embriyo Transferi
 • Replikon
 • Bahar Yorgunluğu
 • İnatçılık
 • Represyon (Baskılama)
 • Bakar Körlük
 • İncinme
 • Resesif
 • Baker Kisti
 • İncinmek
 • Retiküler Oluşum (Ağsı Oluşum)
 • Bakterisit
 • İndoksil
 • Retina Yırtılması
 • Bakteriyoskopik İnceleme
 • İndol Asetik Asit
 • Retinen
 • Bakteriyostatik
 • İnervasyon
 • Retinitis
 • Bal Özü
 • İnfertilite
 • Retraksiyon
 • Balantidium
 • İnfertüite (Gebekalmazlık, Verimsizlik)
 • Retrodeviasyon
 • Balgam
 • İnfiltrasyon
 • Retroversi
 • Balgamın Sitolojik İncelemesi
 • İnflamasyon (İltihap)
 • Reye Sendromu
 • Balgamlı Öksürük
 • İnflamatuvar Artrit
 • Reynaud
 • Balistokardiyografi
 • İnflamatuvar Artropati
 • Reynaud Sendromu
 • Balizm
 • İnfüzyon
 • Rezeksiyon
 • Balneoterapi
 • İnhalasyon
 • Rhinovirüs
 • Barıum Sulphate
 • İnhibisy On (Ketleme)
 • Ribozim
 • Bartholin Bezi
 • İnkorporasyon
 • Ribozomal Rna
 • Bartolin Apsesi
 • İnme Hastasının Rehabilitasyonu
 • Rinolali (Rinofoni)
 • Bartonella Bacilliformis
 • İnokülasyon
 • Rodopsin
 • Basit Yanıklar
 • İnseminasyon
 • Romatizma
 • Basur
 • İnsersiyon
 • Romatizmal Ateş
 • Baş Ağrısı
 • İnsiilinom (İnsülom)
 • Romatoid Artrit
 • Baş Dönmesi
 • İnstilasyon
 • Romatoidartrit
 • Başat (Dominant)
 • İnsüflasyon
 • Rota Virüs
 • Başdönmeleri
 • İnsülin
 • Rotasyon (Dönme)
 • Batın
 • İnteıferon
 • Röntgen
 • Bazalyom
 • İnterlökin
 • Rpacık
 • Bcg (Calmette-Guerin Basili)
 • İntertrijin
 • Ruh Sağlığı
 • Bebek Bakımı
 • İntravenöz
 • Rüptür
 • Bebek ve Şişmanlık
 • İntravenöz Girişim
 • Saç Dökülmesi
 • Bebeklerde Doğum Lekesi
 • İntron*
 • Saç Sağlığı
 • Bebeklerde Görülen Katarak
 • İnvajinasyon
 • Saç Transplantasyonu
 • Bebeklerde İshal
 • İrade Yitimi (Abuli)
 • Saç Ve Sakal Ağarması
 • Behçet Hastalığı
 • İridektomi
 • Saç Ve Sakal Ağarması
 • Behçet Sendromu
 • İrigasyon (Yıkama)
 • Saçkıran
 • Bel
 • İritis
 • Safra
 • Bel Ağrısı
 • İshal
 • Safra Kesesi
 • Bel Fıtığı
 • İskelet
 • Safra Kesesi İltihabı
 • Bel Soğukluğu
 • İskemi
 • Safra Kesesi İltihabı
 • Bel Soğukluğu
 • İstek
 • Safra Taşı
 • Belsoğukluğu
 • İsteri
 • Safra Taşları
 • Ben
 • İstmus (Kıstak)
 • Safra Yolları
 • Bence - Jones Proteini
 • İşlevsel
 • Safrakesesi
 • Bence-Jones Proteini
 • İşlevsel Normallik
 • Sağ Kalp Yetmezliği
 • Benler
 • İşlevselcilik
 • Sağırlık
 • Bentonıte
 • İştah
 • Sağlamlaştırma Tedavisi (Konsolidasyon)
 • Benzephenone-3
 • İyatrojen
 • Sağlık
 • Benzoık Asit
 • İzodizomi*
 • Sajital
 • Benzoyl Peroxıde
 • İzoimmünizasyon
 • Sakal İltihabı
 • Beparin
 • İzolasyon
 • Sakkuler Anevrizma
 • Beriberi
 • Jejunokolostomi
 • Sakralizasyon
 • Besi Doku
 • Jelatin
 • Saldırganlık
 • Beslenme
 • Jinandri
 • Salgın (Epidemi)
 • Beslenme Bozukluğu
 • Jinatrezi
 • Salgın Menenjit
 • Beslenme Bozuklukları
 • Jinjivit
 • Salisilik Asit
 • Bestıalıty
 • Jojoba Yağı
 • Salmonella
 • Betacaroten
 • Juvenil Kronik Artrit
 • Salpengotomi
 • Beta-Glucan
 • K Vitamini
 • Salpenjektomi
 • Beta-Hidroksit
 • Kabakulak
 • Saman Nezlesi
 • Beyin
 • Kabızlık
 • Sara
 • Beyin Ambolisi
 • Kaburga
 • Sarı Nokta Hastalığı
 • Beyin Anevrizmaları
 • Kadın Sağlığı
 • Sarılık
 • Beyin Damar Hastalıkları
 • Kafatası Trepanasyonu
 • Sarkoidoz
 • Beyin Sarsıntısı
 • Kafein
 • Sars
 • Beyin Travması
 • Kafeizm
 • Satirizm
 • Beyincik Sendromu
 • Kahn Testi
 • Scheuermann Hastalığı
 • Bıoflavonoıd
 • Kalça Çıkıklığı
 • Schwann Hücreleri
