Mide Ulseri ve Tedavisi ile ilgili Sağlık Terimleri ve Anlamları.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

 • 3 Aylık Aşı
 • Freiberg İnfarktüsü
 • Obstriktif Uyku Apne Sendromu
 • A Vitamini
 • Frengi
 • Obstrüktif Sarılık
 • Abse
 • Frozen Sectİon (Dondurulmuş Kesit)
 • Obtürasyon
 • Abstinans Sendromu
 • Fruktoz
 • Oct (Ornitin-Karbaınil-Transferaz)
 • Abulia
 • Früktoz
 • Odditis
 • Acıkma
 • Fundus İncelemesi (Funduskopi)
 • Odontoblast
 • Açhk Hastalığı
 • Fungus
 • Odyoloji
 • Açık Atardamar Kanalı
 • Galaktore
 • Oedipus Kompleksi
 • Açlık
 • Galvanokoter
 • Oftalmoloji
 • Adale Romatizması
 • Gamet
 • Oftalmopleji
 • Adaptasyon
 • Gametogenez
 • Oidipus Kompleksi
 • Addis Sayımı
 • Ganglion
 • Oklüzyon (Kapanma)
 • Addison Hastalığı
 • Gasfroenterostomi
 • Oksalik Asit
 • Adele Çekilmesi
 • Gasfropati
 • Oksijen Tedavisi
 • Adele Krampları
 • Gastralji
 • Oksinler
 • Adele Romatizması
 • Gastrektazi
 • Oksiyür (Kılkurdu)
 • Adenit
 • Gastrİk Analizler
 • Oksotrof
 • Adenofibrom
 • Gastrin
 • Oksürük
 • Adenoidler
 • Gastrit
 • Okülomotor Kaslar
 • Adenom
 • Gastrit-Ülser
 • Oliguri
 • Adet Ağrısı
 • Gastrodııodenostomi
 • Oluk
 • Adet Düzensizliği
 • Gastroduodenit
 • Omurga Romatizması
 • Adet Sendromu
 • Gastroduodenoskopf
 • Omurilik Sinirleri
 • Adneksit
 • Gastrodüodenit
 • Omurilik Zedelenmesi
 • Adrenalin
 • Gastroenterelog
 • Omuz Ağrıları
 • Aerosol Tedavisi
 • Gastroenterit
 • Onikiparmak Bağırsağı Ülseri
 • Aferent
 • Gastroenteroloji
 • Onikogrifoz
 • Aft
 • Gastroentestinal Hormonlar
 • Onikomikoz
 • Agenitalizm
 • Gastrointestinal
 • Onirizm
 • Aglütinojen
 • Gastrointestinal Yol
 • Onkojen
 • Agoni
 • Gastrojejunostonu
 • Oogami
 • Agraniilositoz
 • Gastrolit
 • Oosit Toplanması
 • Ağız Boşluğu
 • Gastropeksi
 • Oospor
 • Ağız Kokusu
 • Gastroptozis
 • Operatör Gen
 • Ağız Kuruluğu
 • Gastrosükore
 • Opsonin
 • Ağız Kuruluğu
 • Gaz Sorunu
 • Optik Kiyazma (Görme Siniri Çaprazı)
 • Ağız Ve Diş Sağlığı
 • Gazlar
 • Optometri
 • Ağız Yaraları
 • Gebeliğe Hazırlık
 • Orbiküler Kas (Yuvarlak Kas)
 • Ağrı
 • Gebelik
 • Organ
 • Ağrılı Aybaşı Hali
 • Gebelik Döneminde Egzersiz
 • Organ Kopması
 • Aha
 • Gebelik Süreci
 • Organel
 • Aids
 • Gebelik Testi
 • Orgazm
 • Aile İçi Şiddet
 • Gebelikte Beslenme
 • Orifİs
 • Aile Planlaması
 • Gebelikte Cinsel Yaşam
 • Orşiepididimit
 • Ailesel Akdeniz Ateşi
 • Gebelikte İlaç Kullanımı
 • Orşit
 • Akciğer Embolisi
 • Gebelikten Koruyucu İğneler
 • Orşiyalji
 • Akciğer Kanseri
 • Gece Yanığı
 • Orşiyoblastom
 • Akciğer Ödemi
 • Geğirmek
 • Ortakulak İltihabı
 • Akdeniz Anemisi
 • Gelatin
 • Ortama Uyum
 • Akne
 • Gelişimsel Kalça Displazisi (Gkd)
 • Ortofoni
 • Akne Tedavisi
 • Gelişme Geriliği
 • Ortopedi
 • Akne Vulgaris
 • Gelon (Eritem Pernö)
 • Ortopedik Alçı
 • Akneiform Lezyon
 • Gen
 • Osgood Schlatter Hastalığı
 • Akondroplazi
 • Gen Ailesi
 • Osilografi
 • Akraba Evlilikleri
 • Gen Haritalaması
 • Osilometri
 • Akrep Sokması
 • Gen Tedavisi
 • Osleomiyelit
 • Akroanestezi
 • Gen*
 • Osteoartrit
 • Akromegali
 • Genel Anestezi
 • Osteokondrit
 • Akroparestezi
 • Genel Sağlık
 • Osteom
 • Akrosiyanoz
 • Genetik Kod
 • Osteonekroz
 • Aktif Kömür
 • Genital Anomaliler
 • Osteoperiostit
 • Aktomiyozin
 • Genital Bölge Beyazlatma
 • Osteoporoz
 • Akupressur
 • Genital Bölge Estetiği
 • Ostium (Ağız)
 • Akupunktur
 • Genital Dönem
 • Ostoartrit
 • Akustik Maküla
 • Genital Uçuk
 • Otizm
 • Akut
 • Geniz Eti
 • Otoentoksikasyon
 • Akut Bakteriyel Menenjit
 • Genom Projesi
 • Otoimmün Hastalık
 • Akut Böbrek İltihabı
 • Geri Çekme
 • Otonomi
 • Akut Bronşit
 • Gerontoloji
 • Otopsi
 • Akut Glomerulonefrit
 • Gestoz (Gebelik Tokseraisi)
 • Otopsi (Nekroskopi)
 • Akut Pankreatit
 • Gevşek Penis
 • Oturga Kemiği (İskiyon)
 • Akut Romatizmal Ateş
 • Gıda Zehirlenmeleri
 • Oturma Banyosu
 • Alanin
 • Gıp
 • Ovariyojenez
 • Albino
 • Gırtlak İltihabı
 • Ovaryum (Yumurtalık):
 • Albümin
 • Gilbert Sendromu
 • Over
 • Albüminüri
 • Gingko Biloba
 • Owren Trombosit Testi
 • Alçıya Alma
 • Gizli Boğmaca
 • Ozmoreseptörler
 • Aldolaz
 • Glikojen
 • Öğrenme
 • Aldosteron
 • Glikoz Yükleme Eğrisi
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Alerji
 • Glikozitler
 • Öğürme
 • Alerjik Deri Testleri
 • Glokom
 • Ökaryot Hücre
 • Alerjik Hastalıklar
 • Glomerül Filtrasyonu
 • Önemli Yanıklar
 • Alerjik Nezle
 • Glottis
 • Östradİyol
 • Alerjik Tepki
 • Glukoz
 • Östriyol
 • Algılama
 • Glütatyon
 • Östrojen
 • Algılama Eşiği
 • Golfçü Dirseği
 • Östrojen Hormonlar
 • Algodistrofi
 • Golgi Kas-Kiriş Organı
 • Ötanazi
 • Alın Kemiği
 • Göbek Fıtığı
 • Ötenazi
 • Alkaloz
 • Göbek Yağlanması
 • Özdeşleşme
 • Alkolizm
 • Göğüs Ağrısı
 • Öznel Gerçeklik
 • Allantoın
 • Göğüs Büyütme
 • Özofago-Gastrostomi
 • Allantois
 • Göğüs Kafesi
 • Özofagus (Yemek Borusu)
 • Allotriyofaji
 • Göğüs Küçültme
 • Öztelkin
 • Aloe Vera
 • Göğüste Su Toplaması
 • Özürlü
 • Alopesiler
 • Göğüste Su Toplanması
 • Özürlü Kemik Oluşumu (Osteogenez İmperfekta)
 • Alport Sendromu
 • Görme Muayenesi
 • P Vitamini
 • Alternatif Tıp
 • Göz Ağrısı
 • Pace-Maker
 • Alternatif Tıp
 • Göz Bozuklukları
 • Pakidermi
 • Althea
 • Göz Damlası
 • Pakiplörit
 • Altıncı Hastalık
 • Göz Kamaşması
 • Paleontoloji
 • Altını Islatmak
 • Göz Kaşıntısı
 • Pamukçuk
 • Alüminyum Zehirlenmesi
 • Göz Kuruluğu
 • Pandisit
 • Alyuvar Yıkımı
 • Göz Kuruluğu
 • Panik
 • Alzheimer
 • Göz Merceği
 • Panik Atak
 • Ambivalans
 • Göz Nezlesi
 • Pankreas
 • Ameliyat
 • Göz Odası
 • Pankreatin
 • Amfizem
 • Göz Seğirmesi
 • Pankreozimin
 • Aminoasitler
 • Göz Şişliği
 • Pansitopeni
 • Amipli Dizanteri
 • Göz Tansiyonu
 • Pantenol
