Cift Cinsiyet ile Transseksuellik ve Escinsellik Arasinda Ne Gibi Farklar Var ile ilgili Sağlık Terimleri ve Anlamları.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

 • 3 Aylık Aşı
 • Fobiler
 • Oct (Ornitin-Karbaınil-Transferaz)
 • A Vitamini
 • Fokomeli
 • Odditis
 • Abse
 • Folik Asit
 • Odiogram
 • Abstinans Sendromu
 • Folikül
 • Odontoblast
 • Abulia
 • Folikül Stimulan Hormon (Fsh)
 • Odunsu Konjonktivit
 • Acıkma
 • Fonasteni
 • Odyoloji
 • Açhk Hastalığı
 • Foniatri
 • Oedipus Kompleksi
 • Açık Atardamar Kanalı
 • Fosfodiester Bağı
 • Oftalmoloji
 • Açlık
 • Fosfor
 • Oftalmopleji
 • Adale Romatizması
 • Fosforilaz
 • Oftalmoskopi
 • Adaptasyon
 • Fotokoagülasyon
 • Oidipus Kompleksi
 • Addis Sayımı
 • Fotosentez
 • Oklüzyon (Kapanma)
 • Addison Hastalığı
 • Fototerapi
 • Oksalik Asit
 • Adele Çekilmesi
 • Frei Testi
 • Oksimetre (Oxımeter)
 • Adele Krampları
 • Freiberg Hastalığı
 • Oksinler
 • Adele Romatizması
 • Freiberg İnfarktüsü
 • Oksiyür (Kılkurdu)
 • Adenit
 • Frengi
 • Oksotrof
 • Adenofibrom
 • Frenik Sinir
 • Oksürük
 • Adenoidler
 • Frozen Sectİon (Dondurulmuş Kesit)
 • Okülomotor Kaslar
 • Adenoit
 • Fruktoz
 • Oliguri
 • Adenom
 • Früktoz
 • Oluk
 • Adenovirüs
 • Fundus İncelemesi (Funduskopi)
 • Omentopeksi
 • Adenozin Difosfat
 • Fungus
 • Omurga Romatizması
 • Adenozin Monofosfat
 • Galaktore
 • Omurilik Sinirleri
 • Adenozin Trifosfat
 • Galvanokoter
 • Omurilik Zedelenmesi
 • Adesyon
 • Gamet
 • Omuz Ağrıları
 • Adet Ağrısı
 • Gametogenez
 • Onanizm
 • Adet Düzensizliği
 • Ganglion
 • Onikiparmak Bağırsağı Ülseri
 • Adet Kanaması Çokluğu
 • Gargara
 • Onikogrifoz
 • Adet Sendromu
 • Gasfroenterostomi
 • Onikomikoz
 • Adiyadokokinezi
 • Gastralji
 • Onirizm
 • Adneksit
 • Gastrektazi
 • Onkojen
 • Adrenalin
 • Gastrin
 • Onkolog
 • Aferent
 • Gastrit
 • Oogami
 • Aft
 • Gastrit-Ülser
 • Oosit Toplanması
 • Agenezi
 • Gastroduodenit
 • Oospor
 • Agenitalizm
 • Gastroduodenoskopf
 • Operatör Gen
 • Aglütinojen
 • Gastrodüodenit
 • Opsonin
 • Agoni
 • Gastroentestinal Hormonlar
 • Optik Kiyazma (Görme Siniri Çaprazı)
 • Agraniilositoz
 • Gastrointestinal Yol
 • Optometri
 • Ağız Boşluğu
 • Gastrojejunostonu
 • Oral
 • Ağız Kuruluğu
 • Gastropeksi
 • Oral Gastrik Tüp (Oral Gastrıc Tube-Og Tube)
 • Ağız Kuruluğu
 • Gastroskopi
 • Oral Seks
 • Ağız Ve Diş Sağlığı
 • Gaz Sorunu
 • Orbiküler Kas (Yuvarlak Kas)
 • Ağız Yaraları
 • Gebeliğe Hazırlık
 • Organ
 • Ağrı
 • Gebelik
 • Organ Kopması
 • Ağrılı Aybaşı Hali
 • Gebelik Döneminde Egzersiz
 • Organel
 • Aha
 • Gebelik Süreci
 • Orgazm
 • Aids
 • Gebelik Testi
 • Orifİs
 • Aile İçi Şiddet
 • Gebelikte Beslenme
 • Orşiepididimit
 • Aile Planlaması
 • Gebelikte Cinsel Yaşam
 • Orşit
 • Ailesel Akdeniz Ateşi
 • Gebelikte İlaç Kullanımı
 • Orşiyalji
 • Ajitasyon
 • Gebelikten Koruyucu İğneler
 • Orşiyoblastom
 • Akciğer Embolisi
 • Gece Körlüğü
 • Ortakulak İltihabı
 • Akciğer Kanseri
 • Gece Körlüğü (Niktalopi)
 • Ortama Uyum
 • Akciğer Ödemi
 • Gece Yanığı
 • Ortofoni
 • Akdeniz Anemisi
 • Gelatin
 • Ortopedi
 • Akne
 • Gelişimsel Kalça Displazisi (Gkd)
 • Ortopedik Alçı
 • Akne Tedavisi
 • Gelişme Geriliği
 • Ortopedik Korse
 • Akne Vulgaris
 • Gelon (Eritem Pernö)
 • Ortopti
 • Akneiform Lezyon
 • Gen
 • Osgood Schlatter Hastalığı
 • Akondroplazi
 • Gen Ailesi
 • Osilografi
 • Akraba Evlilikleri
 • Gen Haritalaması
 • Osilometri
 • Akrep Sokması
 • Gen*
 • Osleomiyelit
 • Akroanestezi
 • Genel Anestezi
 • Osteoartrit
 • Akrofobi
 • Genel Sağlık
 • Osteogenesis İmperfekta
 • Akromegali
 • Genetik
 • Osteoid
 • Akroparestezi
 • Genetik Kod
 • Osteokondrit
 • Akrosiyanoz
 • Genital Anomaliler
 • Osteom
 • Aktif Kömür
 • Genital Bölge Beyazlatma
 • Osteomalasi
 • Aktomiyozin
 • Genital Bölge Estetiği
 • Osteomalazi
 • Akupressur
 • Genital Dönem
 • Osteonekroz
 • Akupunktur
 • Genital Temizlik
 • Osteoperiostit
 • Akustik Maküla
 • Genital Uçuk
 • Osteoporoz
 • Akut
 • Geniz Eti
 • Ostium (Ağız)
 • Akut Bakteriyel Menenjit
 • Genom Projesi
 • Ostoartrit
 • Akut Böbrek İltihabı
 • Geri Çekme
 • Otizm
 • Akut Bronşit
 • Gerontoloji
 • Otoentoksikasyon
 • Akut Glomerulonefrit
 • Gestoz (Gebelik Tokseraisi)
 • Otoimmün Hastalık
 • Akut Pankreatit
 • Gevşek Penis
 • Otonomi
 • Akut Romatizmal Ateş
 • Gıda Zehirlenmeleri
 • Otopsi
 • Alanin
 • Gıp
 • Otopsi (Nekroskopi)
 • Albino
 • Gırtlak İltihabı
 • Oturga Kemiği (İskiyon)
 • Albümin
 • Gilbert Sendromu
 • Oturma Banyosu
 • Albüminüri
 • Gingko Biloba
 • Ovariyojenez
 • Alçıya Alma
 • Gizli Boğmaca
 • Ovaryum (Yumurtalık):
 • Aldehit
 • Glikojen
 • Over
 • Aldolaz
 • Glikolipit
 • Ovosit
 • Aldosteron
 • Glikoz Yükleme Eğrisi
 • Owren Trombosit Testi
 • Alerji
 • Glikozitler
 • Ozmoreseptörler
 • Alerjik Deri Testleri
 • Glokom
 • Öğrenme
 • Alerjik Hastalıklar
 • Glomerül Filtrasyonu
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Alerjik Nezle
 • Glottis
 • Ökaryot Hücre
 • Alerjik Tepki
 • Glukoz
 • Önemli Yanıklar
 • Algılama
 • Glütatyon
 • Östaki Borusu
 • Algılama Eşiği
 • Golfçü Dirseği
 • Östradİyol
 • Algodistrofi
 • Golgi Kas-Kiriş Organı
 • Östriyol
 • Alın Kemiği
 • Göbek Fıtığı
 • Östrojen
 • Alkaloz
 • Göbek Yağlanması
 • Östrojen Hormonlar
 • Alkolizm
 • Göğüs Ağrısı
 • Ötanazi
 • Allantoın
 • Göğüs Boşluğu (Toraks)
 • Özdeşleşme
 • Allantois
 • Göğüs Büyütme
 • Özefagus
 • Allel
 • Göğüs Dikleştirme
 • Öznel Gerçeklik
 • Allotriyofaji
 • Göğüs Kafesi
 • Özofago-Gastrostomi
 • Aloe Vera
 • Göğüs Küçültme
 • Özofagus (Yemek Borusu)
 • Alopesiler
 • Göğüste Su Toplaması
 • Öztelkin
 • Alport Sendromu
 • Göğüste Su Toplanması
 • Özürlü
 • Alternatif Tıp
 • Görme Muayenesi
 • Özürlü Kemik Oluşumu (Osteogenez İmperfekta)
 • Alternatif Tıp
 • Göz Ağrısı
 • P Vitamini
 • Althea
 • Göz Bozuklukları
 • Pace-Maker
 • Altıncı Hastalık
 • Göz Damlası
 • Pakidermi
 • Altını Islatmak
 • Göz Kamaşması
 • Pakiplörit
 • Alüminyum Zehirlenmesi
 • Göz Kaşıntısı
 • Paleontoloji
 • Alyuvar Yıkımı
 • Göz Kuruluğu
 • Pamukçuk
 • Alzheimer
 • Göz Kuruluğu
 • Pandisit
 • Ambivalans
 • Göz Merceği
 • Panik
 • Ameliyat
 • Göz Nezlesi
 • Panik Atak
 • Amfizem
 • Göz Odası
 • Pankreas
 • Amigdal
 • Göz Seğirmesi
 • Pankreatin