 • Bıotın
 • Kaldiyopulmoner Resüsitasyon
 • Sebum
 • Bigeminizm
 • Kalın Bağırsak
 • Sedef Hastalığı
 • Bİlinçdışı
 • Kalın Bağırsak İltihabı
 • Sedef Hastalığı Romatizması
 • Biopsi
 • Kalın Bağırsak İltihabı
 • Sedimantasyon (Alyuvar Çökme Hızı)
 • Bioritim
 • Kallidin
 • Segmentasyon
 • Bipolar Bozukluk
 • Kalp Anevrizması
 • Seks
 • Birincil Kompleks
 • Kalp Çevrimi
 • Selülit
 • Bitkisel Hayat
 • Kalp Frekansı
 • Selüloz
 • Bitlenme
 • Kalp Hastalıkları
 • Semptom
 • Biyokütle
 • Kalp Krizi
 • Sendrom
 • Biyomikroskopi
 • Kalp Masajı
 • Senilite (Yaşlılık)
 • Biyopsi
 • Kalp Ritmi Bozuklukları
 • Sensitizasyon
 • Biyoterapi
 • Kalp Romatizması
 • Sentromer
 • Biyotik Potansiyel
 • Kalp Üfürümü
 • Septik Artrit
 • Biyotip
 • Kalp Yetmezliği
 • Sequestrum
 • Blastula
 • Kalp Zarı İltihabı (Perikardit)
 • Serklaj (Çember)
 • Blefarit
 • Kalsitonin
 • Seronegatif
 • Blefaroplasti
 • Kalsiyum
 • Seroprofilaksi
 • Blok
 • Kan
 • Seroterapi
 • Boğaz
 • Kan Beni
 • Serotonin
 • Boğaza Yabancı Cisim Kaçması
 • Kan Çıbanı
 • Sertleşme Sorunu
 • Boğmaca
 • Kan Gazları
 • Serum Hastalığı
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Kan Grupları
 • Serviks (Dölyatağı Boynu)
 • Boş Gebelik
 • Kan Kaybına Bağlı Anemi
 • Ses Teli Polip
 • Botox
 • Kan Merkezleri
 • Sesamoit (Susamsı) Kemikler
 • Botox
 • Kan Tükürmek
 • Sesil
 • Botriyonukom
 • Kan Uyuşmazlığı
 • Sezaryen Ameliyatı
 • Botulinum Toksini
 • Kanal Tedavisi
 • Sezeryan
 • Boy Yaşı
 • Kanatlı Kürek Kemiği
 • Sfinkter
 • Boyun Fıtığı
 • Kanda Kolesterol Yüksekliği
 • Sfİnkter (Büzgen Kas)
 • Boyun Tutulması
 • Kanlı Akıntı
 • Shigella
 • Böbrek Çıkış Darlığı
 • Kanser
 • Sıcak Sendromu
 • Böbrek Eşiği
 • Kanser Oluşumu
 • Sıkıntı
 • Böbrek İltihabı
 • Kanser Yapıcı
 • Sınav Stresi
 • Böbrek Kistleri
 • Kansızlık
 • Sıraca
 • Böbrek Yetmezliği
 • Kaolin
 • Sıtma
 • Böbreküstü Bezi
 • Kaonjestij Kalp Hastalığı
 • Sıvı Toplanması
 • Bradikinin
 • Kapalı Dolaşım
 • Sıyrık ve Kesikler
 • Bradilali
 • Kapı Toplardamarı (Portal Toplardamar)
 • Sideroz
 • Bradipsişi
 • Kapsül
 • Sifİlom
 • Bronkostenoz (Bronş Daralması)
 • Karaciğer
 • Sigara
 • Bronköpnomoni
 • Karaciğer Bozuklukları
 • Sigmoidoskopi
 • Bronşiolit
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Sigorta
 • Brudzinski Bulgusu
 • Karaciğer Kanseri
 • Siğil
 • Bruselloz
 • Karaciğer Şişmesi
 • Siğil Tedavisi
 • Bul L U İmi (Hidroftalmi)
 • Karaciğer Yağlanması
 • Siğiller
 • Bulantı
 • Karaciğer Yetersizliği
 • Siklopi
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Karaciğer Yetmezliği
 • Silikat
 • Bulaşma
 • Karakter
 • Silikon
 • Bulbus (Soğan)
 • Karantina
 • Silindrom
 • Bulimia Nevroza
 • Karasu Hastalığı
 • Siliyer (Kirpiksi) Cisim
 • Burkulmalar
 • Karbamazepin Dozajı
 • Simgeleştirme
 • Bursa
 • Karbonmonoksit Zehirlenmesi
 • Sinaps
 • Bursit
 • Kardiyak Atım
 • Sindirim Sistemi Kanamaları
 • Bursit (Kesecik İltihabı)
 • Kardiyak Ponksiyon
 • Sinestezi
 • Burun Kanaması
 • Kardiyoanjiyografi
 • Sinir Bozukluğu
 • Burun Tıkanıklığı
 • Kardiyografi
 • Sinir İleticileri
 • Buruna Yabancı Cisim Kaçması
 • Kardiyospazm
 • Sinir Sıkışması
 • Busulfan
 • Kardiyoşirürji
 • Sinirsel Ağrılar
 • Büyük Benler
 • Kardiyoversiyon
 • Sinirsel Kusma
 • Büyüme Geriliği
 • Karın (Abdomen)
 • Sinkondroz
 • Büyüme Hormonu (Gh)
 • Karın Ağrısı
 • Sinostoz
 • C Vitamini
 • Karıncık