 • Amiyotoni
 • Göz Tiki
 • Papillont
 • Amiyotrofik Lateral Skleroz
 • Göz Yaşı Kesesi İltihabı
 • Papillosfinkterotomi
 • Amnezi
 • Gözaltı Koyuluğu
 • Papillotomi
 • Amnios Sıvısı
 • Gözbebekleri İltihabı
 • Parafito
 • Amnios Sıvısı Fazlalığı
 • Gözi İltihabı
 • Paragangliyon
 • Amniyon
 • Gözkapağı
 • Parakeratoz
 • Amniyon Sıvısı
 • Gözkapağı Fİmozu
 • Paraneoplastiksendrom
 • Amniyosentez
 • Gözkapağı İltihabı
 • Paranoya
 • Amonyak
 • Gözlem Altına Alma
 • Parasempatik Sinir Sistemi
 • Anafilaksi
 • Gözyaşı Kemiği
 • Parathonnon (Pıtı)
 • Anaklorhidri
 • Gözyaşı Sistemi
 • Paratifo
 • Anakuzi
 • Grafomani
 • Paratroit Hormon
 • Anal Fissür
 • Graftın Alıcıyı Reddi (Graft Versus Host Hastalığı-Gvhd
 • Parazitoloji
 • Anal Kaşıntı
 • Grand Mal
 • Parenkima
 • Analjezik
 • Granülom
 • Parinaud Belirtisi
 • Anamnez
 • Granülosit
 • Parkinson
 • Anatomi
 • Granülositler
 • Parmak
 • Anatomik Bölge
 • Grip
 • Parmakpulpası
 • Anazarka
 • Grup Tedavisi
 • Parodontopati
 • Androjen
 • Guanin
 • Paroksismal
 • Androloji
 • Guatr
 • Parsiyd Tromboplastİn Zamanı
 • Andropoz
 • Guillain - Barre Sendromu
 • Paryetal Kemik (Yankafa Kemiği)
 • Anemi
 • Gut
 • Pasif - Agresif Kişilik Bozukluğu
 • Anemik
 • Guthrie Testi
 • Paslı Dil
 • Anensefali
 • Gükoneojenez
 • Pasteurella
 • Anestesiz Korkusu
 • Gül Hastalığı
 • Pastil
 • Anestezi Öncesi
 • Gülme
 • Paten (Yama)
 • Anestezi Riski
 • Güneş Çarpması
 • Patogenez
 • Anevrizma
 • Güneş Yanığı
 • Patojenez
 • Angina
 • Güvenlik
 • Patoloji
 • Anhidroz
 • Güzellik ve Bakım
 • Pediyatri
 • Ani Görme Ve İşitme Kaybı
 • Ğrılı Aybaşı Hali
 • Pelvik İnflamatuar Hastalık
 • Ani Morarmalar
 • Habitat
 • Pelvis (Leğen)
 • Ani Sertleşme
 • Halk Sağlığı
 • Pelvis Egzersizleri
 • Ani Soluk Durması
 • Halüsinasyonlar
 • Penisilin
 • Anizogami
 • Hamilelik Maskesi
 • Pentozüri
 • Anjin
 • Hamilelikte Varis Oluşumu
 • Pepsin
 • Anjina
 • Hap
 • Peptidaz
 • Anjioid Streak
 • Hassas Barsak
 • Pepton
 • Anjio-Ödem
 • Hasta Bina Sendromu
 • Perforasyon
 • Anjiyografi
 • Hastalığın Iıı. Evresi
 • Periderm
 • Anjiyokardiyografi
 • Hastane
 • Perikondriyum
 • Anjiyoloji
 • Hatalı İlaç Kullanımı
 • Perinefrit
 • Anjiyospaznt
 • Hava Basıncına Bağlı Travma
 • Perisit
 • Ankilozan Spondilit
 • Hava Kirliliği
 • Peristaltik
 • Anoreksi
 • Hava Yutma
 • Peritiflit
 • Anoreksia
 • Havale
 • Periton (Kann Zan)
 • Anoreksiya Nervoza
 • Havale
 • Periton Diyaliz
 • Ansa
 • Havers Kanalı
 • Perleş
 • Antagonist Kaslar
 • Hayvansal Yağlar
 • Perthes Hastalığı
 • Antı-Âge Ürünler
 • Hazımsızlık
 • Perversiyon (Sapma)
 • Antı-Cerne
 • Hazırlayıcı Nedenler
 • Petit Mal
 • Antı-Rıdes Ürünler
 • Helicobakteri
 • Pıhtılaşma Testleri
 • Antıstreptokınaz Tıtresı
 • Heliks
 • Pıtrıasıs
 • Antibiyotiğe Bağlı İshal
 • Heliyoterapi (Güneş Tedavisi)
 • Pigment Lekeleri
 • Antibiyotik Kullanımı
 • Hemanjiyoperisitom
 • Pilates
 • Antidifiretik Hormon
 • Hematoidin
 • Pilor (Mide Kapısı)
 • Antidiüretik Hormon
 • Hematoloji
 • Pilor Spazmı
 • Antihemofilik B Faktörü
 • Hematopoez
 • Pilorotomi
 • Anti-Htv
 • Hemimeli
 • Piramit (Kayamsı Parça, Pars Petroza)
 • Antijen
 • Hemisfer (Yarıküre)
 • Pirozis
 • Antikor
 • Hemoblastoz
 • Pirüvik Asit
 • Antinükleer Antikorlar
 • Hemodinamik
 • Pişik
 • Antioksidan
 • Hemofil
 • Pityalin
 • Antiseptik
 • Hemofili
 • Piyelografi
 • Antiseptiklerin Tarihi
 • Hemogram
 • Piyelonefrit
 • Antisipasyon
 • Hemokromatoz
 • Piyore
 • Antistreptohiyaluronidaz Litresi
 • Hemopati
 • Plak
 • Antistreptolizin O Titresi
 • Hemoroid
 • Plantar Fasiit
 • Antitiroit Antikorlar
 • Hemoroidektonü
 • Plasebo
 • Antropometri
 • Hemoroİt Atardamarları
 • Plasenta
 • Antropometrik Noktalar
 • Hemoroitler
 • Plastik Malzemelerin Zararları
 • Anuıiyoskopi
 • Hemosiderin
 • Plazma
 • Aorta
 • Hemositoblast
 • Plazma (Kan Plazması)
 • Apandisit
 • Henoch-Schönlein Purpurası
 • Plazma Kinini
 • Aparatus
 • Hepatik Sarılık
 • Plazmid
 • Apgar Skorlaması
 • Hepatit
 • Plevra
 • Apolipoprotein Aı
 • Hepatit A Antivirüs Igm Antikoru
 • Plezyoröntgenterapi
 • Apolipoprotein B
 • Hepatit B
 • Plika
 • Aponevroz
 • Hepatokolanjit
 • Plörotomi
 • Araç Tutması
 • Hepatosplenografİ (Splenoportografİ)
 • Pnömoloji
 • Araknoidit
 • Hermafroditizm
 • Pnömoperitonyum
 • Arı Sokması
 • Hermafroditizm (Erdişilik)
 • Polen Alerjisi
 • Arketip
 • Herpes Simpleks
 • Poliarteritis Nodoza (Pan)
 • Aroma Terapi
 • Herpes Simplex (Uçuk)
 • Polidipsi
 • Arpacık
 • Herpes Virüsü
 • Polimiyalji Romatika (Pmr)
 • Arsenik Zehirlenmesi
 • Herpesvirüs
 • Polimiyozit
 • Art Uygulamaları
 • Heteroseksüel
 • Polinevrit
 • Art Uygulmasının Riskleri
 • Hezeyan (Delirium)
 • Polip
 • Arterioskleroz
 • Hıçkırık
 • Poliploidizm
 • Arteriyografi
 • Hıımor (Suyuk)
 • Polİradikülit
 • Arteryel Gaz Embolisi
 • Hıv-Htlv
 • Pollüzyon
 • Artiroz Tedavisi
 • Hiatus
 • Polyoensefalit
 • Artritizm
 • Hickman Kateteri
 • Porfirin
 • Artroloji
 • Hidrofobi (Su Korkusu)
 • Porno
 • Aseksüel
 • Hidrokusyon
 • Portal Hipertansiyon
 • Asetilsalisilik Asit
 • Hidropizi
 • Poryomani
 • Asetilsalisilikasit
 • Hidropnömotoraks
 • Pozoloji
 • Asil Kirişi
 • Hijyen
 • Premenstruel Sendrom
 • Asili
 • Hilus
 • Prezervatif
 • Asitli İçecekler
 • Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Sendromu
 • Prıst
 • Askorbik Asit
 • Hiperalimentasyon
 • Priapizm
 • Aspartam
 • Hiperandrojenizm
 • Proenzim (Proferment, Zimojen)
 • Aspirasyon
 • Hiperasidite
 • Prokaryot Hücre
 • Aspirin Alerjisi
 • Hiperbuli
 • Proksimal (Yakın)
 • Astenospenni
 • Hiperemez
 • Proktoloji
 • Asterion
 • Hipergonadizm
 • Prostaglandin
 • Astım
 • Hiperlipemi (Hiperlipidemi)
 • Prostat
 • Astigmat