 • Amiloidoz
 • Göz Şişliği
 • Pankreozimin
 • Amino Asit
 • Göz Tansiyonu
 • Pansitopeni
 • Aminoasitler
 • Göz Tiki
 • Pantenol
 • Amipli Dizanteri
 • Göz Yaşı Kesesi İltihabı
 • Papillom
 • Amiyotoni
 • Gözaltı Koyuluğu
 • Papillont
 • Amiyotrofi
 • Gözbebekleri İltihabı
 • Papillosfinkterotomi
 • Amiyotrofik Lateral Skleroz
 • Gözi İltihabı
 • Papillotomi
 • Amnezi
 • Gözkapağı
 • Parafito
 • Amnios Sıvısı
 • Gözkapağı Fİmozu
 • Paragangliyon
 • Amnios Sıvısı Fazlalığı
 • Gözkapağı İltihabı
 • Parakeratoz
 • Amniyon
 • Gözlem Altına Alma
 • Paraneoplastiksendrom
 • Amniyon Sıvısı
 • Gözyaşı Kemiği
 • Paranişi
 • Amniyosentez
 • Gözyaşı Sistemi
 • Paranoit
 • Amonyak
 • Grafomani
 • Paranoya
 • Anaerobik
 • Graftın Alıcıyı Reddi (Graft Versus Host Hastalığı-Gvhd
 • Paraproteinemi
 • Anafilaksi
 • Grand Mal
 • Parasempatik Sinir Sistemi
 • Anakuzi
 • Granülom
 • Parathonnon (Pıtı)
 • Anal Fissür
 • Granülosit
 • Paratifo
 • Anal Kaşıntı
 • Granülositler
 • Paratroit Hormon
 • Analjezik
 • Grip
 • Parazitoloji
 • Anamnez
 • Grup Tedavisi
 • Parenkima
 • Anatomi
 • Guanin
 • Parenteral
 • Anatomik Bölge
 • Guatr
 • Parestezi
 • Anatomik Duruş
 • Guillain - Barre Sendromu
 • Parinaud Belirtisi
 • Anazarka
 • Gut
 • Parkinson
 • Androjen
 • Guthrie Testi
 • Parmak
 • Androloji
 • Gükoneojenez
 • Parmakpulpası
 • Andropoz
 • Gül Hastalığı
 • Parodontopati
 • Anemi
 • Gülme
 • Paroksismal
 • Anemik
 • Güneş Çarpması
 • Parsiyd Tromboplastİn Zamanı
 • Anensefali
 • Güneş Yanığı
 • Paryetal Kemik (Yankafa Kemiği)
 • Anestesiz Korkusu
 • Güvenlik
 • Pasif - Agresif Kişilik Bozukluğu
 • Anestezi Öncesi
 • Güzellik ve Bakım
 • Pasteurella
 • Anestezi Riski
 • Ğrılı Aybaşı Hali
 • Pastil
 • Anevrizma
 • Habitat
 • Paten (Yama)
 • Angina
 • Hafıza Kaybı
 • Patogenez
 • Anhidroz
 • Halber Steedler Provezarkii Cisimciği
 • Patognomonik
 • Ani Görme Ve İşitme Kaybı
 • Halk Sağlığı
 • Patojenez
 • Ani Morarmalar
 • Halüsinasyonlar
 • Patolog
 • Ani Sertleşme
 • Hamilelik Maskesi
 • Patoloji
 • Ani Soluk Durması
 • Hamilelikte Varis Oluşumu
 • Pediatri
 • Anizogami
 • Hap
 • Pediyatri
 • Anjin
 • Hassas Barsak
 • Pelvik İnflamatuar Hastalık
 • Anjina
 • Hasta Bina Sendromu
 • Pelvis (Leğen)
 • Anjiografi
 • Hastalığın Iıı. Evresi
 • Pelvis Egzersizleri
 • Anjioid Streak
 • Hastane
 • Penisilin
 • Anjio-Ödem
 • Hatalı İlaç Kullanımı
 • Pentozüri
 • Anjiyografi
 • Hava Basıncına Bağlı Travma
 • Pepsin
 • Anjiyokardiyografi
 • Hava Kirliliği
 • Peptidaz
 • Anjiyoloji
 • Hava Yutma
 • Per
 • Anjiyospaznt
 • Havale
 • Perforasyon
 • Anjiyotensin
 • Havale
 • Periderm
 • Ankilozan Spondilit
 • Havers Kanalı
 • Perikart
 • Anne Sütü
 • Hayvansal Yağlar
 • Perikondriyum
 • Anoreksi
 • Hazımsızlık
 • Perine
 • Anoreksia
 • Hazırlayıcı Nedenler
 • Perinefrit
 • Anoreksiya Nervoza
 • Helicobakteri
 • Perisit
 • Anosmi
 • Helikaz
 • Peristaltik
 • Anovulasyon
 • Heliks
 • Peritiflit
 • Ansa
 • Hem
 • Periton (Kann Zan)
 • Antagonist Kaslar
 • Hemanjiyoperisitom
 • Periton Diyaliz
 • Antı-Âge Ürünler
 • Hematoidin
 • Perleş
 • Antı-Cerne
 • Hematoloji
 • Peroral
 • Antı-Rıdes Ürünler
 • Hematopoez
 • Perthes Hastalığı
 • Antıstreptokınaz Tıtresı
 • Hemimeli
 • Perversiyon (Sapma)
 • Antibiyogram
 • Hemisfer (Yarıküre)
 • Petit Mal
 • Antibiyotiğe Bağlı İshal
 • Hemoblastoz
 • Pıhtılaşma Testleri
 • Antibiyotik Kullanımı
 • Hemodinamik
 • Pıtrıasıs
 • Antidifiretik Hormon
 • Hemofil
 • Pigment Lekeleri
 • Antidiüretik Hormon
 • Hemofili
 • Pilates
 • Antihemofilik B Faktörü
 • Hemogram
 • Pileflebit
 • Anti-Htv
 • Hemokromatoz
 • Piramit (Kayamsı Parça, Pars Petroza)
 • Antijen
 • Hemopati
 • Pirozis
 • Antikor
 • Hemoroid
 • Pirüvik Asit
 • Antinükleer Antikorlar
 • Hemoroidektonü
 • Pişik
 • Antioksidan
 • Hemoroİt Atardamarları
 • Pityalin
 • Antiseptik
 • Hemoroithalkası
 • Piyelografi
 • Antiseptiklerin Tarihi
 • Hemoroitler
 • Piyelonefrit
 • Antisipasyon
 • Hemosiderin
 • Pİyopnömotoraks
 • Antistreptohiyaluronidaz Litresi
 • Hemositoblast
 • Piyore
 • Antistreptolizin O Titresi
 • Henoch-Schönlein Purpurası
 • Plak
 • Antitiroit Antikorlar
 • Hepatik Sarılık
 • Plantar Fasiit
 • Antrektomi
 • Hepatikoduodenostomi
 • Plasebo
 • Antropometri
 • Hepatit
 • Plasenta
 • Antropometrik Noktalar
 • Hepatit A Antivirüs Igm Antikoru
 • Plastik Malzemelerin Zararları
 • Anuıiyoskopi
 • Hepatit B
 • Plazma
 • Aorta
 • Hepatokolanjit
 • Plazma (Kan Plazması)
 • Apandektomi
 • Hepatosplenografİ (Splenoportografİ)
 • Plazma Kinini
 • Apandis
 • Hermafrodit
 • Plazmid
 • Apandisit
 • Hermafroditizm
 • Plevra
 • Aparatus
 • Hermafroditizm (Erdişilik)
 • Plezyoröntgenterapi
 • Apati
 • Herpes Simpleks
 • Plika
 • Apgar Skorlaması
 • Herpes Simplex (Uçuk)
 • Plörezi
 • Apolipoprotein Aı
 • Herpesvirüs
 • Plörotomi
 • Apolipoprotein B
 • Heterokromozom
 • Pnömoloji
 • Aponevroz
 • Heteroseksüel
 • Polen Alerjisi
 • Araç Tutması
 • Hezeyan (Delirium)
 • Poliarteritis Nodoza (Pan)
 • Araknoidit
 • Hıçkırık
 • Polidaktili
 • Arı Sokması
 • Hıımor (Suyuk)
 • Polidipsi
 • Arketip
 • Hıv-Htlv
 • Polikistik
 • Aroma Terapi
 • Hiatus
 • Polimiyalji Romatika (Pmr)
 • Arpacık
 • Hickman Kateteri
 • Polimiyozit
 • Arsenik Zehirlenmesi
 • Hidrofobi (Su Korkusu)
 • Polinevrit
 • Art Uygulamaları
 • Hidrokusyon
 • Polip
 • Art Uygulmasının Riskleri
 • Hidroliz
 • Poliploidizm
 • Arterioskleroz
 • Hidropizi
 • Polİradikülit
 • Arteriyografi
 • Hidropnömotoraks
 • Pollüzyon
 • Arteryel Gaz Embolisi
 • Hijyen
 • Polyoensefalit
 • Artiroz Tedavisi
 • Hilus
 • Poplitea (Dizardı) Bölgesi
 • Artritizm
 • Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Sendromu
 • Porfirin
 • Artrodez
 • Hiperaldosteronizm
 • Porno
 • Artroloji
 • Hiperalimentasyon
 • Portal Hipertansiyon
 • Artroskopi
 • Hiperandrojenizm
 • Poryomani
 • Artroskopi**
 • Hiperbuli
 • Pozoloji
 • Aseksüel
 • Hiperemez
 • Premenstruel Sendrom
 • Asemboli
 • Hipergonadizm
 • Presbitli
 • Asetabulum
 • Hiperlipemi (Hiperlipidemi)
 • Presipitasyon Tepkimesi
 • Asetilsalisilik Asit
 • Hipermenore
 • Prezervatif
 • Asetilsalisilikasit
 • Hiperparatiroidizm
 • Prıst
 • Asidofili
 • Hipersensitivite
 • Priapizm
 • Asil Kirişi