 • Sintigrafİ
 • C Vitamini (Askorbik Asid)
 • Karnifİkasyon
 • Sirkumdüksiyon (Dairesel Hareket)
 • Ca-125
 • Karnosin
 • Siroz
 • Caduceus
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Sisioskopi
 • Calcıum Ascorbate
 • Karsinom
 • Sissür
 • Calcıum Gluconate
 • Karsinoz
 • Sistektomi
 • Calendula
 • Karyogram (Kromozom Haritası)
 • Sistem
 • Cam Kemik
 • Karyotip*
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Candıda
 • Kas Ezilmeleri
 • Sisternografİ
 • Capgras Sendromu
 • Kas Tonüsü
 • Sistetnik
 • Cascara
 • Kas Yorgunluğu
 • Sistit
 • Cea (Karsino-Embriyonik-Antijen)
 • Kasık Biti
 • Sistoskop
 • Cenin (Embriyo)
 • Kasık Fıtığı
 • Sitokin
 • Ceramıdes
 • Kaşe
 • Sitozin
 • Cerrahi Komplikasyon
 • Kaşeksi
 • Sivilce
 • Cerrahi Şant
 • Kaşıntı
 • Sivilce Lekeleri
 • Check Up
 • Katalepsi
 • Sivilce Tedavisi
 • Check-Up
 • Kataplazma
 • Sivri Dişler
 • Churg-Strauss Hastalığı/Sendromu
 • Katapleksi
 • Siyah Nokta
 • Churg-Strauss Sendromu**
 • Katarakt
 • Siyalografi
 • Cıtronella Yağı
 • Kateter
 • Siyanokobalamin
 • Cıvık Mantarlar
 • Katrafay Yağı
 • Siyanoz
 • Cilt Lekeleri
 • Kavern
 • Siyatik
 • Cilt Rengi Açıklığı
 • Kavernöz Cisim (Süngersi Cisim)
 • Siyatik Ağrısı
 • Ciltte Pigment Değişimi
 • Kavile
 • Siyatik Sinir
 • Cins
 • Kavografi
 • Skarifİkasyon
 • Cinsel Çekicilik
 • Kaygı (Bunaltı, Anksiyete)
 • Sklerektomi
 • Cinsel İlişki
 • Kaygı Bozuklukları
 • Skleroderma
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Kazein
 • Skleroz
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları
 • Kekeleme
 • Skorbüt
 • Cinsel Rol
 • Kekemelik
 • Sle
 • Cinsel Sorunlar
 • Kekemelik
 • Smear Testi
 • Cisplatin
 • Kellik
 • Sodomi
 • Coombs Testi
 • Keloid
 • Soğuk Algınlığı
 • Coombs Testi
 • Kemik
 • Soğuk Apse
 • Corda Colica (Kalınbağırsak Kordonu)
 • Kemik Dansitometrisi
 • Soleus Kası (Nalınsı Kas)
 • Corpus Luteum
 • Kemik Erimesi
 • Soluk Borusu
 • Couperose
 • Kemik İliği Aspirasyonu
 • Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Coxsackie Virüsü
 • Kemik İliği Biyopsisi
 • Somatik Halüsinasyon
 • Cpk (Kreatinfosfokinaz)
 • Kemik İltihabı
 • Somatizasyon (Bedenselleştinne)
 • Cpk Ölçümü
 • Kemikler
 • Sonda
 • Crede Önlemi
 • Kemoreseptör
 • Sorbitol
 • Crest Sendromu
 • Kemotaksi
 • Sölom
 • Crohn Hastalığı
 • Kemoterapi
 • Spazm
 • Crp
 • Kendinden Geçme
 • Spermatit
 • Crp (C-Reaktif Protein)
 • Kepçe Kulak
 • Spina Bifida
 • Çapak
 • Keratit
 • Spina Bifida
 • Çarpıntı
 • Keratokonus
 • Spinal Anestezi (Raşianestezi)
 • Çatıda Equina (At Kuyruğu)
 • Keratoplasti (Kornea Nakli)
 • Spiral
 • Çekiç Parmak
 • Kesecik (Sakkulus)
 • Spiral
 • Çevresel Sinir Sistemi
 • Keşi Fıtığı (İnsizyonel Hemi)
 • Spiral Türleri
 • Çınlama
 • Kıkırdak
 • Spirometri
 • Çiçek
 • Kıkırdaklar
 • Spondilartrit
 • Çiçek Hastalığı
 • Kıl Kökü İltihabı
 • Spondiloliz
 • Çift Çenekli Bitki (Dikotiledon)
 • Kırık-Çıkık-Burkulma
 • Spoodilolistez
 • Çift Görme
 • Kırıklar
 • Spor
 • Çil
 • Kırım Kongo
 • Spor Yaralanmaları
 • Çinko Eksikliği
 • Kısırlık
 • Sporadik
 • Çivi
 • Kıskançlık
 • Stegomia Fasciata
 • Çocuk Eğitiminde Disiplin
 • Kızamık
 • Stenoz
 • Çocuk Felci
 • Kızamıkçık
 • Stereoradyografi
 • Çocuk Korkuları
 • Kızıl
 • Sterilizasyon
 • Çocuklarda Alerjik Rinit
 • Kızlık Zarı
 • Stimulus (Uyaran, Uyan)
 • Çocuklarda Cinsel Gelişim
 • Kİfoz
 • Stomi
 • Çocuklarda Dagastroenterit