 • Hipermenore
 • Prostat Büyümesi
 • Aşerme
 • Hipersensitivite
 • Prostat İltihabı
 • Aşı
 • Hipersomni
 • Prostat Kanseri
 • Aşı Takvimi
 • Hipersplenizm
 • Prostoglandin
 • Aşı Tedavisi
 • Hipersteni
 • Protein
 • Aşı Tipleri
 • Hipertansiyon
 • Proteinoterapi
 • Aşık Kemiği
 • Hipertiroidi
 • Proteus
 • Aşırı Aybaşı Kanaması
 • Hipnoz
 • Protrombin (Faktör Iı)
 • Aşırı Heyecan
 • Hipoalerjenik
 • Psikiyatri
 • Aşırı Kilo Kaybı
 • Hipofalamus
 • Psikofizyoloji
 • Aşırı Terleme
 • Hipofİz (Pitııiter Bez)
 • Psikojen
 • Aşırı Titizlik
 • Hipofiz Hormonları
 • Psikoloji
 • Aşırı Tüylenme
 • Hipoglossus Siniri (Dilaltı Siniri)
 • Psikometri
 • Aşil Tendiniti
 • Hipogonadizm
 • Psikonevroz (Nevroz)
 • Aşil Tendiniti**
 • Hipoklorhidri
 • Psikopatoloji
 • Aşil Tendon Yırtığı
 • Hipokoli
 • Psikoprofilaksi
 • Aşil Tendonu
 • Hipokondriyazis
 • Psikoşirürji
 • Aşil Tendonu
 • Hipomenore
 • Psikoterapi
 • Aşil Tendonu Kopması
 • Hipoşili
 • Psikoterapi
 • Ataraksi
 • Hipotalamus
 • Psorıasıs
 • Atardamar
 • Hipotansiyon
 • Psorıasıs :
 • Atavizm
 • Hipotrofİ
 • Psödogut
 • Ateroskleroz
 • Hirsütizm Hastalığı
 • Psöriyatik Artrit
 • Ateş Tedavisi
 • His Tamın
 • Psöriyazis
 • Atipi
 • Histamin
 • Pteriyom
 • Atoni (Gerginlik Kaybı)
 • Histerosafpingografi
 • Puerikültür
 • Atp
 • Histokimya
 • Pullanma
 • Atrofi (Doku Gerilemesi)
 • Histoplasma Capsulatum
 • Pulmoner Stenoz
 • Auerbach Pleksusu
 • Hla-B27
 • Pübis (Çıtı Kemiği)
 • Ayak Ağrıları
 • Hoelen
 • Quick Zamanı (Protrombin Zamanı)
 • Ayak Bileği (Tars)
 • Homoseksüellik (Eşcinsellik)
 • Ra
 • Ayak Burkulması
 • Horlama
 • Rabdomiyosarkom
 • Ayak Çıbanı
 • Hormon
 • Radarterapi (Kısadalga Tedavisi)
 • Ayak Kokusu
 • Hormon Tedavisi
 • Radyodermit
 • Ayak Mantarı
 • Hormonal Bozukluklar
 • Radyoekoloji
 • Ayak Sağlığı
 • Hormonlar
 • Radyoopasite
 • Ayak Şişmesi
 • Human Koryonik Gonadotropin (Hcg)
 • Radyus (Döner Kemik)
 • Aysı Kemik
 • Humerus
 • Ragad
 • Azot Protoksit
 • Huzursuz Ayak Sendromu
 • Rahim Ağzı Kanseri
 • Azotemi
 • Hücum Tedavisi (İndüksiyon)
 • Rahim Egzaması
 • Azulene
 • Ikınmak
 • Rahim İçi Yapışıklığı
 • B1 Vitamini (Tiyamin)
 • Ileitis
 • Rahim Kanaması
 • B12 Vitamini (Kobalamin)
 • In Vıtro
 • Rahim Kanseri
 • B2 Vitamini (Riboflavin)
 • Isı Dengesi
 • Rahimde Polip
 • B3 Vitamini (Nikotinamid Veya Pp Vitamini)
 • Isopropyl Lanolate
 • Rasyonalizasyon
 • B5 Vitamini (Pantotenik Asit)
 • ITP
 • Raşitizm
 • B6 Vitamini (Piridoksin)
 • İd (Altben)
 • Raynaud Fenomeni
 • B8 Vitamini (Biyotin Ya Da H Vitamini)
 • İdeal Kilo
 • Raynaud Sendromu
 • B9 Vitamini (Folik Asit)
 • İdiyosinkrasi
 • Reajin
 • Bac (Bakteriyel Yapay Kromozom)
 • İdrar Kesesi Hastalıkları
 • Reaktif Artrit
 • Bacak
 • İdrar Torbası İltihabı
 • Reaktif Artritler
 • Bacak İçi Germe Estetiği
 • İdrar Tutamama
 • Reaktif Hipoglisemi
 • Bademcik
 • İdrar Tutamama
 • Refleks (Sinir Refleksi)
 • Bademcik Ameliyatı
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Refleks Sempatik Distrofi
 • Bademcik İltihabı
 • İdrar Zorluğu
 • Refleks Yayı
 • Bağ Zedelenmesi
 • İğdiş Edilme Korkusu
 • Reflü
 • Bağdoku
 • İhtiyarlama
 • Refraktif Cerrahi
 • Bağırsak
 • İhtiyozis
 • Regurjitasyon
 • Bağırsak Paraziti
 • İktidarsızlık
 • Regürjitasyon
 • Bağırsak Sıvısı Analizi
 • İlaç
 • Reil Şeridi
 • Bağışıklık
 • İleus (Bağırsak Tıkanması)
 • Reil Tacı
 • Bağışıklık Sistemi
 • İlk Yardım
 • Reiter Hastalığı
 • Bağlantı
 • İmmun Sistem
 • Reiter Sendromu
 • Bahar Çarpması
 • İmmün Sistem
 • Rekombinant Dna
 • Bahar Yorgunluğu
 • İmmünglobülin (Ig)
 • Rektokolit
 • Bakteri Florası
 • İmmünglobülİn E (Ige)
 • Rektomanometri
 • Bakteriyoloji
 • İmmünglobülinler
 • Rektoskopi (Proktoskopi)
 • Bal Özü
 • İmplantoloji
 • Relaksin
 • Balanopostit
 • İn Vitro Fertilizasyon ? Embriyo Transferi
 • Relaksin :
 • Balgam Kaiturü
 • İnce Saç Telleri
 • Relaps
 • Balgamlı Öksürük
 • İncebağırsak
 • Rem Uykusu
 • Balık Pulu Hastalığı
 • İncinme
 • Renin
 • Ballismus
 • İncinmek
 • Renk Körlüğü
 • Balzam
 • İnfantilizm
 • Renk Körlüğü
 • Bandaj
 • İnfeksiyon
 • Replantasyon Ameliyatları
 • Barr Cisimciği
 • İnflamasyon (İltihap)
 • Replikon
 • Bartholin Bezi
 • İnflamatuvar Artrit
 • Represyon (Baskılama)
 • Bartholin Bezleri
 • İnflamatuvar Artropati
 • Reseptör
 • Bartolin Apsesi
 • İnme Hastasının Rehabilitasyonu
 • Resesif Gen
 • Bartonella Bacilliformis
 • İnorganik Madde
 • Retiküler Oluşum (Ağsı Oluşum)
 • Baryum Zehirlenmesi
 • İnsülin
 • Retina Yırtılması
 • Basit Guatr
 • İnterferon
 • Retinitis
 • Basur
 • İntrensek Faktör
 • Retinoblastom
 • Baş Ağrıları
 • İrade Yitimi (Abuli)
 • Retrograd Wirsungografi
 • Baş Ağrısı
 • İridosiklit
 • Retropnömoperitonyum
 • Baş Dönmesi
 • İritis
 • Reye Sendromu
 • Başdönmeleri
 • İshal
 • Reynaud
 • Başkalaşım
 • İskelet
 • Reynaud Sendromu
 • Batın
 • İsteri
 • Rhinitis Medicamentosa
 • Bayılma
 • İşeme Refleksi
 • Riketsiyalar
 • Bayılmalar
 • İşitme Aygıtları
 • Ringer Çözeltisi
 • Bazal Metabolizma
 • İşitme Kaybı
 • Rinne Testi
 • Bazal Metabolizma Hızı
 • İşitme Siniri
 • Rinotomi
 • Bebek Bakımı
 • İşitme Testi
 • Ritüel
 • Bebek Beslenmesi
 • İşlevsel Normallik
 • Rna (Ribonükleik Asit)
 • Bebek ve Şişmanlık
 • İştah
 • Rodopsin
 • Bebeklerde Doğum Lekesi
 • İştahsızlık
 • Romatizma
 • Bebeklerde Görülen Katarak
 • İtici Kas
 • Romatizmal Ateş
 • Bebeklerde İshal
 • İtki (Tepi)
 • Romatizmal Hastalıklar
 • Behçet Hastalığı
 • İyodoproteinemİ
 • Romatoid Artrit
 • Behçet Sendromu
 • İyon Pompası
 • Romatoidartrit
 • Bel Ağrısı
 • İyonoforez
 • Ronflan Ral (Ronküs)
 • Bel Fıtığı
 • İzotonik
 • Rota Virüs
 • Bel Gevşekliği
 • Jargon
 • Röntgen
 • Bel Soğukluğu
 • Jelatin