 • Hipersomni
 • Prob*
 • Asitli İçecekler
 • Hipersplenizm
 • Proenzim (Proferment, Zimojen)
 • Askorbik Asit
 • Hipersteni
 • Proglotit (Bölüt)
 • Aso
 • Hipertansiyon
 • Prokaryot Hücre
 • Aspartam
 • Hipertiroidi
 • Proksimal (Yakın)
 • Aspirasyon
 • Hipnoz
 • Proktoloji
 • Aspirin Alerjisi
 • Hipnoz
 • Prostaglandin
 • Astenospenni
 • Hipoalerjenik
 • Prostat
 • Asterion
 • Hipoaljezi
 • Prostat Büyümesi
 • Astım
 • Hipofalamus
 • Prostat İltihabı
 • Astigmat
 • Hipofİz (Pitııiter Bez)
 • Prostat Kanseri
 • Astrositom
 • Hipofiz Hormonları
 • Prostoglandin
 • Aşerme
 • Hipoglossus Siniri (Dilaltı Siniri)
 • Protein
 • Aşı
 • Hipogonadizm
 • Proteinoterapi
 • Aşı Takvimi
 • Hipokoli
 • Proteus
 • Aşı Tedavisi
 • Hipokondriyazis
 • Protez
 • Aşı Tipleri
 • Hipomenore
 • Protoplazma
 • Aşık Kemiği
 • Hipoşili
 • Protrombin (Faktör Iı)
 • Aşırı Aybaşı Kanaması
 • Hipotalamus
 • Psikiyatri
 • Aşırı Heyecan
 • Hipotansiyon
 • Psikofizyoloji
 • Aşırı Kilo Kaybı
 • Hipotrofİ
 • Psikojen
 • Aşırı Terleme
 • Hirsütizm Hastalığı
 • Psikoloji
 • Aşırı Titizlik
 • His Tamın
 • Psikometri
 • Aşırı Tüylenme
 • Histamin
 • Psikonevroz (Nevroz)
 • Aşil Tendiniti
 • Histerosafpingografi
 • Psikopatoloji
 • Aşil Tendiniti**
 • Histokimya
 • Psikoprofilaksi
 • Aşil Tendon Yırtığı
 • Histoplasma Capsulatum
 • Psikoşirürji
 • Aşil Tendonu
 • Hla-B27
 • Psikoterapi
 • Aşil Tendonu
 • Hoelen
 • Psorıasıs
 • Aşil Tendonu Kopması
 • Homoseksüellik (Eşcinsellik)
 • Psorıasıs :
 • Ataraksi
 • Horlama
 • Psödogut
 • Atardamar
 • Hormon
 • Psöriyatik Artrit
 • Atavizm
 • Hormonal Bozukluklar
 • Psöriyazis
 • Ateroskleroz
 • Hormonlar
 • Pteriyom
 • Atipi
 • Human Koryonik Gonadotropin (Hcg)
 • Puberte
 • Atoni (Gerginlik Kaybı)
 • Humerus
 • Pubik Bölge
 • Atp
 • Husye Torbası Şişliği
 • Puerikültür
 • Atrofi (Doku Gerilemesi)
 • Huzursuz Ayak Sendromu
 • Pullanma
 • Auerbach Pleksusu
 • Hücum Tedavisi (İndüksiyon)
 • Pulmoner Stenoz
 • Ayak Ağrıları
 • Ikınmak
 • Pübis (Çıtı Kemiği)
 • Ayak Bileği (Tars)
 • Ileitis
 • Quick Zamanı (Protrombin Zamanı)
 • Ayak Burkulması
 • In Vıtro
 • Ra
 • Ayak Çıbanı
 • Isı Dengesi
 • Rabdomiyosarkom
 • Ayak Kokusu
 • Isopropyl Lanolate
 • Radioimmunoassay (Rıa)
 • Ayak Mantarı
 • ITP
 • Radyoaktif Sular
 • Ayak Sağlığı
 • İçgüdü
 • Radyodermit
 • Ayak Şişmesi
 • İd (Altben)
 • Radyoekoloji
 • Aysı Kemik
 • İdeal Kilo
 • Radyoopasite
 • Azot Protoksit
 • İdiyosinkrasi
 • Radyoskopi
 • Azotemi
 • İdrar Kesesi Hastalıkları
 • Radyus (Döner Kemik)
 • Azulene
 • İdrar Torbası İltihabı
 • Ragad
 • B1 Vitamini (Tiyamin)
 • İdrar Tutamama
 • Rahim Ağzı Kanseri
 • B12 Vitamini (Kobalamin)
 • İdrar Tutamama
 • Rahim Egzaması
 • B2 Vitamini (Riboflavin)
 • İdrar Tutukluğu
 • Rahim İçi Yapışıklığı
 • B3 Vitamini (Nikotinamid Veya Pp Vitamini)
 • İdrar Yapamama
 • Rahim Kanaması
 • B5 Vitamini (Pantotenik Asit)
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Rahim Kanseri
 • B6 Vitamini (Piridoksin)
 • İdrar Zorluğu
 • Rahimde Polip
 • B8 Vitamini (Biyotin Ya Da H Vitamini)
 • İdrarda Kan Görülmesi
 • Rasyonalizasyon
 • B9 Vitamini (Folik Asit)
 • İğdiş Edilme Korkusu
 • Raynaud Fenomeni
 • Bac (Bakteriyel Yapay Kromozom)
 • İhtiyarlama
 • Raynaud Sendromu
 • Bacak
 • İhtiyozis
 • Reajin
 • Bacak İçi Germe Estetiği
 • İktidarsızlık
 • Reaktif Artrit
 • Bademcik
 • İlaç
 • Reaktif Artritler
 • Bademcik Ameliyatı
 • İleokolostomi
 • Reaktif Hipoglisemi
 • Bademcik İltihabı
 • İleus (Bağırsak Tıkanması)
 • Reçine
 • Bağ Zedelenmesi
 • İlk Yardım
 • Refleks (Sinir Refleksi)
 • Bağdoku
 • İmmun Sistem
 • Refleks Sempatik Distrofi
 • Bağırsak
 • İmmün Sistem
 • Refleks Yayı
 • Bağırsak Paraziti
 • İmmünglobülin (Ig)
 • Reflü
 • Bağırsak Sıvısı Analizi
 • İmmünglobülİn E (Ige)
 • Refraktif Cerrahi
 • Bağışıklık
 • İmmünglobülinler
 • Regurjitasyon
 • Bağışıklık Sistemi
 • İmmünkompleks
 • Reil Şeridi
 • Bağlantı
 • İmmünopatoloji
 • Reil Tacı
 • Bahar Çarpması
 • İmplantoloji
 • Reiter Hastalığı
 • Bahar Yorgunluğu
 • İn Vitro Fertilizasyon ? Embriyo Transferi
 • Reiter Sendromu
 • Bakteri Florası
 • İnce Saç Telleri
 • Rekombinant Dna
 • Bakteriemi
 • İncebağırsak
 • Rektokolit
 • Bakteriyoloji
 • İncinme
 • Rektomanometri
 • Bal Özü
 • İncinmek
 • Rektoskopi (Proktoskopi)
 • Balanopostit
 • İnfantilizm
 • Rektus Kası (Doğru Kas)
 • Balgam Kaiturü
 • İnfeksiyon
 • Relaksin
 • Balgamlı Öksürük
 • İnflamasyon
 • Relaksin :
 • Balık Pulu Hastalığı
 • İnflamasyon (İltihap)
 • Relaps
 • Ballismus
 • İnflamatuvar Artrit
 • Rem Uykusu
 • Balon Anjiyoplasti
 • İnflamatuvar Artropati
 • Renin
 • Balzam
 • İnguinal Bölge (Kasık)
 • Renk Körlüğü
 • Bandaj
 • İnme Hastasının Rehabilitasyonu
 • Renk Körlüğü
 • Barr Cisimciği
 • İnorganik Madde
 • Replantasyon Ameliyatları
 • Bartholin Bezi
 • İnsizyon
 • Replikon
 • Bartholin Bezleri
 • İnsülin
 • Represyon (Baskılama)
 • Bartolin Apsesi
 • İnterferon
 • Reseptör
 • Bartonella Bacilliformis
 • İntravenöz Girişim
 • Resesif Gen
 • Baryum Zehirlenmesi
 • İntrensek Faktör
 • Retiküler
 • Basit Guatr
 • İrade Yitimi (Abuli)
 • Retiküler Oluşum (Ağsı Oluşum)
 • Basur
 • İridosiklit
 • Retikülopati
 • Baş Ağrıları
 • İritis
 • Retina Yırtılması
 • Baş Ağrısı
 • İshal
 • Retinitis
 • Baş Dönmesi
 • İskelet
 • Retinoblastom
 • Başdönmeleri
 • İsteri
 • Retrobulber Nörit
 • Başkalaşım
 • İşeme Refleksi
 • Retrograd Wirsungografi
 • Batın
 • İşitme Aygıtları
 • Retroperiton
 • Bayılma
 • İşitme Kaybı
 • Retropnömoperitonyum
 • Bayılmalar
 • İşitme Siniri
 • Reye Sendromu
 • Bazal Metabolizma
 • İşitme Testi
 • Reynaud
 • Bazal Metabolizma Hızı
 • İşlevsel
 • Reynaud Sendromu
 • Bebek Bakımı
 • İşlevsel Normallik
 • Rhinitis Medicamentosa
 • Bebek Beslenmesi
 • İştah
 • Riketsiyalar
 • Bebek ve Şişmanlık
 • İştahsızlık
 • Ringer Çözeltisi
 • Bebeklerde Doğum Lekesi
 • İtici Kas
 • Rinne Testi
 • Bebeklerde Görülen Katarak
 • İtki (Tepi)
 • Rinotomi
 • Bebeklerde İshal
 • İyodoproteinemİ
 • Ritüel
 • Behçet Hastalığı
 • İyon Pompası
 • Rna (Ribonükleik Asit)
 • Behçet Sendromu
 • İzostenüri
 • Rodopsin
 • Bel
 • İzotonik
 • Romatizma
 • Bel Ağrısı
 • Jargon
 • Romatizmal Ateş
 • Bel Bölgesi
 • Jel
 • Romatizmal Hastalıklar