 • Kimotripsin
 • Stres
 • Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
 • Kireçlenme
 • Stres
 • Çoğul Gebelik
 • Kist
 • Stroma
 • Çolyak Refleksi (Solar Refleks)
 • Kistik Fibrozis
 • Stypeven Zamanı
 • Çölyak
 • Kistik Fibröz
 • Su Çiçeği
 • Çürükler
 • Kişilik
 • Su Dengesi
 • Dahili Kullanım
 • Klamidya
 • Su Toplaması
 • Dalak
 • Kleptomani
 • Subakut Nefrit
 • Dalak Büyümesi
 • Klimatoterapi
 • Suçiçeği
 • Dalak Hastalıkları
 • Klinik Termometre
 • Suçluluk Duygusu
 • Damak Yarığı
 • Klirens
 • Suni Solunum
 • Daman Dikeni (Danvin Tüberkülü)
 • Kloforil
 • Surfaktan (Surfactant)
 • Damar İltihaplanması
 • Klomıs
 • Susuzluk
 • Damar Sertleşmesi
 • Klon Bankası (Genom Arşivi)
 • Süblimasyon (Yüceltme)
 • Damar Sertliği
 • Klonlama
 • Süksesyon
 • Damar Sertliği (Ateroskleroz)
 • Kloroz
 • Sünnet
 • Damar Tıkanıklığı
 • Koah
 • Süperenfeksiyon
 • Damping Sendromu
 • Kobalt Tedavisi
 • Süpürasyon (İrinlenme)
 • Darlık (Koarktasyon)
 • Kodon
 • Süspansiyon
 • Davranış
 • Koenzim
 • Süt
 • Davranış Bozuklukları
 • Koenzim Q10
 • Sütten Kesme
 • Deaminasyon
 • Kohler Hastalığı
 • Şarbon
 • Debridman
 • Kol-Baş Atardamarı
 • Şaşılık
 • Decussatio (Çapraz)
 • Koledoktomi
 • Şeker Eksikliği Koması
 • Deferansiyel Arter (Ersuyu Kanalı Atardamarı)
 • Koleksiyonomani
 • Şeker Hastalığı
 • Defibrilasyon
 • Kolektomi
 • Şeker Krizi
 • Deiters Çekirdeği
 • Kolera
 • Şekerli Diabet
 • Deja-Vu
 • Kolesterol
 • Şifa
 • Dekolman
 • Kolesterol Ester
 • Şifalı Bitkiler
 • Dekortikasyon
 • Kolesteroloz
 • Şirpençe
 • Dekstroz (Glikoz)
 • Kolestrol Yüksekliği
 • Şişmanlık
 • Delesyon
 • Kolik
 • Şişmanlık (Oberite)
 • Deli Dana Hastalığı
 • Kolinesteraz
 • Şizofreni
 • Demans
 • Kollajen
 • Şizofrenik Bozukluk
 • Demet (Fasikül)
 • Kolobom
 • Şizoit
 • Demir
 • Kolon Kanseri
 • Şizont
 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Koloni
 • Şok
 • Demir Miktarının Belirlenmesi
 • Kolonoskopi
 • Şurup
 • Denervasyon
 • Kolostomİ
 • T Hücresi
 • Denge
 • Kolposkopi
 • Takı Alerjisi
 • Dengeli Beslenme
 • Koma
 • Taklit
 • Depresyon
 • Komedon
 • Takvim Yöntemi
 • Deri Çatlakları
 • Kompleks
 • Talamus
 • Deri İltihabı
 • Kompleman
 • Talasemi
 • Deri Kanseri
 • Komplikasyon
 • Talasemi Major
 • Deri Kuruluğu
 • Kompresyon
 • Talk
 • Deri Lekeleri
 • Komprime
 • Tamamlayıcı Tıp
 • Deri Testi
 • Kompüterize Tomografi
 • Tampon Uygulamak
 • Deriiçi Reaksiyon
 • Konak
 • Tanı
 • Dermatofibrom
 • Kondil
 • Tansiyon Düşüklüğü
 • Dermatom
 • Kondrit
 • Tansiyon Yüksekliği
 • Dermatomiyozit
 • Kondroblastom
 • Tarama
 • Dermoabrazyon
 • Konizasyon
 • Tatarcık Humması
 • Dermomiyotom
 • Konjenital
 • Tavşan Dudak
 • Detoksifikasyon
 • Konjestiyon
 • Tavuk Karası
 • Dexa
 • Konjonktivit
 • Tecavüz
 • Dezoksiribonükleaz
 • Konnektif Doku Hastalıkları
 • Tedavi
 • Dha
 • Konsantrasyon
 • Tek Yumurta İkizleri
 • Dhea
 • Konsepsiyon
 • Tekrarlayan Ateş
 • Dıhydroxyacetone (Dha)
 • Konstipasyon
 • Tekrarlayan Düşük
 • Dış Gebelik
 • Kontraktür
 • Tekrarlayan Otit
 • Dışkı Tutamama
 • Kontrast Madde
 • Tekrarlayan Üriner Enfeksiyon
 • Dışkılama Zorluğu
 • Kontroendikasyon
 • Telepati
 • Diabet
 • Kontrol Grubu
 • Telkin
 • Diffüz
 • Kontüzyon
 • Telomere
 • Difteri
 • Konuşma Geriliği
 • Temel Yağ Asitleri
 • Digoksin Miktarının Belirlenmesi
 • Konversiyon
 • Temporal Arterit
 • Dikkat Bozukluğu (Hipoprozeksi)
 • Konvülsiyon