 • Röntgenterapi (Röntgen Tedavisi)
 • Bel Soğukluğu
 • Jet-Lezyon
 • Rpacık
 • Belirteç (Marker)
 • Jinjivit
 • Rsd
 • Bellek
 • Jugüler
 • Ruh Sağlığı
 • Belsoğukluğu
 • Juvenil Kronik Artrit
 • Rüya
 • Ben
 • K Vitamini
 • Saç Dökülmesi
 • Benler
 • Kabakulak
 • Saç Ekimi
 • Benmerkezcilik (Egosantrizm)
 • Kabızlık
 • Saç Sağlığı
 • Benzephenone-3
 • Kabızlıkta Beslenme
 • Saç Transplantasyonu
 • Beparin
 • Kaburga
 • Saç Ve Sakal Ağarması
 • Beslenme
 • Kâbus
 • Saç Ve Sakal Ağarması
 • Beslenme Bozuklukları
 • Kadın Sağlığı
 • Saçların Kepeklenmesi
 • Beta-Glucan
 • Kadmiyum Zehirlenmesi
 • Sadomazoşizm
 • Beyin Ambolisi
 • Kafein
 • Safen Toplardamarı
 • Beyin Anevrizmaları
 • Kahn Testi
 • Safra Boyalan (Safra Pigmentleri)
 • Beyin Damar Hastalıkları
 • Kalbin Hızlı Atması
 • Safra Kesesi
 • Beyin Kıvrımları
 • Kalça Çıkıklığı
 • Safra Kesesi İltihabı
 • Beyin Sarsıntısı
 • Kaldiyopulmoner Resüsitasyon
 • Safra Taşları
 • Beyin Travması
 • Kalın Bağırsak İltihabı
 • Safra Tuzları
 • Beyin Tutulumu
 • Kalın Bağırsak İltihabı
 • Safra Yolları
 • Beyincik Sendromu
 • Kalıtsal Özellikler
 • Sağ Kalp Yetmezliği
 • Beyin-Omurilik Sıvısı (Likör)
 • Kalp
 • Sağırlık
 • Beyin-Omurilik Sıvısı İncelemesi
 • Kalp Ağrısı
 • Sağlamlaştırma Tedavisi (Konsolidasyon)
 • Bezoar
 • Kalp Anevrizması
 • Sağlık
 • Bıoflavonoıd
 • Kalp Çevrimi
 • Sağlıklı Beslenme
 • Bıotın
 • Kalp Hastalıkları
 • Sajital
 • Bileşenleri
 • Kalp Krizi
 • Sakal İltihabı
 • Bilinç
 • Kalp Masajı
 • Sakral Bölge (Sağrı Bölgesi)
 • Bilinç Bulanıklığı
 • Kalp Masajı
 • Sakroiliak Eklem
 • Bİlinçdışı
 • Kalp Ritmi Bozuklukları
 • Salgıbezi Dokusu
 • Bilirubin
 • Kalp Romatizması
 • Salgın Menenjit
 • Bilurübin
 • Kalp Sesleri
 • Salisilik Asit
 • Biofeedback
 • Kalp Yetmezliği
 • Salpengotomi
 • Bioritim
 • Kalp Zarı İltihabı (Perikardit)
 • Saman Nezlesi
 • Bipolar Bozukluk
 • Kalp-Akciğer Makinesi
 • Saman Nezlesi (Polen Hastalığı)
 • Bisturi
 • Kalsinoz
 • Sanatoryum
 • Bit
 • Kalsiyum
 • Santorini Kanalı
 • Bitkisel Tedaviler
 • Kamamsı (Kuneiform) Kemikler
 • Sara
 • Bitlenme
 • Kampimetri
 • Sarı Nokta Hastalığı
 • Biyokimya Testi
 • Kan
 • Sarılık
 • Biyokütle
 • Kan Bankası (Hemotek)
 • Sarkoidoz
 • Biyometri
 • Kan Çıbanı
 • Sarkom
 • Biyoritim
 • Kan Gazları
 • Sars
 • Biyoteknoloji
 • Kan Grubu
 • Scarpa Üçgeni
 • Biyoterapi
 • Kan Grupları
 • Sedef Hastalığı
 • Biyotip
 • Kan Hücreleri
 • Sedef Hastalığı Romatizması
 • Biyotipoloji
 • Kan İşemek
 • Sefal Hematom
 • Blastomyces
 • Kan Kaybına Bağlı Anemi
 • Sefalik İndeksler
 • Blefarit
 • Kan Merkezleri
 • Seks
 • Blefarofimoz
 • Kan Pıhtılaşması
 • Seks (Cinsiyet)
 • Blefaroptoz
 • Kanal (İletim Yolu)
 • Seksoloji
 • Blefaroşalasis
 • Kanal Tedavisi
 • Sella Turcica (Türk Eyeri)
 • Boğaz
 • Kanama Durdurma
 • Selülit
 • Boğaz İltihabı
 • Kanama Ve Kanamaların Kontrol Altına Alınması
 • Selüloz
 • Boğmaca
 • Kanama Zamanı
 • Semblefaron
 • Bombesin
 • Kanatlı Kürek Kemiği
 • Semen
 • Boş Gebelik
 • Kanda Kolesterol Yüksekliği
 • Semen Analizi (Spermiyogram)
 • Boşaltım Organları
 • Kangren
 • Semptom
 • Botallo Deliği
 • Kanser
 • Sendrom
 • Botox
 • Kansızlık
 • Senkop
 • Botox
 • Kaonjestij Kalp Hastalığı
 • Septik Artrit
 • Botriyonukom
 • Kapalı Dolaşım
 • Serbest Radikaller
 • Botulinum Toksini
 • Kapatıcı
 • Serbestleştirici Etken
 • Boyun Ağrısı
 • Karaciğer Bozuklukları
 • Serebrovasküler
 • Boyun Fıtığı
 • Karaciğer Kanseri
 • Serigrafi
 • Boyun Kanseri
 • Karaciğer Yağlanması
 • Seroloji
 • Boyun Toplardamarları
 • Karaciğer Yetersizliği
 • Seronegatif
 • Böbrek
 • Karaciğer Yetmezliği
 • Seroterapi
 • Böbrek Ağrısı
 • Karaciğerin Görevi
 • Serotonin
 • Böbrek Çıkış Darlığı
 • Karakteroloji
 • Seröz Zar
 • Böbrek İltihabı
 • Karantina
 • Sertleşme Sorunu
 • Böbrek Kistleri
 • Karbon
 • Servikal Spondiloz
 • Böbrek Kum
 • Karbonhidrat
 • Serviks
 • Böbrek Kumu
 • Karbonhidratlar
 • Ses Teli Polip
 • Böbrek Taşı
 • Karbonik Anhidraz
 • Sesamoit (Susamsı) Kemikler
 • Böbrek Yetmezliği
 • Karbonmonoksit Zehirlenmesi
 • Sesil
 • Böbreküstü Bezi Hormonları
 • Kardiya (Mide Ağzı)
 • Sezaryen Ameliyatı
 • Böbreküstü Bezleri
 • Kardiyoanjiyografi
 • Sezeryan
 • Böcek Sokması
 • Kardiyografi
 • Sfinkter
 • Böğür Kemiği
 • Kardiyomiyotomi
 • Sıcak Çarpması
 • Bph (Benign Prostat Hiperplazisi):
 • Kardiyopulmoner
 • Sık İdrara Çıkma
 • Bradipsişi
 • Kardiyoşirürji
 • Sık Sık İdrara Gitme
 • Braille Alfabesi
 • Kardiyotonikler
 • Sıkı Sargı
 • Brakisefali
 • Kardiyovasküler
 • Sıkıntı
 • Brakiyal Pleksus
 • Karfoloji
 • Sıraca
 • Bromhidroz
 • Karın (Abdomen)
 • Sıtma
 • Bronkopnömoni
 • Karın Ağrısı
 • Sıyrık ve Kesikler
 • Bronkore
 • Karın Germe Ameliyatı
 • Siderosit
 • Bronkoskopi
 • Karina
 • Sifilis Gömü
 • Bronkospazm
 • Karma Cilt
 • Sigara
 • Bronköpnomoni
 • Karminatifler
 • Sigaranın Zararları
 • Bronş Kisti
 • Karnifİkasyon
 • Sigmoidoskopi
 • Bronşektazi
 • Karnosin
 • Sigmoit Kolon
 • Bronşiolit
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Sigorta
 • Bronşit
 • Karyogram (Kromozom Haritası)
 • Siğil
 • Brudzinski Bulgusu
 • Karyotip
 • Siğil Tedavisi
 • Brusella
 • Karyotip*
 • Siğiller
 • Bruselloz
 • Kas
 • Siklotimi
 • Bulantı
 • Kas Lifi Kopması
 • Silia
 • Bulantı
 • Kas Sistemi
 • Silikat
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Kas Yorgunluğu
 • Silikon
 • Bulimi (Hiperfaji)
 • Kasık Fıtığı
 • Silindrom
 • Bulimia Nevroza
 • Kasık Zorlanması
 • Silvius Kanalı
 • Burkulmalar
 • Kas-İskelet Sistemi
 • Simfiz
 • Bursa (Kese)
 • Kaş
 • Sinartroz
 • Bursit
 • Kaş Kaldırma
 • Sindirim
 • Burun
 • Kaşeksi
 • Sindirim Sistemi
 • Burun Ahtapotu
 • Kaşıntı