 • Bel Fıtığı
 • Jelatin
 • Romatoid Artrit
 • Bel Gevşekliği
 • Jet-Lezyon
 • Romatoidartrit
 • Bel Soğukluğu
 • Jilet İzi Giderme
 • Ronflan Ral (Ronküs)
 • Bel Soğukluğu
 • Jinekoloji
 • Rota Virüs
 • Belirteç (Marker)
 • Jinjivit
 • Rotasizm
 • Bellek
 • Jugüler
 • Röntgen
 • Belsoğukluğu
 • Juvenil Kronik Artrit
 • Rpacık
 • Ben
 • K Vitamini
 • Rsd
 • Bence - Jones Proteini
 • Kabakulak
 • Ruh Sağlığı
 • Bence-Jones Proteini
 • Kabızlık
 • Ruhsal Sansür
 • Benler
 • Kabızlıkta Beslenme
 • Rüya
 • Benmerkezcilik (Egosantrizm)
 • Kaburga
 • Saç Dökülmesi
 • Benzephenone-3
 • Kâbus
 • Saç Ekimi
 • Beparin
 • Kadın Sağlığı
 • Saç Sağlığı
 • Beslenme
 • Kadmiyum Zehirlenmesi
 • Saç Transplantasyonu
 • Beslenme Bozuklukları
 • Kafein
 • Saç Ve Sakal Ağarması
 • Beta Agonist İlaçlar
 • Kahn Testi
 • Saç Ve Sakal Ağarması
 • Beta-Glucan
 • Kalbin Hızlı Atması
 • Saçların Kepeklenmesi
 • Beyin Ambolisi
 • Kalça Ağrısı (Koksalji)
 • Sadomazoşizm
 • Beyin Anevrizmaları
 • Kalça Çıkıklığı
 • Safen Toplardamarı
 • Beyin Damar Hastalıkları
 • Kaldiyopulmoner Resüsitasyon
 • Safenektomi
 • Beyin Kıvrımları
 • Kalın Bağırsak
 • Safra Boyalan (Safra Pigmentleri)
 • Beyin Sarsıntısı
 • Kalın Bağırsak İltihabı
 • Safra Kesesi
 • Beyin Travması
 • Kalın Bağırsak İltihabı
 • Safra Kesesi İltihabı
 • Beyin Tutulumu
 • Kalıtsal Özellikler
 • Safra Taşları
 • Beyincik Sendromu
 • Kallidin
 • Safra Tuzları
 • Beyin-Omurilik Sıvısı (Likör)
 • Kalp
 • Safra Yolları
 • Beyin-Omurilik Sıvısı İncelemesi
 • Kalp Ağrısı
 • Sağ Kalp Yetmezliği
 • Bezoar
 • Kalp Anevrizması
 • Sağırlık
 • Bıoflavonoıd
 • Kalp Çevrimi
 • Sağlamlaştırma Tedavisi (Konsolidasyon)
 • Bıotın
 • Kalp Hastalıkları
 • Sağlık
 • Bilek
 • Kalp Krizi
 • Sağlıklı Beslenme
 • Bileşenleri
 • Kalp Masajı
 • Sajital
 • Bilinç
 • Kalp Masajı
 • Sakal İltihabı
 • Bilinç Bulanıklığı
 • Kalp Ritmi Bozuklukları
 • Sakküler
 • Bİlinçdışı
 • Kalp Romatizması
 • Sakral Bölge (Sağrı Bölgesi)
 • Bilirubin
 • Kalp Sesleri
 • Sakralizasyon
 • Bilurübin
 • Kalp Üfürümü
 • Sakroiliak Eklem
 • Biofeedback
 • Kalp Yetmezliği
 • Salgıbezi Dokusu
 • Bioritim
 • Kalp Zarı İltihabı (Perikardit)
 • Salgın Menenjit
 • Bipolar Bozukluk
 • Kalp-Akciğer Makinesi
 • Salisilik Asit
 • Bisturi
 • Kalsinoz
 • Salk Aşısı
 • Bit
 • Kalsiyum
 • Salpengotomi
 • Bitlenme
 • Kamamsı (Kuneiform) Kemikler
 • Saman Nezlesi
 • Biyokimya Testi
 • Kampimetri
 • Saman Nezlesi (Polen Hastalığı)
 • Biyokütle
 • Kan
 • Sanatoryum
 • Biyometri
 • Kan Bankası (Hemotek)
 • Santorini Kanalı
 • Biyoritim
 • Kan Beni
 • Sara
 • Biyoteknoloji
 • Kan Çıbanı
 • Sarı Nokta Hastalığı
 • Biyoterapi
 • Kan Gazları
 • Sarılık
 • Biyotip
 • Kan Grubu
 • Sarkoidoz
 • Biyotipoloji
 • Kan Grupları
 • Sarkom
 • Blastomyces
 • Kan Hücreleri
 • Sars
 • Blefarit
 • Kan İşemek
 • Savunma Mekanizmaları
 • Blefarofimoz
 • Kan Kaybına Bağlı Anemi
 • Scarpa Üçgeni
 • Blefaroplasti
 • Kan Merkezleri
 • Sedef Hastalığı
 • Blefaroptoz
 • Kan Pıhtılaşması
 • Sedef Hastalığı Romatizması
 • Blefaroşalasis
 • Kan Tükürmek
 • Sefal Hematom
 • Boğaz
 • Kan Uyuşmazlığı
 • Sefalik İndeksler
 • Boğaz Ağrısı
 • Kanal (İletim Yolu)
 • Seks
 • Boğaz İltihabı
 • Kanama Durdurma
 • Seks (Cinsiyet)
 • Boğmaca
 • Kanama Ve Kanamaların Kontrol Altına Alınması
 • Seksoloji
 • Bombesin
 • Kanama Zamanı
 • Sella Turcica (Türk Eyeri)
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Kanatlı Kürek Kemiği
 • Selülit
 • Boş Gebelik
 • Kanda Kolesterol Yüksekliği
 • Selüloz
 • Boşaltım Organları
 • Kangren
 • Semblefaron
 • Botallo Deliği
 • Kanlı Akıntı
 • Semen
 • Botallo Kanalı
 • Kanser
 • Semen Analizi (Spermiyogram)
 • Botox
 • Kansızlık
 • Semptom
 • Botox
 • Kaonjestij Kalp Hastalığı
 • Sendrom
 • Botriyonukom
 • Kapalı Dolaşım
 • Senkop
 • Botulinum Toksini
 • Kapatıcı
 • Septik Artrit
 • Botulismus
 • Karaciğer Bozuklukları
 • Serbest Radikaller
 • Boyun Ağrısı
 • Karaciğer Kanseri
 • Serbestleştirici Etken
 • Boyun Fıtığı
 • Karaciğer Yağlanması
 • Serebrovasküler
 • Boyun Germe
 • Karaciğer Yetersizliği
 • Serigrafi
 • Boyun Kanseri
 • Karaciğer Yetmezliği
 • Serodiyagnoz
 • Boyun Toplardamarları
 • Karaciğerin Görevi
 • Seroloji
 • Böbrek
 • Karakteroloji
 • Seronegatif
 • Böbrek Ağrısı
 • Karantina
 • Seroterapi
 • Böbrek Çıkış Darlığı
 • Karboksihemoglobin (Hbco)
 • Serotonin
 • Böbrek Havuzu
 • Karbon
 • Seröz Zar
 • Böbrek İltihabı
 • Karbonhidrat
 • Sertleşme Sorunu
 • Böbrek Kistleri
 • Karbonhidratlar
 • Servikal Spondiloz
 • Böbrek Kum
 • Karbonik Anhidraz
 • Serviks
 • Böbrek Kumu
 • Karbonmonoksit Zehirlenmesi
 • Serviks (Dölyatağı Boynu)
 • Böbrek Taşı
 • Kardiyoanjiyografi
 • Ses Teli Polip
 • Böbrek Yetmezliği
 • Kardiyografi
 • Sesamoit (Susamsı) Kemikler
 • Böbreküstü Bezi
 • Kardiyopulmoner
 • Sesil
 • Böbreküstü Bezi Hormonları
 • Kardiyosfigmograf
 • Sezaryen Ameliyatı
 • Böbreküstü Bezleri
 • Kardiyoşirürji
 • Sezeryan
 • Böcek Sokması
 • Kardiyotonikler
 • Sfinkter
 • Böğür Kemiği
 • Kardiyovasküler
 • Sıcak Çarpması
 • Bph (Benign Prostat Hiperplazisi):
 • Karfoloji
 • Sık İdrara Çıkma
 • Bradipsişi
 • Karın (Abdomen)
 • Sık Sık İdrara Gitme
 • Braille Alfabesi
 • Karın Ağrısı
 • Sıkı Sargı
 • Brakidaktili
 • Karın Germe Ameliyatı
 • Sıkıntı
 • Brakisefali
 • Karina
 • Sınav Stresi
 • Brakiyal Pleksus
 • Karma Cilt
 • Sıraca
 • Bromhidroz
 • Karminatifler
 • Sıtma
 • Bronkopnömoni
 • Karnifİkasyon
 • Sıyrık ve Kesikler
 • Bronkore
 • Karnosin
 • Siderosit
 • Bronkoskopi
 • Karotidografi
 • Sifilis Gömü
 • Bronkospazm
 • Karp (El Bileği Kemikleri)
 • Sifİlom
 • Bronköpnomoni
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Sigara
 • Bronş Kisti
 • Karyogram (Kromozom Haritası)
 • Sigaranın Zararları
 • Bronşektazi
 • Karyotip
 • Sigmoidoskopi
 • Bronşiolit
 • Karyotip*
 • Sigmoit Kolon
 • Bronşit
 • Kas
 • Sigorta
 • Brudzinski Bulgusu
 • Kas Lifi Kopması
 • Siğil
 • Brusella
 • Kas Sistemi
 • Siğil Tedavisi
 • Bruselloz
 • Kas Yorgunluğu
 • Siğiller
 • Bulantı
 • Kasık Fıtığı
 • Siklotimi
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Kasık Zorlanması
 • Silia
 • Bulimi (Hiperfaji)
 • Kas-İskelet Sistemi
 • Silikat
 • Bulimia Nevroza
 • Kaş