 • Temporal Kemik (Şakak Kemiği)
 • Dikkat Yetersizliği
 • Koprofili (Skatofili)
 • Temriye
 • Dikrotizm
 • Koprokültür
 • Tenisçi Dirseği
 • Dil
 • Koprolani
 • Terleme Tedavisi
 • Dil Felci
 • Kordon Kanı
 • Terleme Yokluğu
 • Dilatasyon
 • Kordosentez
 • Termal Yanıklar
 • Dimorfizm
 • Koristi
 • Termoanaljezi
 • Diploid*
 • Korku
 • Ters Rahim
 • Direkt Bilirubin
 • Kornea Nakli
 • Tersiyan Sıtma
 • Dirsek Kırıkları
 • Korona (Taç)
 • Testis
 • Disfaji
 • Korteks (Kabuk)
 • Testis Hastalıkları
 • Disfonksiyon
 • Kortikosteroidler
 • Testis İltihabı
 • Disfori
 • Kortizon
 • Teşhircilik
 • Disgenezi
 • Koryon
 • Tetanos
 • Disgerminom
 • Koşullanma
 • Tetanoz
 • Dishidroz
 • Koşullu Refleks
 • Tıbbi İnceleme
 • Disk Problemleri
 • Kozalji
 • Tırnak Batması
 • Diskromi
 • Kozmetik
 • Tırnak Sağlığı
 • Dislali
 • Köprü
 • Tifo
 • Disraetri
 • Kör Çıban
 • Tifüs
 • Disseksiyon
 • Körbağırsak Apandisi
 • Tik Bozuklukları
 • Distikyaz
 • Kötü Huyluluk (Habaset)
 • Timin
 • Distopi
 • Kötü Kokulu Burun Akıntısı
 • Timpan Kirişi
 • Distorsiyon
 • Kramp
 • Timpanik Parasentez
 • Distosi
 • Kranyektomi
 • Timüs
 • Distraksiyon
 • Kreatin
 • Tinea
 • Distrofi
 • Krisia
 • Tiroid
 • Diş Eti Çekilmesi
 • Kriyoglobulin
 • Tiroid Bezi Rahatsızlıkları
 • Diş Eti İltihabı
 • Kriz
 • Tiroidektomi
 • Diş Eti Kanaması
 • Kromoprotein
 • Tiroit Bezi
 • Diş Fırçalama Tekniği
 • Kronaksi
 • Tirozin
 • Diş Gelişimi
 • Kronik Böbrek Yetmezliği
 • Titanyum Dioksit
 • Diş Gıcırdatma
 • Kronik Depresyon
 • Titreme
 • Diş Taşları
 • Kronik Kabızlık
 • Titremek
 • Divertiküloz
 • Kronik Kusma
 • Toksik Şok Sendromu
 • Diyabet
 • Kronik Yorgunluk
 • Toksoid
 • Diyabetes Mellitus ( Şeker Hastalığı)
 • Kryo (Prezervasyon)
 • Tonsillektomi Endikasyonları
 • Diyabetik Retinopati
 • Ksantogranülom
 • Topikal
 • Diyafanoskopi
 • Ksantopsi
 • Topuk Ağrısı
 • Diyagnostik
 • Ksenodiyagnoz
 • Topuk Dikeni
 • Diyaskopi
 • Ksiloz Yükleme Testi (Ağızdan)
 • Torakoskopi
 • Diyastaz
 • Kuartan Sıtma
 • Torasentez
 • Diyatermokoagülasyon (Elektrokoagülasyon)
 • Kuduz
 • Torsiyon
 • Diyerez
 • Kulak Ağrısı
 • Tortikollis
 • Diyet
 • Kulak Burun Boğaz
 • Toxoplasma Göndii
 • Diyoptri
 • Kulak Çınlaması
 • Trakea
 • Dizanteri
 • Kulak Kiri
 • Trakea (Soluk Borusu)
 • Dizomi
 • Kulak Kistleri
 • Trakeoskopi
 • Dna Testi
 • Kulak Zarında Yırtılma
 • Trakeotomi
 • Doğum Kontrol
 • Kurdeşen
 • Transaminazlar
 • Doğum Kontrol Hapı
 • Kurşun Zehirlenmesi (Satümizm)
 • Transdüksiyon
 • Doğum Kontrol Hapları
 • Kurt Adam Sendromu
 • Transfer
 • Doğum Lekeleri
 • Kusmak
 • Transformasyon*
 • Doğum Sancıları
 • Kuş Gribi
 • Transgenik Canlı
 • Doğum Sancısı
 • Kuşpalazı
 • Translokasyon
 • Doğum Sonrası Depresyon
 • Kuşpalazı(Difteri)
 • Transplantasyon (Nakil)
 • Doğumsal
 • Kuvöz
 • Transüda
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları (Vsd)
 • Küçük Akdeniz Hastalığı
 • Travestizm (Transvestizm)
 • Doğurganlık
 • Kürek Kemiği (Skapula)
 • Travma
 • Doğuştan Kalça Çıkığı
 • Kürtaj
 • Treonin
 • Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Lab-Ferment
 • Trepanasyon
 • Doku
 • Laktoz
 • Tridronefroz
 • Doku Reddi
 • Laküner Bağ (Gimbernat Bağı)
 • Trigeminal Nevralji
 • Dolama
 • Lamina
 • Trigliserid
 • Dolgu Maddeleri
 • Lanolin
 • Tripsinojen
 • Domain
 • Lanolin Alkol
 • Triptofan
 • Domuz Gribi
 • Laparoskopik Fetal Cerrahi