 • Sindirim Sistemi Kanamaları
 • Burun Endeksi (Nazal Endeks)
 • Kat Amnezi
 • Sinestezi
 • Burun Kanaması
 • Katalepsi
 • Sinir Bozukluğu
 • Burun Tıkanıklığı
 • Katapleksi
 • Sinir Dokusu
 • Burun Ucu Estetiği
 • Katarakt
 • Sinir İleticileri
 • Büyük Azı Dişi
 • Katatoni
 • Sinir İletisi
 • Büyük Benler
 • Katekolamin
 • Sinir Sıkışması
 • Büyük Kemik
 • Katekolamin Dozajı
 • Sinir Sistemi
 • Büyüme Geriliği
 • Kateter
 • Sinirsel Hazımsızlık
 • Büyüme Hormonu (Gh)
 • Katgüt
 • Sinoviyal Sıvı
 • By-Pass
 • Kavernöz (Gözenekli)
 • Sinovya
 • C Vitamini
 • Kavernöz Cisim (Süngersi Cisim)
 • Sinüs
 • C Vitamini (Askorbik Asid)
 • Kaygı (Bunaltı, Anksiyete)
 • Sinüsektomi
 • Ca 19-9
 • Kaygı Bozuklukları
 • Sinüzit
 • Caısson Hastalığı
 • Kayıtsızlık
 • Sinüzoit
 • Calcıum Gluconate
 • Kekeleme
 • Sirkumdüksiyon (Dairesel Hareket)
 • Calendula
 • Kekemelik
 • Siroz
 • Cam Kemik
 • Kekemelik
 • Sisioskopi
 • Capgras Sendromu
 • Kellik
 • Sissür
 • Cea (Karsino-Embriyonik-Antijen)
 • Keloit
 • Sistem
 • Ceninim Ovale (Oval Merkez)
 • Kemik
 • Sisterna (Sarnıç)
 • Cerahat
 • Kemik Dokusu
 • Sistit
 • Ceramıdes
 • Kemik Erimesi
 • Sistoskop
 • Cerumen
 • Kemik İliği
 • Sitofobi
 • Check Up
 • Kemik İliği Aspirasyonu
 • Sitolizm
 • Check-Up
 • Kemik İliği Biyopsisi
 • Sitrik Asit
 • Chlorambucil
 • Kemik İltihabı
 • Situs İnversus Viscerum
 • Cholrodeoxyadenosine
 • Kemik Veremi
 • Sivilce
 • Cıtronella Yağı
 • Kemik Zinciri
 • Sivilce Lekeleri
 • Cilt Bakımı
 • Kemikler
 • Sivilce Tedavisi
 • Cilt Lekeleri
 • Kemoterapi
 • Sivilceler
 • Cilt Rengi Açıklığı
 • Kemoterapİ (İlaç Tedavisi)
 • Siyah Nokta
 • Cilt Yaşlanması
 • Kendinden Geçme
 • Siyanoz
 • Ciltte Pigment Değişimi
 • Kepçe Kulak
 • Siyatik
 • Cinsel İlişki
 • Keratin
 • Siyatik Ağrısı
 • Cinsel İlişki
 • Keratit
 • Siyatik Sinir
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Keratokonus
 • Skalen Kas Sendromu
 • Cinsel Kimlik
 • Keratomalasi
 • Skleroderma
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları
 • Keratoplasti (Kornea Nakli)
 • Sklerotom
 • Cinsel Sorunlar
 • Kernicterus
 • Skorbüt
 • Cinsel Tercih
 • Kernikterus:
 • Skrotum (Erbezi Torbası)
 • Cinsel Uyuşmazlık
 • Keroig Belirtisi
 • Slikon
 • Cinsiyet Hormonları
 • Kestik
 • Smear Testi
 • Cinsiyet Özellikleri
 • Ketoasidoz
 • Soğuk Algınlığı
 • Cisplatin
 • Kıkırdak
 • Soğuk Kompres
 • Clarke Kolonu (Clarke Çekirdeği)
 • Kıkırdaklar
 • Sol Kalp Yetmezliği
 • Coccidioides İnunitis
 • Kıl
 • Solaklık
 • Concealer
 • Kıl Dönmesi
 • Solaryum
 • Coombs Testi
 • Kırık-Çıkık-Burkulma
 • Solgunluk
 • Corda Colica (Kalınbağırsak Kordonu)
 • Kırıklar
 • Solom
 • Corpus Geniculatum
 • Kırım Kongo
 • Soluk Borusu
 • Corpus Trapezoideum (Yamuksu Cisim)
 • Kısırlık
 • Solunum
 • Couperose
 • Kızamık
 • Solunum Katsayısı
 • Cpk (Kreatinfosfokinaz)
 • Kızamıkçık
 • Solunum Sistemi
 • Cpk Ölçümü
 • Kızıl
 • Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Cpk-Mb Ölçümü
 • Kızlık Zarı
 • Somatik Halüsinasyon
 • Cpr:Kardio-Pulmoner Resüsitasyon
 • Kİfoz
 • Somatizasyon (Bedenselleştinne)
 • Crohn Hastalığı
 • Kireçlenme
 • Somatomedin
 • Cross-Linking
 • Kirişsİ Uzantılar (Chordae Tendineae)
 • Somatostatin
 • Crp (C-Reaktif Protein)
 • Kiroterapi
 • Somatotrop Hormon (Somatotropin)
 • Cyclophosphamide
 • Kist
 • Somitler
 • Cytarabine
 • Kistadenom
 • Somnanbülizm
 • Çamur Tedavisi
 • Kistik Fibröz
 • Sonda
 • Çarpıntı
 • Kişilik
 • Sorbitol
 • Çatıda Equina (At Kuyruğu)
 • Klamidya
 • Spa Masajı
 • Çekiç Kemiği
 • Klamidyoz
 • Spazm
 • Çekiç Parmak
 • Kleptomani
 • Spermatik Kordon
 • Çene Eklem Sorunları
 • Klimakteryum (Yaşdönümü)
 • Spermatogenez
 • Çene Estetiği
 • Klimatoterapi
 • Spermatozoon
 • Çenealtı Bezi İltihabı
 • Klinik İzleme Kartı
 • Spina Bifida
 • Çevresel Sinir Sistemi
 • Klinoskop
 • Spiral
 • Çıban (Furonkül)
 • Kloforil
 • Spiral
 • Çınlama
 • Klomıs
 • Spiral
 • Çiçek
 • Klorakne
 • Spiral Türleri
 • Çiçek Hastalığı
 • Klordan Arındırma
 • Spiroket
 • Çift Görme
 • Kloroz
 • Spirometri
 • Çiğneme
 • Koana
 • Splanknoptoz (Viseroptoz)
 • Çil
 • Kobalt Bombası
 • Spondilartrit
 • Çil
 • Kobalt Tedavisi
 • Spondiloz
 • Çiller
 • Kofoz
 • Spor
 • Çinko Eksikliği
 • Kokainomani
 • Staftlokok
 • Çocuk Davranışları
 • Koku Duyusu
 • Stereotipi
 • Çocuk Eğitiminde Disiplin
 • Kolanjiyografİ
 • Sterilizasyon
 • Çocuk Felci
 • Kol-Baş Toplardamarı
 • Sternal Ponksiyon
 • Çocuk Korkuları
 • Koledok (Ana Safra Kanalı)
 • Sternum (Göğüs Kemiği)
 • Çocuklarda Alerjik Rinit
 • Koleksiyonomani
 • Steroit Hormonlar
 • Çocuklarda Cinsel Gelişim
 • Kolera
 • Stetoskop
 • Çocuklarda Dagastroenterit
 • Kolesistografi
 • Stomatoloji
 • Çocuklarda İmmun Yetersizlik
 • Kolesistokinin
 • Streptococcus Pneumoniae (Diplococcus Pneumoniae)
 • Çolyak Arter (Karın Anaatardaman)
 • Kolesterol
 • Stres
 • Çolyak Pleksus (Karın Sinir Ağı)
 • Kolesterol Yüksekliği
 • Stroma
 • Çolyak Refleksi (Solar Refleks)
 • Kolestrol Yüksekliği
 • Stupor
 • Çölyak
 • Kolinesteraz
 • Su Çiçeği
 • D Vitamini
 • Kollajen
 • Su Dengesi
 • Dakin-Carrel Çözeltisi
 • Kollar Ve Bacaklar
 • Su Toplaması
 • Dakriyosistografi
 • Kollodyon
 • Su ve Önemi
 • Daktilofazi
 • Kolon Kanseri
 • Subakut
 • Dalak
 • Kolorektal
 • Subakut Nefrit
 • Dalak Büyümesi
 • Kolostrum
 • Subklavia
 • Dalak Hastalıkları
 • Kolpoperineoplasti
 • Submukoza
 • Damar
 • Kolposkopi
 • Suçiçeği
 • Damar İltihaplanması
 • Kolun Kas-Deri Siniri (Nervus Musculocutaneous)
 • Sudeck Atrofisi
 • Damar Sertleşmesi
 • Komedon
 • Suni Solunum
 • Damar Sertliği
 • Komissürotomi
 • Surfaktan (Surfactant)
 • Damar Sertliği (Ateroskleroz)
 • Kompleks
 • Sübjektivizm
 • Davranış
 • Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
 • Süblimasyon (Yüceltme)
 • Davranış Bozuklukları
 • Kompleman
 • Sükroz
 • Dbt Aşısı (Karma Aşı)
 • Kompleman (C3 Ve C4 Komponentlerİ)
 • Sülük Tedavisi
 • Debridman
 • Komplikasyon
 • Sünnet
 • Debritman
 • Konak
 • Süspansuvar
 • Defibrilasyon
 • Kondrom
 • Süt
 • Deiters Çekirdeği
 • Konjenital Hipotiroidi
 • Şahdamarı
 • Deja-Vu
 • Konjımktiva
 • Şarbon
 • Dekstroz
 • Konjonktivit
 • Şaşılık
 • Dekstroz (Glikoz)
 • Konnektif Doku
 • Şeker Eksikliği Koması
 • Dekubutis
 • Konnektif Doku Hastalıkları
 • Şeker Hastalığı
 • Dekübitis
 • Konsantrasyon
 • Şeker Krizi
 • Delik (Foramen)
 • Konstipasyon
 • Şekerli Diabet
 • Delirium
 • Kontak Lens
 • Şekerli Hemoglobin
 • Deltoit Kas
 • Kontraktür
 • Şırınga
 • Demans
 • Kontrast Maddeler
 • Şifalı Bitkiler
 • Demet (Fasikül)
 • Konuşma Geriliği
 • Şilomikronlar
 • Demir Eksikliği
 • Konvülsiyon
 • Şistozoma
 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Koprolali
 • Şişmanlık
 • Dengeli Beslenme
 • Koprolit
 • Şizofreni
 • Dentin
 • Koproporfirin
 • Şizofrenik Bozukluk
 • Deoksiribonukleik Asit (Dna)
 • Kopukluk
 • Şok
 • Deoksiribonükleik Asit (Dna)
 • Kordom
 • Şok Tedavisi
 • Deoksiriboz
 • Kordon Kanı
 • T Hücreleri
 • Depersonalizasyon
 • Kordosentez
 • Takı Alerjisi
 • Depresyon
 • Korioit Pleksus
 • Takım
 • Deri Çatlağı
 • Korku
 • Taklit
 • Deri Çatlakları
 • Koroid
 • Taksonomi
 • Deri İltihabı
 • Koroner Dolaşım
 • Takvim Tutma
 • Deri Kanseri
 • Koroner Sulkus
 • Takvim Yöntemi
 • Deri Kuruluğu
 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
 • Talasemi
 • Deri Lekeleri
 • Koronerografi
 • Talasemi Major
 • Deri Testi
 • Kortikal Bölgeler
 • Talasoterapi
 • Derinlil Sarhoşluğu
 • Kortikoliberin
 • Talk
 • Dermatoglif
 • Kortikosteroidler
 • Talyum Zehirlenmesi
 • Dermatomiyozit
 • Kortikosürrenal Hormonlar
 • Tam İdrar Tahlili
 • Dermatoşalasis
 • Kortizol (Hidrokortizon)
 • Tamamlayıcı Tıp
 • Dermatoz
 • Kortizon
 • Tanalofobi
 • Destek
 • Koryoamniyotik Zar
 • Tanı
 • Destekleyici Tedavi (Supportif)
 • Koryum
 • Tansiyon
 • Devam Tedavisi (İdame)
 • Kozalji
 • Tansiyon Yüksekliği
 • Dexa
 • Kozmetik
 • Taşıt Tutması
 • Dhea
 • Kozmetik
 • Taşıyıcı
 • Dısuri
 • Köprücük Kemiği (Klavikula)
 • Tatarcık Humması
 • Dış Gebelik
 • Kör Çıban
 • Tavşan Dudak
 • Dış Kulak
 • Körbağırsak
 • Tavuk Karası
 • Dışadönüklük
 • Körbağırsak Apandisi
 • Tedavisi
 • Diabet
 • Körlük
 • Teka
 • Difteri
 • Kötü Huyluluk (Habaset)
 • Tekom
 • Dikkat Yetersizliği
 • Kötü Kokulu Burun Akıntısı
 • Tekrarlayan Ateş
 • Dikrotizm
 • Kramp
 • Tekrarlayan Düşük
 • Dil İltihabı
 • Kranyometri
 • Tekrarlayan Otit
 • Dil Ülseri
 • Kreatinin
 • Tekrarlayan Üriner Enfeksiyon
 • Dipeptidaz
 • Krem
 • Telenjektazi
 • Diploit Sayı
 • Kriptorşidizm
 • Telomere
 • Direkt Bilirubin
 • Kriyoaglütinin
 • Temel Yağ Asitleri
 • Dirsek Kemiği (Ulna)
 • Kriyoglobulin
 • Temporal Arterit
 • Dirsek Kırıkları
 • Kriz
 • Temporal Kemik (Şakak Kemiği)
 • Disfaji
 • Krom Zehirlenmesi
 • Temriye
 • Disfori
 • Kromosistoskopi
 • Tendon (Kiriş)
 • Dishidroz
 • Kromozom
 • Tenisçi Dirseği
 • Disparöni
 • Kronik
 • Tepkisel Davranış
 • Dispepsi (Hazımsızlık)
 • Kronik Böbrek İltihabı
 • Terleme Tedavisi
 • Distal (Uzak)
 • Kronik Böbrek Yetmezliği
 • Terleme Tedavisi
 • Distomatoz
 • Kronik Bronşit
 • Terleme Yokluğu
 • Distrofi
 • Kronik Depresyon
 • Termal Yanıklar
 • Disüri
 • Kronik Hepatit
 • Termoanaljezi
 • Diş Beyazlatma
 • Kronik Kabızlık
 • Ters Rahim
 • Diş Çürükleri
 • Kronik Kusma
 • Test
 • Diş Eti Çekilmesi
 • Kronik Yorgunluk
 • Testis
 • Diş Eti İltihabı
 • Kronotropizm
 • Testis (Yumurtalık) Tutulumu
 • Diş Eti Kanaması
 • Ksantomatoz
 • Testis Hastalıkları
 • Diş Fırçalama Tekniği
 • Kuadripleji
 • Testis İltihabı
 • Diş Hekimliği
 • Kuartan Sıtma
 • Teşhircilik
 • Diş Minesi
 • Kuduz
 • Tetani
 • Diş Plağı
 • Kulak
 • Tetanos
 • Diş Sağlığı
 • Kulak Bölgesi
 • Tetanoz
 • Diş Taşı (Tartar)
 • Kulak Burun Boğaz
 • Tetrapleji
 • Diş Taşları
 • Kulak Çınlaması
 • Tıbbı Atıklar
 • Dişeti (Jİnjiva)
 • Kulak Kiri
 • Tıbbi Deontoloji
 • Divertikül
 • Kulak Kistleri
 • Tıbbi İnceleme
 • Diyabet
 • Kulak Tüpleri
 • Tırnak
 • Diyabet Ayak Bakımı
 • Kulak Zarında Yırtılma
 • Tırnak Batması
 • Diyabet Ve Gebelik
 • Kulakta Kireçlenme
 • Tırnak Mantarı
 • Diyabetes Mellitus ( Şeker Hastalığı)
 • Kulunç Ağrısı
 • Tırnak Sağlığı
 • Diyabetik Retinopati
 • Kum Sancıları
 • Tibia (Kaval Kemiği)
 • Diyafram
 • Kurdeşen
 • Tiflit
 • Diyafram Siniri (Frenik Sinir)
 • Kurt Adam Sendromu
 • Tifo
 • Diyatermokoagülasyon (Elektrokoagülasyon)
 • Kuru Öksürük
 • Tifüs
 • Diyerez
 • Kusma
 • Tik Bozuklukları
 • Diyet
 • Kusmak
 • Timom
 • Dizanteri
 • Kuş Gribi
 • Timpanoplasti
 • Dizartri
 • Kuşpalazı
 • Timpanoskleroz
 • Dna
 • Kuşpalazı(Difteri)
 • Timus
 • Dna (Dezoksiribonükleik Asit)
 • Kuvöz
 • Timüs
 • Dna Testi
 • Küçük Akdeniz Hastalığı
 • Tindal Fenomeni
 • Doğum Kontrol
 • Küçük Azıdişi
 • Tireoglobülin (Tg)
 • Doğum Kontrol Hapı
 • Kültür
 • Tireotrop Hormon (Tsh, Tirotropin)
 • Doğum Kontrol Hapları
 • Küret
 • Tiroid
 • Doğum Korkusu
 • Kürtaj
 • Tiroid Bezi Rahatsızlıkları
 • Doğum Lekeleri
 • Lab-Ferment
 • Tiroit
 • Doğum Sancıları
 • Laktatdehidrojenaz (Ldh)
 • Tiroit Bezi
 • Doğum Sancısı
 • Laktaz
 • Titanyum Dioksit
 • Doğum Sonrası Çatlakları
 • Laktoz
 • Titreme
 • Doğum Sonrası Depresyon
 • Lamel
 • Titremek
 • Doğumsal Kalça Çıkığı
 • Lanolin Alkol
 • Tofüs
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları (Vsd)
 • Laparoskopik Fetal Cerrahi
 • Tohum Kesecikleri
 • Doğurganlık
 • Laringostenoz
 • Toksik Şok Sendromu
 • Doğuştan Kalça Çıkığı