 • Silikon
 • Burkulmalar
 • Kaş Kaldırma
 • Silindrom
 • Bursa
 • Kaşeksi
 • Silvius Kanalı
 • Bursa (Kese)
 • Kaşeksi
 • Simfiz
 • Bursit
 • Kaşıntı
 • Sinartroz
 • Burun
 • Kat Amnezi
 • Sindirim
 • Burun Ahtapotu
 • Katalepsi
 • Sindirim Sistemi
 • Burun Endeksi (Nazal Endeks)
 • Katapleksi
 • Sindirim Sistemi Kanamaları
 • Burun Kanaması
 • Katarakt
 • Sinestezi
 • Burun Kökü (Nazyon)
 • Katatoni
 • Sinir Bozukluğu
 • Burun Tıkanıklığı
 • Katekolamin
 • Sinir Dokusu
 • Burun Ucu Estetiği
 • Katekolamin Dozajı
 • Sinir İleticileri
 • Buruna Yabancı Cisim Kaçması
 • Kateter
 • Sinir İletisi
 • Büyük Azı Dişi
 • Katgüt
 • Sinir Sıkışması
 • Büyük Benler
 • Kavernöz (Gözenekli)
 • Sinir Sistemi
 • Büyük Kemik
 • Kavernöz Cisim (Süngersi Cisim)
 • Sinirsel Ağrılar
 • Büyüme Geriliği
 • Kaygı (Bunaltı, Anksiyete)
 • Sinirsel Hazımsızlık
 • Büyüme Hormonu (Gh)
 • Kaygı Bozuklukları
 • Sinoviyal Sıvı
 • By-Pass
 • Kayıtsızlık
 • Sinovya
 • C Vitamini
 • Kekeleme
 • Sinüs
 • C Vitamini (Askorbik Asid)
 • Kekemelik
 • Sinüsektomi
 • Ca 19-9
 • Kekemelik
 • Sinüzit
 • Caısson Hastalığı
 • Kellik
 • Sinüzoit
 • Calcıum Gluconate
 • Keloit
 • Sirkumdüksiyon (Dairesel Hareket)
 • Calendula
 • Kemik
 • Siroz
 • Cam Kemik
 • Kemik Dokusu
 • Sisioskopi
 • Capgras Sendromu
 • Kemik Erimesi
 • Sissür
 • Cea (Karsino-Embriyonik-Antijen)
 • Kemik İliği
 • Sistem
 • Ceninim Ovale (Oval Merkez)
 • Kemik İliği Aspirasyonu
 • Sisterna (Sarnıç)
 • Cerahat
 • Kemik İliği Biyopsisi
 • Sistit
 • Ceramıdes
 • Kemik İltihabı
 • Sistoskop
 • Cerumen
 • Kemik Ölçümü
 • Sitofobi
 • Check Up
 • Kemik Veremi
 • Sitolizm
 • Check-Up
 • Kemik Zinciri
 • Sitrik Asit
 • Chlorambucil
 • Kemikler
 • Situs İnversus Viscerum
 • Cholrodeoxyadenosine
 • Kendinden Geçme
 • Sivilce
 • Cıtronella Yağı
 • Kepçe Kulak
 • Sivilce Lekeleri
 • Cilt Bakımı
 • Keratin
 • Sivilce Tedavisi
 • Cilt Lekeleri
 • Keratit
 • Sivilceler
 • Cilt Rengi Açıklığı
 • Keratokonus
 • Siyah Nokta
 • Cilt Yaşlanması
 • Keratomalasi
 • Siyanoz
 • Ciltte Pigment Değişimi
 • Keratoplasti (Kornea Nakli)
 • Siyatalji (Siyatik Ağnsı)
 • Cins
 • Kernicterus
 • Siyatik
 • Cinsel İlişki
 • Kernikterus:
 • Siyatik Ağrısı
 • Cinsel İlişki
 • Keroig Belirtisi
 • Siyatik Sinir
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Kestik
 • Sjögren Sendromu
 • Cinsel Kimlik
 • Ketoasidoz
 • Skalen Kas Sendromu
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları
 • Kıkırdak
 • Skarifİkasyon
 • Cinsel Rol
 • Kıkırdaklar
 • Skleroderma
 • Cinsel Soğukluk
 • Kıl
 • Sklerotom
 • Cinsel Sorunlar
 • Kıl Dönmesi
 • Skolyoz (Skoliosis)
 • Cinsel Tercih
 • Kırık-Çıkık-Burkulma
 • Skorbüt
 • Cinsel Uyuşmazlık
 • Kırıklar
 • Skrotum (Erbezi Torbası)
 • Cinsiyet Hormonları
 • Kırım Kongo
 • Slikon
 • Cinsiyet Özellikleri
 • Kısırlık
 • Smear Testi
 • Cisplatin
 • Kızamık
 • Soğuk Algınlığı
 • Clarke Kolonu (Clarke Çekirdeği)
 • Kızamıkçık
 • Soğuk Kompres
 • Coccidioides İnunitis
 • Kızıl
 • Sol Kalp Yetmezliği
 • Concealer
 • Kızlık Zarı
 • Solaklık
 • Coombs Testi
 • Kızlık Zarı Onarımı
 • Solaryum
 • Corda Colica (Kalınbağırsak Kordonu)
 • Kİfoz
 • Solgunluk
 • Corpus Geniculatum
 • Kireçlenme
 • Solom
 • Corpus Trapezoideum (Yamuksu Cisim)
 • Kirişsİ Uzantılar (Chordae Tendineae)
 • Soluk Borusu
 • Corpus Vitreum (Camsı Cisim)
 • Kiroterapi
 • Solunum
 • Couperose
 • Kist
 • Solunum Katsayısı
 • Cpap(Contınıous Posıtıve Aırway Pressure)
 • Kistadenom
 • Solunum Sistemi
 • Cpk (Kreatinfosfokinaz)
 • Kistik Fibröz
 • Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Cpk Ölçümü
 • Kişilik
 • Somatik Halüsinasyon
 • Cpk-Mb Ölçümü
 • Klamidya
 • Somatizasyon (Bedenselleştinne)
 • Cpr:Kardio-Pulmoner Resüsitasyon
 • Klamidyoz
 • Somatomedin
 • Crohn Hastalığı
 • Kleptomani
 • Somatostatin
 • Cross-Linking
 • Klimakteryum (Yaşdönümü)
 • Somatotrop Hormon (Somatotropin)
 • Crp (C-Reaktif Protein)
 • Klimatoterapi
 • Somitler
 • Cücelik (Nanizm)
 • Klinik
 • Somnanbülizm
 • Cyclophosphamide
 • Klinik İzleme Kartı
 • Sonda
 • Cytarabine
 • Klinoskop
 • Sorbitol
 • Çarpıntı
 • Kloforil
 • Sölom
 • Çatıda Equina (At Kuyruğu)
 • Klomıs
 • Spa Masajı
 • Çekiç Kemiği
 • Klorakne
 • Spazm
 • Çekiç Parmak
 • Klordan Arındırma
 • Spermatik Kordon
 • Çene
 • Kloroz
 • Spermatogenez
 • Çene Eklem Sorunları
 • Koana
 • Spermatozoon
 • Çene Estetiği
 • Kobalt Bombası
 • Spina Bifida
 • Çenealtı Bezi İltihabı
 • Kofoz
 • Spiral
 • Çevresel Sinir Sistemi
 • Kokainomani
 • Spiral
 • Çıban (Furonkül)
 • Koku Duyusu
 • Spiral
 • Çınlama
 • Kol
 • Spiral Türleri
 • Çiçek
 • Kolanjiyografİ
 • Spiroket
 • Çiçek Hastalığı
 • Kol-Baş Toplardamarı
 • Spirometri
 • Çift Çenekli Bitki (Dikotiledon)
 • Koledok (Ana Safra Kanalı)
 • Spondilartrit
 • Çift Görme
 • Koleksiyonomani
 • Spondiloz
 • Çift Görme
 • Kolera
 • Spor
 • Çiğneme
 • Kolesistografi
 • Staftlokok
 • Çil
 • Kolesistokinin
 • Steatore
 • Çil
 • Kolesterol
 • Steatoz
 • Çiller
 • Kolesterol Yüksekliği
 • Stereotipi
 • Çinko Eksikliği
 • Kolestrol Yüksekliği
 • Sterilizasyon
 • Çocuk Davranışları
 • Kolinesteraz
 • Sternal Ponksiyon
 • Çocuk Eğitiminde Disiplin
 • Kollajen
 • Sternum (Göğüs Kemiği)
 • Çocuk Felci
 • Kollar Ve Bacaklar
 • Steroit Hormonlar
 • Çocuk Korkuları
 • Kollodyon
 • Stetoskop
 • Çocuklarda Alerjik Rinit
 • Kolon Kanseri
 • Stomatoloji
 • Çocuklarda Cinsel Gelişim
 • Kolorektal
 • Streptococcus Pneumoniae (Diplococcus Pneumoniae)
 • Çocuklarda Dagastroenterit
 • Kolostrum
 • Stres
 • Çocuklarda İmmun Yetersizlik
 • Kolpoperineoplasti
 • Stroma
 • Çok Uyumak
 • Kolposkopi
 • Stupor
 • Çolyak Arter (Karın Anaatardaman)
 • Koltukaltı
 • Su Çiçeği
 • Çolyak Pleksus (Karın Sinir Ağı)
 • Kolun Kas-Deri Siniri (Nervus Musculocutaneous)
 • Su Dengesi
 • Çolyak Refleksi (Solar Refleks)
 • Komedon
 • Su Toplaması
 • Çölyak
 • Komissürotomi
 • Su ve Önemi
 • Çürükler
 • Kompleks
 • Subakut
 • D Vitamini
 • Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
 • Subakut Nefrit
 • Dahili Kullanım
 • Kompleman
 • Subklavia
 • Dakin-Carrel Çözeltisi
 • Kompleman (C3 Ve C4 Komponentlerİ)
 • Submukoza
 • Dakriyosistografi
 • Komplikasyon
 • Suçiçeği
 • Daktilofazi
 • Konak
 • Sudeck Atrofisi