 • Triseps (Üç Başlı Kas)
 • Donavonoz
 • Laringosel
 • Trizomi
 • Dong Quaı
 • Laser
 • Trna
 • Donmalar
 • L-Askorbik Asit
 • Trofoblast
 • Doping
 • Lavator Ani
 • Trokar
 • Doppler Etkisi
 • Lavman Opak
 • Trolizm
 • Dorsal
 • Lavman Uygulaması
 • Trombin
 • Dosimazi
 • Lbüminüri
 • Trombin Zamanı
 • Doz
 • Leber Retina
 • Tromboelastografi
 • Dozimetri
 • Lejyoner Hastalığı
 • Trombositler
 • Döl Yatağı
 • Leke
 • Trombositopeni
 • Drepanosit
 • Lenf Bezleri Büyümesi
 • Trombositoz
 • Dudak Çatlaması
 • Lenfadenit
 • Trombüs
 • Dudak Estetiği
 • Lenfanjektazİ
 • Tubulus (Borucuk)
 • Dupuytren Kontraktürü
 • Lenfatik Sistem
 • Tunİka
 • Dura Mater (Sertzar)
 • Lenfoepitelyom
 • Turgor
 • Duyum
 • Lenfokin
 • Turnike
 • Düzeltilmiş Yaş
 • Lenfoma
 • Tüberkiloz
 • Dxa
 • Lenfopeni
 • Tüberkül
 • E.Coli
 • Lenfosit
 • Tüberkülom
 • Eczema
 • Lenfödem
 • Tükürük Bezi İltihabı
 • Edema
 • Lerji
 • Tükürük İncelemesi
 • Edrosel
 • Letalite
 • Tümefaksiyon
 • Edta
 • Leydİgom
 • Tüp Bebek
 • Efektör
 • Lifli Gıdalar
 • Tüp Bebek
 • Eferent (Götürücü)
 • Ligatür
 • Tüp Kanseri
 • Egzama
 • Liken Planus
 • Uçuk
 • Egzema
 • Lipoaspirasyon
 • Ultrason
 • Egzersiz Sonrası Kas Sertliği
 • Lipoprotein
 • Unipolar
 • Einhorn Sondası
 • Liposuction
 • Unutkanlık
 • Ekinokok
 • Lipotimi
 • Ur
 • Ekinokok :
 • Lipozom
 • Utanma
 • Eklem Ağrısı
 • Litiyaz
 • Uterus Bicornis
 • Eklem Hipermobilitesi
 • Litotomi
 • Uyanlabilirlik
 • Eklem İltihabı
 • Lityazis
 • Uyarılma
 • Ekmnez
 • Lityum Dozajı
 • Uyku Bozuklukları
 • Ekokardiyogarfi
 • Liyaz
 • Uyku Hastalığı
 • Ekosistem
 • Lizin
 • Uyku Ve Evreleri
 • Eksfida
 • Lmmünnoglobulin E (Ige)
 • Uykusuzluk
 • Eksiklik
 • Lob
 • Uyuma Yönelik Davranışlar
 • Eksizyon
 • Lobektomi
 • Uyumlu Cinsellik
 • Ekskret
 • Lobit
 • Uyumsuzluk
 • Eksositoz
 • Lobül
 • Uyurgezerlik
 • Ekstansiyon (Doğrultma, Uzaklaştırma)
 • Loğusa Humması
 • Uyuşmazlık
 • Ekstansör Kaslar (Doğrultucu Kaslar)
 • Loj (Bölme)
 • Uyuşturucu Bağımlılığı
 • Ekstrasistol
 • Lokalize
 • Uyuşturucu Maddeler
 • Ekstrofİ
 • Lomber Ponksiyon
 • Uyuz
 • Ektodermal Displazi
 • Lomustin
 • Uzun Süreli Adet
 • Ektopi
 • Lökopeni
 • Üçlü Test
 • Ektopik (Dış) Gebelik
 • Lökoplazi
 • Ülser
 • El
 • Lökore
 • Üre
 • El Bileği Tendinitisleri
 • Lösemi
 • Üre Klirensi
 • El Kırıkları
 • Lumbago
 • Üremi
 • El Titremesi
 • Lusiferin
 • Üreterektomi
 • Elektirik Çarpmaları
 • Luteom
 • Üreterotomi
 • Elektrobisturi
 • Lyme Hastalığı
 • Ürik Asit
 • Elektrodiyagnostik
 • Magnezyum Alüminyum Silikat
 • Ürolitiyaz
 • Elektroensefalogram
 • Magnezyum Askorbil Palmitat
 • Ürtiker
 • Elektroforesis
 • Makroşeli
 • Üşümek
 • Elektroforez
 • Maksilla (Üstçene Kemiği)
 • Üveit
 • Elektrokardiyoskop
 • Maküla Lulea (San Leke)
 • Üzengi
 • Elektrokoter
 • Malakoplaki
 • Vagotomi
 • Elektromiyografi
 • Malazi
 • Vagus
 • Elektroşok
 • Malfonksiyon
 • Vajina Daraltma
 • Elısa
 • Malformasyon (Oluşum Bozukluğu)
 • Vajina Estetiği
 • Elısa (Enzyme-Linked İmmunosorbent Assay)
 • Malign Melanom
 • Vajina Kaşıntısı
 • Elle İlişki
 • Malnutrisyon
 • Vajinal Akıntı
 • Embolektomi
 • Malnütrisyon
 • Vajinal Kanamalar
 • Emboli
 • Malpighi Cisimcikleri (Böbrek Glomerüleri)
 • Vajinal Mantar Enfeksiyonları
 • Embolizm
 • Mamografi
 • Vajinal Salgı Azlığı
 • Embolizm V
 • Mamotermi
 • Vajinalit
 • Embriyon
 • Mannitol
 • Vajinoplasti Ameliyatı Nedir?