 • Larinks
 • Toksikolojİ
 • Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Laser
 • Toksikomani
 • Doku Grubu
 • Laser Tedavisi
 • Tomografi
 • Dolaşım Sistemi (Kardiyovasküler Sistem)
 • Lazer Epilasyon
 • Tonsillektomi Endikasyonları
 • Dolgu Maddeleri
 • Lazer Göz Tedavisi
 • Topotecan
 • Domain
 • Lbüminüri
 • Topuk
 • Domuz Gribi
 • Lejyoner Hastalığı
 • Topuk Ağrısı
 • Donavonoz
 • Leke
 • Topuk Dikeni
 • Donma
 • Lenf Bezi
 • Topuk Kemiği
 • Donmalar
 • Lenf Bezleri Büyümesi
 • Total T Lenfosit Saptanması
 • Döl Yatağı
 • Lenf Dokusu
 • Total Tiroksin (T4)
 • Döllenme
 • Lenf Düğümleri (Lenf Bezleri)
 • Toxoplasma Göndii
 • Döllenme Borusu
 • Lenf Sistemi
 • Tpn (Total Parenteral Nutrıtıon) Uygulaması
 • Dölyatağı Hiperkinezİsi
 • Lenfanjiyom
 • Trakea
 • Dölyolu
 • Lenfatik Sistem
 • Trakea (Soluk Borusu)
 • Dölyolu Sıvısının İncelenmesi
 • Lenfografi
 • Transaminazlar
 • Dramatizasyon
 • Lenfoma
 • Transferrin
 • Dromotropizra
 • Lenfosarkom
 • Transpirasyon
 • Ductus Deferens
 • Lenfosit
 • Trapez Kas (Yamuk Kas)
 • Dudak
 • Lenfositopoez (Lenfopoez)
 • Trapezoit Kemik (Yamuksu Kemik)
 • Dudak Estetiği
 • Leprom
 • Travesti
 • Duodenit
 • Leptospira
 • Travma
 • Duodenostomi
 • Leptoten
 • Tremor
 • Dupuytren Kontraktürü
 • Leratoloji
 • Trh
 • Dura Mater (Sertzar)
 • Lesitin
 • Trichophyton
 • Duramater
 • Letarji
 • Trigeminal Sinir
 • Duygulanım Yoksunluğu
 • Lezbiyen
 • Trigliserid
 • Duyu Yeteneği
 • Lezbiyenlİk
 • Trigliserit
 • Düşlem
 • Lif Kopması
 • Trikomonas
 • Düşük
 • Lifli Gıdalar
 • Trikosefal
 • Düşük Yoğunluklu Lipoproteinler
 • Lifting
 • Tripsin
 • Düz Kas
 • Liken Planus
 • Triseps (Üç Başlı Kas)
 • Düzeltilmiş Yaş
 • Lingula (Dikİk)
 • Trismus (Çene Kilitlenmesi)
 • Dxa
 • Lipaz
 • Trofonevroz
 • E Vitamini (Alfa-Tokoferol)
 • Lipemi
 • Troklea
 • E.Coli
 • Lipidoz
 • Trombin Zamanı
 • Ebstein Anomalisi
 • Lipofuskin
 • Tromboelastografi
 • Eczema
 • Liposarkom
 • Tromboflebit
 • Edinilmiş Özellikler
 • Liposuction
 • Trombositopati
 • Edrosel
 • Lipotimi
 • Trombositopeni
 • Edta
 • Listeria Monocytogenes
 • Trombositopoez
 • Efidroz
 • Lizozim
 • Trombositoz
 • Egzama
 • Lober Pnömoni
 • Trunkus (Gövde)
 • Egzema
 • Lobül
 • Tubulus (Borucuk)
 • Egzersiz Sonrası Kas Sertliği
 • Loğusa Humması
 • Tüberkiloz
 • Einhorn Sondası
 • Loj (Bölme)
 • Tüberkülin
 • Ekimoz
 • Lokomotor Sistem
 • Tüberkülom
 • Ekinokok
 • Lomber Ponksiyon
 • Tükürük Bezi İltihabı
 • Ekinokok (Echinococcus Granulostıs)
 • Lökopeni
 • Tükürük Bezleri
 • Ekinokok :
 • Lökoplazi
 • Tüp Bebek
 • Eklampsi
 • Lökosit Formülü
 • Tüp Bebek
 • Eklem Ağrısı
 • Lökositopoez (Lökopoez)
 • Tüp Kanseri
 • Eklem İltihabı
 • Lökositoz
 • Uç Meristem
 • Ekokardiyografi
 • Lösemi
 • Uçuk
 • Ekoloji
 • Lösin
 • Ultrason
 • Ekosistem
 • Lugol
 • Ultrason Tedavisi
 • Eksipiyan (İlaç Katkı Maddesi)
 • Lumbago
 • Ultrasonografİ
 • Ekskoriasyon
 • Lutein Yapıcı Hormon (Lh)
 • Ultraviyole Işınlar
 • Eksploratif Ponksiyon
 • Luteom
 • Unutkanlık
 • Ekstrapiramidal Sistem
 • Lyme Hastalığı
 • Ur
 • Ekstrasistol
 • Magnezyum Alüminyum Silikat
 • Utangaçlık (Çekingenlik)
 • Ektodermal Displazi
 • Magnezyum Askorbil Palmitat
 • Utanma
 • Ekzema
 • Makrofaj
 • Uvea
 • El
 • Makrogenitozomi
 • Uyanlabilirlik
 • El Bileği Tendinitisleri
 • Malabsorpsiyon
 • Uyku
 • El Hijyeni
 • Malakoplaki
 • Uyku Apnesi Ve Horlama
 • El Kırıkları
 • Malign
 • Uyku Bozuklukları
 • El Titremesi
 • Malign Melanom
 • Uyku Hastalığı
 • El Ve Ayak Titremeleri
 • Malnutrisyon
 • Uyku Ve Evreleri
 • Elektirik Çarpmaları
 • Malnütrisyon
 • Uykusuzluk
 • Elektrik Çarpması
 • Maloklüzyon
 • Uyluk Kemiği (Femur)
 • Elektrik İzi
 • Mamografi
 • Uyum
 • Elektrobisturi
 • Mamotermi
 • Uyuma Yönelik Davranışlar
 • Elektrofizyoloji
 • Manganez
 • Uyumlu Cinsellik
 • Elektromiyografi
 • Maniyerizm (Yapmacıklık)
 • Uyumsuzluk
 • Elektronarkoz
 • Mannitol
 • Uyurgezerlik
 • Emboli
 • Mao (Monoamin Oksidaz)
 • Uyuşturucu Bağımlılığı
 • Embriyojenez (Embriyonun Oluşumu)
 • Maphthera
 • Uyuşturucu Bağımlılığı
 • Embriyon
 • Markoniterapi (Mikrodalga Tedavisi)
 • Uyuşturucu Maddeler
 • Embriyon Ekleri
 • Masaj
 • Uyuz
 • Embriyotomi
 • Mast Hücreleri
 • Üçlü Test
 • Emg
 • Mastit
 • Ülser
 • Empati
 • Mastoid
 • Üreme Sistemi
 • Emülgatör
 • Mastopeni
 • Üremi
 • Emzik Zararları
 • Mastosit (Mast Hücresi)
 • Üretra
 • Emzirme
 • Matronizm
 • Üretra Salgısının İncelenmesi
 • Enantem
 • Meatus
 • Üretroskopi
 • Endokardit
 • Medikasyon
 • Ürik Asit
 • Endokrinolog
 • Meditasyon
 • Üriker
 • Endokrinoloji
 • Mediyal Epikondilit
 • Ürikozüri
 • Endolenf
 • Medusa Başı
 • Üriner Sistem (Boşaltım Sistemi)
 • Endolizin
 • Medülloblastom
 • Ürogenital
 • Endometriozis
 • Medyal
 • Ürogenital Sistem
 • Endometriyum
 • Megalomani
 • Ürografi
 • Endoskopi
 • Megalosit
 • Ürokinaz
 • Endotel
 • Mehmet Öz
 • Ürtiker
 • Enerji
 • Melamin
 • Üstbenlik (Süperego)
 • Enerji Gereksinimi
 • Melanin
 • Üstün Zeka
 • Enerji Rezervi
 • Melena
 • Üşümek
 • Enfarktüs
 • Meme Absesi
 • Üveit
 • Enfeksiyöz Mononükleoz
 • Meme Ağrısı
 • Vagotomi
 • Enferokinaz
 • Meme Aylası
 • Vagotoni
 • Enflamasyon
 • Meme Başı Akıntısı
 • Vagus
 • Engelli
 • Meme Büyütme
 • Vagus Siniri
 • Ensefalit
 • Meme Kanseri
 • Vajina Daraltma
 • Ensefalografi (Pnömoensefalografi)
 • Memelerden Süt Gelmesi
 • Vajina Estetiği
 • Ensefalomiyelif
 • Memenin Paget Hastalığı
 • Vajina Kaşıntısı
 • Entamoeba Hystolytica
 • Mendel Yasaları
 • Vajinal Kanamalar
 • Enterogastron
 • Menenjit
 • Vajinal Mantar Enfeksiyonları
 • Enteroglükagon
 • Meninjizm
 • Vajinal Salgı Azlığı
 • Enterohepatik Dolaşım
 • Meninksler
 • Vajinoplasti Ameliyatı Nedir?