 • Dalak
 • Kondrom
 • Suni Solunum
 • Dalak Büyümesi
 • Konjenital Hipotiroidi
 • Surfaktan (Surfactant)
 • Dalak Hastalıkları
 • Konjesyon
 • Sübjektivizm
 • Damak Kemiği
 • Konjımktiva
 • Süblimasyon (Yüceltme)
 • Damar
 • Konjonktivit
 • Sükroz
 • Damar İltihaplanması
 • Konnektif Doku
 • Sülük Tedavisi
 • Damar Sertleşmesi
 • Konnektif Doku Hastalıkları
 • Sünnet
 • Damar Sertliği
 • Konsantrasyon
 • Süspansuvar
 • Damar Sertliği (Ateroskleroz)
 • Konstipasyon
 • Süt
 • Davranış
 • Kontak Lens
 • Şahdamarı
 • Davranış Bozuklukları
 • Kontraktür
 • Şarbon
 • Dbt Aşısı (Karma Aşı)
 • Kontrast Maddeler
 • Şaşılık
 • Debridman
 • Konuşma Geriliği
 • Şeker Eksikliği Koması
 • Debritman
 • Konversiyon
 • Şeker Hastalığı
 • Defibrilasyon
 • Konvülsiyon
 • Şeker Krizi
 • Defisit
 • Koprolali
 • Şekerli Diabet
 • Deiters Çekirdeği
 • Koprolit
 • Şekerli Hemoglobin
 • Deja-Vu
 • Koproporfirin
 • Şırınga
 • Dekompresyon Hastalığı
 • Kopukluk
 • Şifalı Bitkiler
 • Dekstroz
 • Kordom
 • Şilomikronlar
 • Dekstroz (Glikoz)
 • Kordon Kanı
 • Şirpençe
 • Dekubutis
 • Kordosentez
 • Şistozoma
 • Dekübitis
 • Korioit Pleksus
 • Şişmanlık
 • Delik (Foramen)
 • Korku
 • Şizofreni
 • Delirium
 • Koroid
 • Şizofrenik Bozukluk
 • Deltoit Kas
 • Koroner Dolaşım
 • Şizoit
 • Demans
 • Koroner Sulkus
 • Şok
 • Demet (Fasikül)
 • Koroner Sütiir
 • Şok Tedavisi
 • Demir Eksikliği
 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
 • T Hücreleri
 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Koronerografi
 • T Hücresi
 • Dengeli Beslenme
 • Korpüskfil (Cisimcik)
 • Tabes Dorsalis
 • Dentin
 • Kortikal Bölgeler
 • Takata-Ara Testi
 • Deoksiribonukleik Asit (Dna)
 • Kortikoliberin
 • Takı Alerjisi
 • Deoksiribonükleik Asit (Dna)
 • Kortikosteroidler
 • Takım
 • Deoksiriboz
 • Kortikosürrenal Hormonlar
 • Taklit
 • Deontoloji
 • Kortizol (Hidrokortizon)
 • Taksonomi
 • Depersonalizasyon
 • Kortizon
 • Takvim Tutma
 • Depresyon
 • Koryoamniyotik Zar
 • Takvim Yöntemi
 • Deri Çatlağı
 • Koryon
 • Talasemi
 • Deri Çatlakları
 • Koryoretinit
 • Talasemi Major
 • Deri İltihabı
 • Koryum
 • Talasoterapi
 • Deri Kanseri
 • Kozalji
 • Talk
 • Deri Kuruluğu
 • Kozmetik
 • Talyum Zehirlenmesi
 • Deri Lekeleri
 • Kozmetik
 • Tam İdrar Tahlili
 • Deri Testi
 • Köprücük Kemiği (Klavikula)
 • Tamamlayıcı Tıp
 • Derialtı Dokusu (Subkütan Doku)
 • Kör Çıban
 • Tampon Uygulamak
 • Derinlil Sarhoşluğu
 • Körbağırsak
 • Tanalofobi
 • Dermabrazyon
 • Körbağırsak Apandisi
 • Tanı
 • Dermatoglif
 • Körlük
 • Tansiyon
 • Dermatomiyozit
 • Kötü Huyluluk (Habaset)
 • Tansiyon Yüksekliği
 • Dermatoşalasis
 • Kötü Kokulu Burun Akıntısı
 • Taşıt Tutması
 • Dermatoz
 • Kramp
 • Taşıyıcı
 • Dermoabrazyon
 • Kranyometri
 • Tatarcık Humması
 • Destek
 • Kranyoplasti
 • Tavşan Dudak
 • Destekleyici Tedavi (Supportif)
 • Kreatinin
 • Tavuk Karası
 • Detoksifikasyon
 • Krem
 • Tedavisi
 • Devam Tedavisi (İdame)
 • Kriptorşidizm
 • Teka
 • Dexa
 • Kriyoaglütinin
 • Tekom
 • Dhea
 • Kriyoglobulin
 • Tekrarlayan Ateş
 • Dısuri
 • Kriz
 • Tekrarlayan Düşük
 • Dış Gebelik
 • Krom Zehirlenmesi
 • Tekrarlayan Otit
 • Dış Kulak
 • Kromosistoskopi
 • Tekrarlayan Üriner Enfeksiyon
 • Dışadönüklük
 • Kromozom
 • Telenjektazi
 • Diabet
 • Kronik
 • Telomere
 • Diafragma
 • Kronik Böbrek İltihabı
 • Temel Yağ Asitleri
 • Difteri
 • Kronik Böbrek Yetmezliği
 • Temporal Arterit
 • Dikkat Yetersizliği
 • Kronik Bronşit
 • Temporal Bölge (Şakak Bölgesi)
 • Dikrotizm
 • Kronik Depresyon
 • Temporal Kemik (Şakak Kemiği)
 • Dil İltihabı
 • Kronik Hepatit
 • Temriye
 • Dil Ülseri
 • Kronik Kabızlık
 • Tendon (Kiriş)
 • Dilatasyon
 • Kronik Kusma
 • Tenisçi Dirseği
 • Dipeptidaz
 • Kronik Yorgunluk
 • Tepkisel Davranış
 • Diploit Sayı
 • Kronotropizm
 • Terleme Tedavisi
 • Direkt Bilirubin
 • Ksantomatoz
 • Terleme Yokluğu
 • Dirsek Kemiği (Ulna)
 • Ksantopsi
 • Termal Yanıklar
 • Dirsek Kırıkları
 • Kuadripleji
 • Termoanaljezi
 • Disakkarit
 • Kuartan Sıtma
 • Ters Rahim
 • Disfaji
 • Kuduz
 • Test
 • Disfori
 • Kulak
 • Testis
 • Dishidroz
 • Kulak Bölgesi
 • Testis (Yumurtalık) Tutulumu
 • Disparöni
 • Kulak Burun Boğaz
 • Testis Hastalıkları
 • Dispepsi (Hazımsızlık)
 • Kulak Çınlaması
 • Testis İltihabı
 • Distal (Uzak)
 • Kulak Kiri
 • Teşhircilik
 • Distomatoz
 • Kulak Kistleri
 • Tetani
 • Distrofi
 • Kulak Tüpleri
 • Tetanos
 • Disüri
 • Kulak Zarında Yırtılma
 • Tetanoz
 • Diş Beyazlatma
 • Kulakta Kireçlenme
 • Tetrapleji
 • Diş Çürükleri
 • Kuluçka Dönemi
 • Tıbbı Atıklar
 • Diş Eti Çekilmesi
 • Kulunç Ağrısı
 • Tıbbi Deontoloji
 • Diş Eti İltihabı
 • Kum Sancıları
 • Tıbbi İnceleme
 • Diş Eti Kanaması
 • Kurdeşen
 • Tırnak
 • Diş Fırçalama Tekniği
 • Kurt Adam Sendromu
 • Tırnak Batması
 • Diş Hekimliği
 • Kuru Öksürük
 • Tırnak Mantarı
 • Diş Minesi
 • Kusma
 • Tırnak Sağlığı
 • Diş Plağı
 • Kusmak
 • Tibia (Kaval Kemiği)
 • Diş Sağlığı
 • Kuş Gribi
 • Tiflit
 • Diş Taşı (Tartar)
 • Kuşpalazı
 • Tifo
 • Diş Taşları
 • Kuşpalazı(Difteri)
 • Tifüs
 • Dişeti (Jİnjiva)
 • Kuvöz
 • Tik Bozuklukları
 • Divertikül
 • Küçük Akdeniz Hastalığı
 • Timom
 • Diyabet
 • Küçük Azıdişi
 • Timpanoskleroz
 • Diyabet Ayak Bakımı
 • Kültür
 • Timus
 • Diyabet Ve Gebelik
 • Küret
 • Timüs
 • Diyabetes Mellitus ( Şeker Hastalığı)
 • Küriterapi
 • Tindal Fenomeni
 • Diyabetik Retinopati
 • Kürtaj
 • Tireoglobülin (Tg)
 • Diyafram
 • Laktatdehidrojenaz (Ldh)
 • Tireotoksikoz
 • Diyafram Siniri (Frenik Sinir)
 • Laktatdehidrojenaz İzoenzünler
 • Tireotrop Hormon (Tsh, Tirotropin)
 • Diyatermokoagülasyon (Elektrokoagülasyon)
 • Laktaz
 • Tiroid
 • Diyerez
 • Laktoz
 • Tiroid Bezi Rahatsızlıkları
 • Diyet
 • Lamel
 • Tiroit
 • Dizanteri
 • Lanolin Alkol
 • Tiroit Bezi
 • Dizartri
 • Laparoskopik Fetal Cerrahi
 • Titanyum Dioksit
 • Dna
 • Larengoskopi
 • Titreme
 • Dna (Dezoksiribonükleik Asit)
 • Laringostenoz
 • Titremek
 • Dna Testi
 • Larinks
 • Tofüs
 • Doğum Kontrol
 • Laser
 • Tohum Kesecikleri
 • Doğum Kontrol Hapı
 • Lavman Uygulaması
 • Toksik Şok Sendromu
 • Doğum Kontrol Hapları
 • Lazer Epilasyon
 • Toksikolojİ
 • Doğum Korkusu
 • Lazer Göz Tedavisi
 • Toksikomani
 • Doğum Lekeleri
 • Lbüminüri
 • Tomografi