 • Empati
 • Mantar
 • Vakum Tedavisi
 • Emülsiyon
 • Mantar Zehirlenmeleri
 • Valgus
 • Emzirme
 • Manyetik Rezonansla Görüntüleme
 • Valsalva İşlemi
 • Enartroz
 • Maphthera
 • Valvül (Kapakçık)
 • Endemik
 • Marfan Sendromu
 • Valvülektomi
 • Endokard
 • Marfan Sendromu :
 • Valvülopati
 • Endometriozis
 • Markoniterapi (Mikrodalga Tedavisi)
 • Valvüloplasti
 • Endometrium
 • Martin-Pettit Tepkimesi
 • Vampir Hastalığı
 • Endometriyoz
 • Mastit
 • Vanadyum
 • Endositoz
 • Mastitis
 • Varikoselin
 • Endoskop
 • Mastopeni
 • Varis
 • Endoskopi
 • Mastosit (Mast Hücresi)
 • Varis Ülseri
 • Enfarktüs
 • Mcv
 • Variyoloit
 • Enfeksiyon
 • Meatus
 • Varsanı (Halüsinasyon)
 • Enfeksiyöz Mononükleoz
 • Meckel Divertikülü
 • Varus
 • Engellenme (Früstrasyon)
 • Medulla
 • Varus Deformitesi
 • Engelli
 • Medülloblastom
 • Varyasyon
 • Enjeksiyon
 • Megakolon
 • Vaskülarizasyon
 • Enkoprezi
 • Megaüreter
 • Vazektomi
 • Ensefalit
 • Mehmet Öz
 • Vazektomi
 • Ensefalografi (Pnömoensefalografi)
 • Meissner Ağı
 • Veba
 • Ensefalosej
 • Mela İkter
 • Ventilasyon (Havalanma)
 • Entamoeba Hystolytica
 • Melanoz
 • Ventilatör
 • Enteroanastomoz
 • Melatonin
 • Ventral
 • Enteroglükagon
 • Melez
 • Verem
 • Enterokolit
 • Melphelan
 • Verimlilik
 • Enteropatik Artrit
 • Meme Absesi
 • Vestibül
 • Enteropatik Artropati
 • Meme Ağrısı
 • Vinorelbine
 • Enterostomi
 • Meme Kanseri
 • Viral Artrit
 • Entezit
 • Meme Termografisi
 • Virüs Zatürreesi
 • Entezopati
 • Memelerden Süt Gelmesi
 • Viseralji
 • Entropion
 • Memenin Paget Hastalığı
 • Vitamin A
 • Entübasyon
 • Menadion
 • Vitamin C
 • Enükleasyoo
 • Menenjit
 • Vitamin K
 • Envazyon
 • Meningokok
 • Vitaminler-Beslenme
 • Envolüsyon
 • Meninksler
 • Vitiligo
 • Enzimopati
 • Menisküsler
 • Volemi
 • Epa
 • Menopoz
 • Volvülüs
 • Epididimis
 • Menopozda Beslenme
 • Vücut Dışı Kan Dolaşımı
 • Epilasyon
 • Menopozda Meditasyon
 • Vücut Kitle İndexi
 • Epilepsi
 • Meraljia Parestetika
 • Waldeyer Lenf Halkası
 • Epitel Dokusu
 • Metabolik Hastalıklar
 • Wegener Granülomatozu
 • Epizyotomi
 • Metal Üzengi
 • Wrisberg Ara Siniri
 • Eps
 • Metaplazi
 • Yabancı Cisimler
 • Epstein-Barr Virüsü
 • Metastatik
 • Yağ
 • Ereksiyon
 • Metastaz
 • Yağ Bezeleri
 • Eretizm
 • Methotrexate
 • Yağ Embolisi
 • Ergenlik
 • Meydana Gelişi
 • Yağ Enjeksiyonları
 • Ergenlik Sivilcileri
 • Mezenkim
 • Yağlar
 • Eriserasyon
 • Mezo
 • Yak Çıbanı
 • Erişkinde Şaşılık
 • Mide Ekşimesi
 • Yak Terlemesi
 • Eritroz (Alyuvar Fazlalığı)
 • Mide Fıtığı
 • Yalan Söyleme Hastalığı
 • Erkeklerde Gebelik Belirtileri
 • Mide Kanseri
 • Yalancı Eklem (Psödoartroz)
 • Erkekte Meme Büyümesi
 • Mide Tembelliği
 • Yalancı Erdişilik (Psödohermafroditizm)
 • Erken Boşalma
 • Mide Ülseri
 • Yalancı Varsam
 • Erotizm
 • Migren
 • Yan Dolaşım
 • Erozyon
 • Migren (Yarım Baş Ağrısı)
 • Yanık Tedavisi
 • Ertesi Gün Hapı
 • Mikrodonti
 • Yanıklar
 • Esteraz
 • Mikrolavman
 • Yanılsama
 • Estetik
 • Mikropoliadeni
 • Yapay Anestezi
 • Eşeyli Üreme
 • Mikrositom
 • Yapay Dölleme
 • Eşeysiz Üreme
 • Milya
 • Yapay Hibernasyon
 • Eşik
 • Min
 • Yapay Kalp Kapağı
 • Eşik Sinyali
 • Mineraller
 • Yara
 • Ev Kazaları
 • Minimal Letal Doz
 • Yaralanmalar
 • Fakoemülsifikasyon
 • Mirengotomi (Timpanotomi)
 • Yaralar
 • Fallot's Tetralogy
 • Misel
 • Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu
 • Fannakopi
 • Mitoxantrone
 • Yaşlılık Hastalığı
 • Fantazi
 • Mitral Stenozu
 • Yaşlılık Hastalıkları
 • Fantezi
 • Mitridatizm
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Fantom Kol - Bacak
 • Miyalji (Kas Ağnsı)
 • Yaz İshali
 • Faranjit
 • Miyelokültür