 • Enterokolit
 • Menisküs
 • Vakum (Vakum Ekstraktör)
 • Enteropatik Artrit
 • Menisküsler
 • Vakum Tedavisi
 • Enteropatik Artropati
 • Menopoz
 • Valgus Deformitesi
 • Enterovaksin
 • Menopozda Beslenme
 • Valsalva İşlemi
 • Entezit
 • Menopozda Meditasyon
 • Vampir Hastalığı
 • Entezopati
 • Meraljia Parestetika
 • Vanadyum
 • Entropion
 • Merisizm (Ruminasyon)
 • Varikoselin
 • Entübasyon
 • Merozoit
 • Varis
 • Envolüsyon
 • Meslek Hastalıkları
 • Varis Ülseri
 • Enzim
 • Metabolik Denge
 • Varus Deformitesi
 • Eozinofil
 • Metabolik Hastalıklar
 • Vaskular Sistem
 • Epandim
 • Metabolit
 • Vaskülopati
 • Epandimom
 • Metabolizma
 • Vater Ampullası
 • Epidemiyoloji
 • Metal Üzengi
 • Vazomotor Etkinlik
 • Epididimis
 • Metaplazi
 • Veba
 • Epİkondil
 • Metatarsalji
 • Vejeteryan
 • Epilasyon
 • Methemoglobin
 • Ventilasyon (Havalanma)
 • Epilepsi
 • Meydana Gelişi
 • Veoeroloji
 • Epinefrin
 • Mezenşim
 • Verem
 • Epitel
 • Mezenter
 • Vestibüler Sinir
 • Eps
 • Mezo
 • Vi Talyum
 • Epülis
 • Mezotel
 • Villüs
 • Ereksiyon
 • Mide
 • Vincristine
 • Ergenlik
 • Mide Ekşimesi
 • Viral Artrit
 • Ergenlik Sivilceleri
 • Mide Erozyonu
 • Virülens
 • Ergenlik Sivilcileri
 • Mide Fıtığı
 • Virüs
 • Ergoterapi
 • Mide Kanseri
 • Virüs Zatürreesi
 • Erifropoez (Alyuvar Yapımı)
 • Mide Sıvısı İncelemesi
 • Vitamin
 • Erişkinde Şaşılık
 • Mide Spazmı
 • Vitamin K
 • Eritrobfastoz
 • Mide Tembelliği
 • Vitaminler
 • Eritropoetin
 • Mide Ülseri
 • Vitaminler-Beslenme
 • Erkeklerde Gebelik Belirtileri
 • Mide Yanması
 • Vitellus
 • Erkekte Meme Büyümesi
 • Migren
 • Vitiligo
 • Erken Boşalma
 • Migren (Yarım Baş Ağrısı)
 • Volemi
 • Eros
 • Mikrobiyoloji
 • Vulvovajinit
 • Erotomani
 • Mikrodaktili
 • Vücut Dışı Kan Dolaşımı
 • Estetik
 • Mikrogliya
 • Vücut Kitle İndexi
 • Esteziyoloji
 • Mikropoliadeni
 • Vücut Sıcaklığı
 • Etene (Plasenta)
 • Mikst Bağ Dokusu Hastalığı
 • Yabancı Cisimler
 • Etene Hormonları
 • Milya
 • Yağ
 • Etiyopatojenez
 • Mineraller
 • Yağ Bezeleri
 • Etmoit Kemik (Kalburcu Kemik)
 • Mineralokortikoit Hormon
 • Yağ Embolisi
 • Etnopsikiyatri
 • Mitoz İnhibitörleri
 • Yağ Enjeksiyonları
 • Ev Kazaları
 • Mitral Stenozu
 • Yağlı Dejenerasyon
 • Evantrasyon
 • Miyelosit
 • Yak Çıbanı
 • Evirasyon
 • Miyoblast
 • Yakı Reaksiyonu
 • Evreleme
 • Miyokardit (Kalp Kası İltihabı
 • Yalan Söyleme Hastalığı
 • Eylem Potansiyeli
 • Miyokloni
 • Yalancı Varsam
 • Fagosit
 • Miyoloji (Kas Bilimi)
 • Yan Dolaşım
 • Fakoemülsifikasyon
 • Miyopluk
 • Yanık Tedavisi
 • Falanks
 • Mizantropi
 • Yanıklar
 • Falks Serebri
 • Monstrüozite
 • Yanılsama
 • Fallik Dönem
 • Morarma
 • Yapay Anestezi
 • Fallop Boruları (Salpenks)
 • Morarma (Siyanoz)
 • Yapay Böbrek
 • Fannakopi
 • Moro Yakı Tepkimesi
 • Yapay Hibernasyon
 • Fannakoterapi
 • Morötesi Işınlar (Nltraviyole Işınlan)
 • Yapısal Gen
 • Faradızasyon
 • Mortalite (Ölüm Oranı)
 • Yaralanmalar
 • Faranjit
 • Motorize Çivi İle Boy Uzatma Yöntemi
 • Yaralar
 • Farmakoloji
 • Ms
 • Yardımcı Ve Baskılayıcı T Lenfositleri
 • Farnesol
 • Mukolitik
 • Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu
 • Fasciola Hepatica
 • Mukopolisakkaridoz
 • Yaşam İçgüdüsü
 • Fasial Paralizi
 • Mukoza
 • Yaşlılık Hastalığı
 • Fasya
 • Mutajen
 • Yaşlılık Hastalıkları
 • Felç
 • Mutaston
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Felç Kaşıntısı
 • Mutasyon (Değşinim)
 • Yayılan Ağrı
 • Felty Sendromu
 • Müköz Membran
 • Yaz İshali
 • Fenilketonuri
 • Müzmin Nefrit
 • Yaz Zatürresi
 • Fenoloji
 • Müzmin Safra Kesesi İltihabı
 • Yeme Bozuklukları
 • Feokromositom
 • Narkoz
 • Yemek Borusu
 • Fertilizasyon
 • Nasır
 • Yemek Borusu Spazmı
 • Fetal Cerrahi
 • Nasogastrik Tüp (Nasogastrıc Tube-Ng Tube
 • Yemek Borusu Varisleri
 • Fetişizm
 • Nausea
 • Yemek Yeme Bozuklukları
 • Fırsatçı Eafefcsjyonlar
 • Nebülizatör
 • Yenidoğan (Uyku Sorunları)
 • Fıtık
 • Nefes Darlığı
 • Yenidoğan Normal Bulguları
 • Fıtık Korsesi (Fıtık Bağı)
 • Nefes Kokusu
 • Yenidoğanın Genital Krizi
 • Fibrinojen
 • Nefralji
 • Yenilmesinde Sakınca Olmayanlar
 • Fibroadenom
 • Nefret
 • Yenmemesi Gerekenler
 • Fibroelastoz
 • Nefrit
 • Yetersiz Beslenme
 • Fibroid
 • Nefroloji
 • Yılan Sokması
 • Fibrokistik Hastalık
 • Nefron
 • Yılancık
 • Fibromatoz
 • Nefroskleroz
 • Yok Saymak
 • Fibromiyalji
 • Nefrotik Sendrom
 • Yorgunluk
 • Fibroskleroz
 • Nekrofİli
 • Yumrulu Guatr
 • Fibrotoraks
 • Nekrofiliya
 • Yumurtalık (Over) Kistleri
 • Fibroz
 • Nekrofobi
 • Yumurtalık Hormonları
 • Fibula (Kamış Kemiği)
 • Nekrotizan Fasiitis
 • Yumuşak Doku Romatizması
 • Fikir Uçuşması
 • Nekroz
 • Yumuşatıcılar (Emolyan)
 • Fiksasyon
 • Neopentanate
 • Yutak
 • Filaria
 • Nervosizm (Sinirlilik)
 • Yüksek Kolesterol
 • Firengi
 • Nevrasteni
 • Yüksek Tansiyon
 • Fistül
 • Nevrastini
 • Yüz Felci
 • Fitobezoar
 • Nezle
 • Yüz Germe
 • Fizik Muayene
 • Nikris Hastalığı
 • Yüzme Kesesi
 • Flavoprotein
 • Nistagmus
 • Zar
 • Flebit
 • Nitrit Asit
 • Zar Potansiyeli
 • Flegma (Balgam)
 • Nodal Osteoartrit
 • Zararlı Atıklar
 • Flor
 • Nodul (Düğümcük)
 • Zatürre
 • Flor
 • Noradrenalin
 • Zatürree (Pnömoni)
 • Flüor
 • Normal Doğum
 • Zayıflama
 • Flüor Profİlaksisi
 • Norovirus
 • Zayıflık
 • Flüor Zehirlenmesi
 • Nöral Krista
 • Zedoari Yağı
 • Flüorizasyon
 • Nöral Terapi
 • Zehir
 • Flüorokardiyografi
 • Nöroartritizm
 • Zehirlenme
 • Fobiler
 • Nöroendokrin Sistem
 • Zehirli İshal
 • Fokomeli
 • Nörofİbrom
 • Zeka Yaşı
 • Folik Asit
 • Nörojen Mesane
 • Zekâ Yaşı
 • Folikül
 • Nöroradyoloji
 • Zigoma
 • Folikül Stimulan Hormon (Fsh)
 • Nörosekresyon
 • Zigomatik Kemik (Elmacık Kemiği)
 • Fonasteni
 • Nöroşirurji
 • Zihinsel Yorgunluk
 • Foniatri
 • Nörotransmitter
 • Zona
 • Fosfor
 • Nötr Atom
 • Zona Hastalığı
 • Fotokoagülasyon
 • Nsaıds (Non-Steroidal Anti-İnflammatory Drugs)
 • Zona Pelusida
 • Fotosentez
 • Nuck Kanalı
 • Zoofili
 • Fototerapi
 • Nylon-12
 • Zoonoz
 • Frei Testi
 • Obezite
 • Zoopsi
 • Freiberg Hastalığı
 • Obstetrik
 • Zoospor

 • A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

  SAĞLIK HABERLERİ Tüm Haberler Sağlık Haberleri Rss
  Koronavirüs grip farkları: Covid 19'u gripten ayıran en önemli fark nedir?
  Türkiye, asemptomatik vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte dünyada 3'üncü sıraya yükseldi
  Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351"
  Son dakika haberleri... Bakan Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor"
  Koca: "Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız"
  25 Kasım koronavirüs tablosu : Gerçek vaka sayısı kaç? Son dakika Fahrettin Koca açıklıyor!
  Son dakika: Koca: "Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum"
  Son dakika haberleri | Bakan Koca "Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9"
  Vaka sayısı ile hasta sayısı farkı nedir? 25 Kasım korona tablosu gerçek vaka sayısı kaç?
  Son dakika: Koca: "(Çin menşeli Sinovac aşısı) Aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı"
  Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351"

  FOTO GALERİ Tüm Foto Galeriler
  Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
  Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
  Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
  Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
  Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
  Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
  Lahana Yapraklarını Göğsünüze Sarın, Faydası İnanılmaz
  Lahana Yapraklarını Göğsünüze Sarın, Faydası İnanılmaz

  SAĞLIK VİDEOLARI Tüm Videolar
  Sağlık Video Bitkiler Sağlıklı Yaşlanmayı Destekliyor
  Bitkiler Sağlıklı Yaşlanmayı Destekliyor
  Sağlık Video Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Göziçi İğne Nedir? Neden Yapılır? İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Sağlık Video Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Yakını Görememe ve Tedavisi İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Sağlık Video Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
  Botoks Nedir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

   

  [Hata Bildir]