 • Doğum Sancıları
 • Lejyoner Hastalığı
 • Tonsillektomi Endikasyonları
 • Doğum Sancısı
 • Leke
 • Topikal
 • Doğum Sonrası Çatlakları
 • Lenf Bezi
 • Topuk
 • Doğum Sonrası Depresyon
 • Lenf Bezleri Büyümesi
 • Topuk Ağrısı
 • Doğumsal
 • Lenf Dokusu
 • Topuk Dikeni
 • Doğumsal Kalça Çıkığı
 • Lenf Düğümleri (Lenf Bezleri)
 • Topuk Kemiği
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları (Vsd)
 • Lenf Sistemi
 • Toraks
 • Doğurganlık
 • Lenfanjiyom
 • Total T Lenfosit Saptanması
 • Doğuştan Kalça Çıkığı
 • Lenfatik Sistem
 • Total Tiroksin (T4)
 • Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Lenfografi
 • Toxoplasma Göndii
 • Doku Grubu
 • Lenfoma
 • Tpn (Total Parenteral Nutrıtıon) Uygulaması
 • Dolaşım Sistemi (Kardiyovasküler Sistem)
 • Lenfosarkom
 • Trakea
 • Dolgu Maddeleri
 • Lenfosit
 • Trakea (Soluk Borusu)
 • Domain
 • Lenfositopoez (Lenfopoez)
 • Transaminazlar
 • Domuz Gribi
 • Lenfödem
 • Transeksüel
 • Donavonoz
 • Leprom
 • Transferrin
 • Donma
 • Leptomeninks
 • Transformasyon*
 • Donmalar
 • Leptospira
 • Transpirasyon
 • Döl Yatağı
 • Leptoten
 • Transseksüel
 • Döllenme
 • Leratoloji
 • Trapez Kas (Yamuk Kas)
 • Döllenme Borusu
 • Lerji
 • Trapezoit Kemik (Yamuksu Kemik)
 • Dölyatağı Hiperkinezİsi
 • Lesitin
 • Travesti
 • Dölyolu
 • Letalite
 • Travma
 • Dölyolu Sıvısının İncelenmesi
 • Letarji
 • Travmatoloji
 • Dramatizasyon
 • Lezbiyen
 • Tremor
 • Dromotropizra
 • Lezbiyenlİk
 • Trh
 • Ductus Deferens
 • Lif Kopması
 • Trichophyton
 • Dudak
 • Lifli Gıdalar
 • Trigeminal Sinir
 • Dudak Estetiği
 • Lifting
 • Trigliserid
 • Duodenostomi
 • Ligatür
 • Trigliserit
 • Dupuytren Kontraktürü
 • Ligneus Konjonktiviti
 • Trigliseritler (Tgl)
 • Dura Mater (Sertzar)
 • Liken Planus
 • Trikomonas
 • Duramater
 • Lingula (Dikİk)
 • Trikosefal
 • Duygulanım Yoksunluğu
 • Lipaz
 • Triküspit Kapağı
 • Duyu Yeteneği
 • Lipemi
 • Triküspİt Kapak
 • Düşlem
 • Lipid
 • Tripsin
 • Düşük
 • Lipidoz
 • Triseps (Üç Başlı Kas)
 • Düşük Yoğunluklu Lipoproteinler
 • Lipofuskin
 • Trismus (Çene Kilitlenmesi)
 • Düz Kas
 • Lipoprotein
 • Trofonevroz
 • Düzeltilmiş Yaş
 • Liposarkom
 • Trokar
 • Dxa
 • Liposuction
 • Troklea
 • E Vitamini (Alfa-Tokoferol)
 • Lipotimi
 • Trombin Zamanı
 • E.Coli
 • Listeria Monocytogenes
 • Tromboelastografi
 • Ebstein Anomalisi
 • Lityazis
 • Tromboflebit
 • Eczema
 • Lizozim
 • Trombositopati
 • Edinilmiş Özellikler
 • Lober Pnömoni
 • Trombositopeni
 • Edrosel
 • Lobül
 • Trombositopoez
 • Edta
 • Logore
 • Trombositoz
 • Eferent (Götürücü)
 • Loğusa Humması
 • Trunkus (Gövde)
 • Efidroz
 • Loj (Bölme)
 • Tubulus (Borucuk)
 • Egzama
 • Lokomotor Sistem
 • Tüberkiloz
 • Egzema
 • Lomber Ponksiyon
 • Tüberkülin
 • Egzersiz Sonrası Kas Sertliği
 • Lop
 • Tüberkülom
 • Einhorn Sondası
 • Lökopeni
 • Tükürük Bezi İltihabı
 • Ekimoz
 • Lökoplazi
 • Tükürük Bezleri
 • Ekinokok
 • Lökosit Formülü
 • Tükürük İncelemesi
 • Ekinokok (Echinococcus Granulostıs)
 • Lökositopoez (Lökopoez)
 • Tüp Bebek
 • Ekinokok :
 • Lökositoz
 • Tüp Bebek
 • Eklampsi
 • Lösemi
 • Tüp Kanseri
 • Eklem Ağrısı
 • Lösin
 • Uç Meristem
 • Eklem İltihabı
 • Lumbago
 • Uçuk
 • Ekoensefalogram
 • Lusiferin
 • Ultrason
 • Ekokardiyografi
 • Lutein Yapıcı Hormon (Lh)
 • Ultrasonografİ
 • Ekoloji
 • Luteom
 • Ultraviyole Işınlar
 • Ekosistem
 • Lyme Hastalığı
 • Unutkanlık
 • Eksipiyan (İlaç Katkı Maddesi)
 • Magnezyum Alüminyum Silikat
 • Ur
 • Ekskoriasyon
 • Magnezyum Askorbil Palmitat
 • Utangaçlık (Çekingenlik)
 • Eksploratif Ponksiyon
 • Makrofaj
 • Utanma
 • Ekstrapiramidal Sistem
 • Makrogenitozomi
 • Uvea
 • Ekstrasistol
 • Malabsorpsiyon
 • Uveoparotidit (Uveoparotit)
 • Ektodermal Displazi
 • Malakoplaki
 • Uyanlabilirlik
 • Ektopik
 • Malazi
 • Uyku
 • Ekzema
 • Malign
 • Uyku Apnesi Ve Horlama
 • El
 • Malign Melanom
 • Uyku Bozuklukları
 • El Bileği Tendinitisleri
 • Malnutrisyon
 • Uyku Hastalığı
 • El Hijyeni
 • Malnütrisyon
 • Uyku Ve Evreleri
 • El Kırıkları
 • Maloklüzyon
 • Uykusuzluk
 • El Titremesi
 • Mamografi
 • Uyluk Kemiği (Femur)
 • El Ve Ayak Titremeleri
 • Mamotermi
 • Uyum
 • Elektirik Çarpmaları
 • Manganez
 • Uyuma Yönelik Davranışlar
 • Elektrik Çarpması
 • Maniyerizm (Yapmacıklık)
 • Uyumlu Cinsellik
 • Elektrik İzi
 • Mannitol
 • Uyumsuzluk
 • Elektrobisturi
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme
 • Uyurgezerlik
 • Elektrofizyoloji
 • Mao (Monoamin Oksidaz)
 • Uyuşturucu Bağımlılığı
 • Elektroforesis
 • Maphthera
 • Uyuşturucu Bağımlılığı
 • Elektromiyografi
 • Marfan Sendromu
 • Uyuşturucu Maddeler
 • Elektronarkoz
 • Markoniterapi (Mikrodalga Tedavisi)
 • Uyuz
 • Ellsworth-Howard Testi
 • Masaj
 • Üçlü Test
 • Emboli
 • Mast Hücreleri
 • Ülser
 • Embriyojenez (Embriyonun Oluşumu)
 • Mastit
 • Üreme Sistemi
 • Embriyon
 • Mastoid
 • Üremi
 • Embriyon Ekleri
 • Mastopeni
 • Üretra
 • Embriyotomi
 • Mastosit (Mast Hücresi)
 • Üretra Salgısının İncelenmesi
 • Emg
 • Matronizm
 • Üretroskopi
 • Empati
 • Meatus
 • Ürik Asit
 • Emülgatör
 • Medikasyon
 • Üriker
 • Emzik Zararları
 • Meditasyon
 • Ürikozüri
 • Emzirme
 • Mediyal Epikondilit
 • Üriner Sistem (Boşaltım Sistemi)
 • Enantem
 • Medusa Başı
 • Ürogenital
 • Endokardit
 • Medülloblastom
 • Ürogenital Sistem
 • Endokrinolog
 • Medyal
 • Ürografi
 • Endokrinoloji
 • Megalomani
 • Ürokinaz
 • Endolenf
 • Megalosit
 • Ürtiker
 • Endolizin
 • Mehmet Öz
 • Üstbenlik (Süperego)
 • Endometriozis
 • Meissner Ağı
 • Üstün Zeka
 • Endometriyum
 • Melamin
 • Üşümek
 • Endoskopi
 • Melanin
 • Üveit
 • Endotel
 • Melena
 • Vagotomi
 • Enerji
 • Meme Absesi
 • Vagotoni
 • Enerji Gereksinimi
 • Meme Ağrısı
 • Vagus
 • Enerji Rezervi
 • Meme Aylası
 • Vagus Siniri
 • Enfarktüs
 • Meme Başı Akıntısı
 • Vajina Daraltma
 • Enfeksiyon
 • Meme Büyütme
 • Vajina Estetiği
 • Enfeksiyöz Mononükleoz
 • Meme Kanseri
 • Vajina Kaşıntısı
 • Enferokinaz
 • Memelerden Süt Gelmesi
 • Vajinal Kanamalar
 • Enflamasyon
 • Memenin Paget Hastalığı
 • Vajinal Mantar Enfeksiyonları
 • Engelli
 • Mendel Yasaları
 • Vajinal Salgı Azlığı
 • Ensefalit
 • Menenjit
 • Vajinalit
 • Ensefalografi (Pnömoensefalografi)
 • Meninjizm
 • Vajinoplasti Ameliyatı Nedir?