 • Yaz Zatürresi
 • Faringoskopi
 • Miyokardit (Kalp Kası İltihabı
 • Yeme Bozuklukları
 • Farmakobi
 • Miyokloni
 • Yemek Borusu Spazmı
 • Farnesol
 • Miyosis
 • Yemek Yeme Bozuklukları
 • Fasciolopsis Buski
 • Miyotomi
 • Yeniden Eğitme
 • Fasiit
 • Mizofobi (Rupofobi)
 • Yenidoğan (Uyku Sorunları)
 • Fauna
 • Monoartrit
 • Yenidoğan Normal Bulguları
 • Fekalit
 • Monomani
 • Yeşil Çay
 • Felç
 • Monopleji
 • Yetmezlik
 • Felç Kaşıntısı
 • Monorşidizm
 • Yılan Sokması
 • Felty Sendromu
 • Monosit
 • Yılancık
 • Fenilketonuri
 • Mono-Test
 • Yoğunluk
 • Feokromositom
 • Monozigot (Monokoryal)
 • Yoksunluk Sendromu
 • Fetişizm
 • Morarma
 • Yumrulu Guatr
 • Fıtık
 • Morarma (Siyanoz)
 • Yumurtalık (Over) Kistleri
 • Fıtık Korsesi (Fıtık Bağı)
 • Morbidite
 • Yumuşak Doku Romatizması
 • Fibrin
 • Morbozite
 • Yükleme Testi
 • Fibrinojen
 • Mortalite (Ölüm Oranı)
 • Yüksek Tansiyon
 • Fibrinoliz
 • Motorize Çivi İle Boy Uzatma Yöntemi
 • Yüz Germe
 • Fibroelastoz
 • Mozaik*
 • Zatülcenp
 • Fibroid
 • Mr
 • Zatürre
 • Fibrokistik Hastalık
 • Mrı
 • Zatürree (Pnömoni)
 • Fibromatoz
 • Mukopolisakkaridoz
 • Zayıflama
 • Fibromiyalji
 • Mukopolisakkarit
 • Zayıflık
 • Fibroskleroz
 • Mukoprotein
 • Zedoari Yağı
 • Fick İlkesi
 • Mutasyon
 • Zehirlenme
 • Fikir Uçuşması
 • Müzmin Safra Kesesi İltihabı
 • Zeka Yaşı
 • Fiksasyon
 • Mycobacterium
 • Zekâ Yaşı
 • Firengi
 • Narkoanaliz
 • Zigomatik Kemik (Elmacık Kemiği)
 • Fistül
 • Narkomani
 • Zihinsel Yorgunluk
 • Fitoplankton
 • Narsisizm
 • Zona
 • Fizyolojik
 • Narsizm
 • Zona Hastalığı
 • Flaskite
 • Nasogastrik Tüp (Nasogastrıc Tube-Ng Tube
 • Zoofili
 • Flatter
 • Nefes Darlığı
 • Zooprofilaksi
 • Flavoprotein
 • Nefes Kokusu
 • Zootoksin

 • A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

  SAĞLIK HABERLERİ Tüm Haberler Sağlık Haberleri Rss
  Covid aşısı: 'Normal hayata' dönüş ne kadar sürebilir, nüfusun ne kadarının aşılanması gerekir?
  Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 746'ya yükseldi
  30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: 30 Kasım Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 30 Kasım gerçek vaka sayısı kaç?
  - Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artıyor
  Kabine toplantısı sonrası açıklamalar neler? Kabine toplantısı bitti mi? Covid19 tedbirleri: Yeni yasaklar neler?
  Vali Taşbilek "misafirliğe gitmeyin" çağrısını yineledi
  Son dakika! Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem
  SABİM'e "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde ödül
  'Covid krizi İngiltere'de 700 bin kişiyi yoksulluğa sürükledi'
  Covid: Reuters'a göre Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağını sıkılaştırılması bekleniyor
  Yapay zeka ile maske takmayan vatandaşlar böyle uyarılıyor

  FOTO GALERİ Tüm Foto Galeriler
  Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
  Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
  Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
  Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
  Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
  Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
  Lahana Yapraklarını Göğsünüze Sarın, Faydası İnanılmaz
  Lahana Yapraklarını Göğsünüze Sarın, Faydası İnanılmaz

  SAĞLIK VİDEOLARI Tüm Videolar
  Sağlık Video Bitkiler Sağlıklı Yaşlanmayı Destekliyor
  Bitkiler Sağlıklı Yaşlanmayı Destekliyor
  Sağlık Video Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Sağlık Video Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Sağlık Video Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

   

  [Hata Bildir]