 • Ensefalomiyelif
 • Meninksler
 • Vakum (Vakum Ekstraktör)
 • Entamoeba Hystolytica
 • Menisküs
 • Valgus
 • Enteroanastomoz
 • Menisküsler
 • Valgus Deformitesi
 • Enterogastron
 • Menopoz
 • Valsalva İşlemi
 • Enteroglükagon
 • Menopozda Beslenme
 • Vampir Hastalığı
 • Enterohepatik Dolaşım
 • Menopozda Meditasyon
 • Vanadyum
 • Enterokolit
 • Menstrual
 • Varikoselin
 • Enteropatik Artrit
 • Meraljia Parestetika
 • Varis
 • Enteropatik Artropati
 • Merisizm (Ruminasyon)
 • Varis Ülseri
 • Enteroraji
 • Merozoit
 • Varol Köprüsü (Pons)
 • Enterovaksin
 • Meslek Hastalıkları
 • Varus Deformitesi
 • Entezis
 • Metabolik Denge
 • Vaskular Sistem
 • Entezit
 • Metabolik Hastalıklar
 • Vaskülopati
 • Entezopati
 • Metabolit
 • Vater Ampullası
 • Entropion
 • Metabolizma
 • Vazektomi
 • Entübasyon
 • Metal Üzengi
 • Vazomotor Etkinlik
 • Envolüsyon
 • Metaliz
 • Veba
 • Enzim
 • Metaplazi
 • Vejeteryan
 • Eokontinans
 • Metatarsalji
 • Ventilasyon (Havalanma)
 • Eozinofil
 • Methemoglobin
 • Ventilatör
 • Epandim
 • Meydana Gelişi
 • Veoeroloji
 • Epandimom
 • Mezenşim
 • Verem
 • Epidemiyoloji
 • Mezenter
 • Verimlilik
 • Epididimis
 • Mezo
 • Vertigo
 • Epİkondil
 • Mezosefalİ
 • Vestibüler Sinir
 • Epilasyon
 • Mezotel
 • Vi Talyum
 • Epilepsi
 • Mide Ekşimesi
 • Villüs
 • Epinefrin
 • Mide Fıtığı
 • Vincristine
 • Epispadias
 • Mide Kanseri
 • Viral Artrit
 • Epitel
 • Mide Spazmı
 • Virülens
 • Eps
 • Mide Tembelliği
 • Virüs
 • Epülis
 • Mide Ülseri
 • Virüs Zatürreesi
 • Ereksiyon
 • Mide Yanması
 • Vitamin
 • Ergenlik
 • Migren
 • Vitamin K
 • Ergenlik Sivilceleri
 • Migren (Yarım Baş Ağrısı)
 • Vitaminler
 • Ergenlik Sivilcileri
 • Mikroalbüminürinin Saptanması
 • Vitaminler-Beslenme
 • Erifrofobİ (Kızarma Korkusu)
 • Mikrobiyoloji
 • Vitellus
 • Erifropoez (Alyuvar Yapımı)
 • Mikrodaktili
 • Vitiligo
 • Erişkinde Şaşılık
 • Mikrogliya
 • Volemi
 • Eritrobfastoz
 • Mikrop
 • Vulvovajinit
 • Eritropeııı (Alyuvar Azalması Ya Da Yokluğu)
 • Mikropoliadeni
 • Vücut Dışı Kan Dolaşımı
 • Eritropoetin
 • Mikst Bağ Dokusu Hastalığı
 • Vücut Kitle İndexi
 • Erkeklerde Gebelik Belirtileri
 • Milya
 • Vücut Sıcaklığı
 • Erkeklerde Kısırlık
 • Mineraller
 • Yabancı Cisimler
 • Erkekte Meme Büyümesi
 • Mineralokortikoit Hormon
 • Yağ
 • Erken Boşalma
 • Mitoz İnhibitörleri
 • Yağ Bezeleri
 • Eros
 • Mitral Stenozu
 • Yağ Embolisi
 • Erotomani
 • Miyelosit
 • Yağ Enjeksiyonları
 • Esteraz
 • Miyoblast
 • Yağlı Dejenerasyon
 • Estetik
 • Miyoblastom
 • Yak Çıbanı
 • Esteziyoloji
 • Miyokardit (Kalp Kası İltihabı
 • Yakı Reaksiyonu
 • Eşey
 • Miyokloni
 • Yalan Söyleme Hastalığı
 • Etene (Plasenta)
 • Miyoloji (Kas Bilimi)
 • Yalancı Erdişilik (Psödohermafroditizm)
 • Etene Hormonları
 • Miyopluk
 • Yalancı Varsam
 • Etiyopatojenez
 • Mizantropi
 • Yan Dolaşım
 • Etmoit Kemik (Kalburcu Kemik)
 • Monomani
 • Yanık Tedavisi
 • Etnopsikiyatri
 • Monstrüozite
 • Yanıklar
 • Ev Kazaları
 • Morarma
 • Yanılsama
 • Evantrasyon
 • Morarma (Siyanoz)
 • Yapay Anestezi
 • Evirasyon
 • Moro Yakı Tepkimesi
 • Yapay Böbrek
 • Evreleme
 • Morötesi Işınlar (Nltraviyole Işınlan)
 • Yapay Dölleme
 • Eylem Potansiyeli
 • Mortalite (Ölüm Oranı)
 • Yapay Hibernasyon
 • Ezikler
 • Motorize Çivi İle Boy Uzatma Yöntemi
 • Yapısal Gen
 • Fagosit
 • Ms
 • Yaralanmalar
 • Fakoemülsifikasyon
 • Mukolitik
 • Yaralar
 • Falanks
 • Mukopolisakkaridoz
 • Yardımcı Ve Baskılayıcı T Lenfositleri
 • Falks Serebri
 • Mukoza
 • Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu
 • Fallik Dönem
 • Mutajen
 • Yaşam İçgüdüsü
 • Fallop Boruları (Salpenks)
 • Mutaston
 • Yaşlılık Hastalığı
 • Fannakopi
 • Mutasyon (Değşinim)
 • Yaşlılık Hastalıkları
 • Fannakoterapi
 • Müköz Membran
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Faradızasyon
 • Müzmin Nefrit
 • Yayılan Ağrı
 • Faranjit
 • Müzmin Safra Kesesi İltihabı
 • Yaz İshali
 • Farmakobi
 • Narkoz
 • Yaz Zatürresi
 • Farmakoloji
 • Nasır
 • Yeme Bozuklukları
 • Farnesol
 • Nazofarinks
 • Yemek Borusu
 • Fasciola Hepatica
 • Nebülizatör
 • Yemek Borusu Spazmı
 • Fasial Paralizi
 • Nefes Kokusu
 • Yemek Borusu Varisleri
 • Fasiit
 • Nefralji
 • Yemek Yeme Bozuklukları
 • Fasya
 • Nefret
 • Yenidoğan (Uyku Sorunları)
 • Felç
 • Nefrit
 • Yenidoğan Normal Bulguları
 • Felç Kaşıntısı
 • Nefroloji
 • Yenidoğanın Genital Krizi
 • Fellatio
 • Nefron
 • Yenilmesinde Sakınca Olmayanlar
 • Felty Sendromu
 • Nefroskleroz
 • Yenmemesi Gerekenler
 • Fenilketonuri
 • Nefrotik Sendrom
 • Yetersiz Beslenme
 • Fenoloji
 • Nekrofaji
 • Yılan Sokması
 • Feokromositom
 • Nekrofİli
 • Yılancık
 • Fertilizasyon
 • Nekrofiliya
 • Yok Saymak
 • Fetal Cerrahi
 • Nekrofobi
 • Yorgunluk
 • Fetişizm
 • Nekrotizan Fasiitis
 • Yumrulu Guatr
 • Fırsatçı Eafefcsjyonlar
 • Nekroz
 • Yumurtalık (Over) Kistleri
 • Fıtık
 • Neopentanate
 • Yumurtalık Hormonları
 • Fıtık Korsesi (Fıtık Bağı)
 • Nervosizm (Sinirlilik)
 • Yumuşak Doku Romatizması
 • Fibrinojen
 • Nevrasteni
 • Yumuşatıcılar (Emolyan)
 • Fibroadenom
 • Nevrastini
 • Yutak
 • Fibroelastoz
 • Nezle
 • Yüksek Kolesterol
 • Fibroid
 • Nikris Hastalığı
 • Yüksek Tansiyon
 • Fibrokistik Hastalık
 • Nistagmus
 • Yüz Felci
 • Fibromatoz
 • Nitrit Asit
 • Yüz Germe
 • Fibromiyalji
 • Nodal Osteoartrit
 • Yüzme Kesesi
 • Fibroskleroz
 • Nodul (Düğümcük)
 • Zar
 • Fibrotoraks
 • Noradrenalin
 • Zar Potansiyeli
 • Fibroz
 • Normal Doğum
 • Zararlı Atıklar
 • Fibula
 • Norovirus
 • Zatürre
 • Fibula (Kamış Kemiği)
 • Nozofobi
 • Zatürree (Pnömoni)
 • Fikir Uçuşması
 • Nöral Krista
 • Zayıflama
 • Fiksasyon
 • Nöral Terapi
 • Zayıflık
 • Filaria
 • Nöroartritizm
 • Zedoari Yağı
 • Firengi
 • Nöroendokrin Sistem
 • Zehir
 • Fistül
 • Nörofİbrom
 • Zehirlenme
 • Fitobezoar
 • Nörojen Mesane
 • Zehirli İshal
 • Fizik Muayene
 • Nöroradyoloji
 • Zekâ Bölümü (Intelligence Quotient-Iq)
 • Fizyonomi
 • Nörosekresyon
 • Zeka Yaşı
 • Flater
 • Nöroşirurji
 • Zekâ Yaşı
 • Flatter
 • Nörotransmitter
 • Zigoma
 • Flavoprotein
 • Nötr Atom
 • Zigomatik Kemik (Elmacık Kemiği)
 • Flebit
 • Nsaıds (Non-Steroidal Anti-İnflammatory Drugs)
 • Zihinsel Yorgunluk
 • Flegma (Balgam)
 • Nuck Kanalı
 • Zona
 • Flor
 • Nylon-12
 • Zona Hastalığı
 • Flor
 • Obezite
 • Zona Pelusida
 • Flüor
 • Obstetrik
 • Zoofili
 • Flüor Zehirlenmesi
 • Obstriktif Uyku Apne Sendromu
 • Zoonoz
 • Flüorizasyon
 • Obstrüktif Sarılık
 • Zoopsi
 • Flüorokardiyografi
 • Obtürasyon
 • Zoospor

 • A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

  SAĞLIK HABERLERİ Tüm Haberler Sağlık Haberleri Rss
  Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 191'e yükseldi
  Koronavirüs tedavisinde yeni umut! Colchicine ilacı 2500 kişi üzerinde denenecek
  27 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: 27 Kasım Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 27 Kasım gerçek vaka sayısı kaç?
  27 Kasım gerçek vaka sayısı kaç? 27 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu
  Şırnak'ta 10 yaşındaki hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu
  İngiltere'de 50'den fazla kanser türünü erken tespit etmesi umulan kan testi denenecek
  Kovid-19 aşısının 2. dozu yapılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: "Kendimi gayet dinç hissediyorum"
  Yılmaz Vural kimdir? Yılmaz Vural koronavirus oldu mu? Yılmaz Vural sağlık durumu nasıl?
  Kovid-19'a yakalanan kanser hastası, immün plazma tedavisiyle iyileşti
  Korona virüs sürecinde sağlıklı beslenme balık tüketimi önerisi
  63 yaşında kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi

  FOTO GALERİ Tüm Foto Galeriler
  Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
  Diş Fırçanızı Karanlık Yerde Tutuyorsanız Dikkat! Tehlike Saçıyor
  Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
  Yumurtayı Pişirmeden Önce Yıkamak Ne Kadar Doğru?
  Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
  Kan Lekeli Yumurta Yenir mi?
  Lahana Yapraklarını Göğsünüze Sarın, Faydası İnanılmaz
  Lahana Yapraklarını Göğsünüze Sarın, Faydası İnanılmaz

  SAĞLIK VİDEOLARI Tüm Videolar
  Sağlık Video Grip Nasıl Tedavi Edilir?
  Grip Nasıl Tedavi Edilir?
  Sağlık Video Diş Beyazlatma Ne sıklıkla Yapılmalıdır?
  Diş Beyazlatma Ne sıklıkla Yapılmalıdır?
  Sağlık Video Bilek Burkulmaları Nasıl Tedavi Edilir?
  Bilek Burkulmaları Nasıl Tedavi Edilir?
  Sağlık Video Topuk Dikeni Nasıl Oluşur?
  Topuk Dikeni Nasıl Oluşur?

   

  [Hata Bildir]